Archiwum 2019

18.12.2019
Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Studium Wychowania Fizycznego WUM zapraszają na warsztaty „Instrukcja obsługi małego człowieka. Pierwsza pomoc u dzieci w wieku 0-5 lat”.
Uczestnicy warsztatów poznają techniki udzielania pierwszej pomocy dzieciom i podstawowe aspekty fizjologii i anatomii, a także zagrożenia wynikające z etapów rozwoju dziecka. Zrozumieją potrzeby i różnice w postrzeganiu świata dzieci autystycznych oraz dysfunkcyjnych oraz nauczą się jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia i łatwiej przezwyciężycie uczucie strachu. Liczne ćwiczenia przy użyciu fantomów, manekinów medycznych i materiałów opatrunkowych pozwolą odnaleźć się w realnej sytuacji.
14.12.2019
W dniach 12-14 grudnia odbyła się odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona chirurgii podstawy czaszki. Wydarzeniu, które odbywało się pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Postawy Czaszki, patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin.
13.12.2019
Zapraszamy do lektury wywiadu "Prophylactic Treatment in Tuberous Sclerosis Preserves Intelligence Scores", opublikowanym w Neurology Today, który z prof. Sergiuszem Jóźwiakiem przeprowadził Ed Susman.
13.12.2019
13 grudnia br. w siedzibie naszej Uczelni odbyło się oficjalne spotkanie delegacji Akademii Medycznej Nauczania Podyplomowego im. Shupyka w Kijowie i Ambasady Ukrainy w Polsce oraz przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnie zawarły Memorandum o Współpracy i Wymianie Akademickiej. W imieniu WUM umowę podpisała: prof. Lidia Rudnicka – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, a ze strony Akademii Medycznej Nauczania Podyplomowego im. Shupyka w Kijowie – Prorektor - prof. Olesya Hulchiy.
13.12.2019
12 grudnia br. prof. Magdalena Bujalska-Zadrożony – kierownik Zakładu Farmakodynamiki WUM oraz prof. Beata Zakrzewska-Pniewska z Katedry i Kliniki Neurologii UCK WUM odebrały z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy akty nominacyjne.
12.12.2019
Pracownicy Zakładu Medycyny Regeneracyjnej: dr Mateusz Adamiak oraz doktorantka Monika Cymer zostali wyróżnieni nagrodą Abstract Achievement Award podczas 61 Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH Annual Meeting & Exposition) odbywającego się w dniach 7-10 grudnia br. w Orlando, USA. Nagroda ta przyznawana jest przez komisję za wysoką ocenę prac naukowych nadesłanych na Zjazd.
12.12.2019
11 grudnia br. w Pałacu Staszica odbyła się uroczystość, podczas której wręczono nagrody naukowe Wydziałów Polskiej Akademii Nauk. W gronie wyróżnionych znaleźli się studenci 6 roku Wydziału Lekarskiego – Emil Bik i Łukasz Przepiórka.

12.12.2019
11 grudnia br. w Klinice Dermatologicznej WUM odbyło się spotkanie poświęcone wybitnemu naukowcowi - prof. Marianowi Grzybowskiemu w 70. rocznicę Jego śmierci.
12.12.2019
Dr n.med. Piotr Kaszczewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń UCK WUM, kierowanej przez prof. n. med. Zbigniewa Gałązkę, wygłosił ustną prezentację na najbardziej prestiżowym zjeździe naukowym podejmującym tematykę leczenia schorzeń naczyń krwionośnych – VEITH Symposium (Symposium on Vascular and Endovascular Issues, Techniques, Horizons).
11.12.2019
Magazyn Ekonomiczny Polish Market oraz Rada Główna Instytutów Badawczych przyznały Grupie Badawczej Politechniki Warszawskiej i Warszawskiemu Uniwersytetu Medycznego „Perłę Innowacji – Progress”. Wyróżnieni otrzymali nagrodę za opracowanie technologii wytwarzania i prace wdrożeniowe nowatorskiego bioaktywnego implantu stomatologicznego według własnego patentu.