Archiwum 2018

24.10.2018
23 października prof. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM i dr Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dokonali otwarcia wystawy „100 lat troski o zdrowie Polaków”.
23.10.2018
Szanowni Państwo,

informuję, że z dniem 23 października 2018 r. Pan Piotr Nowicki zakończył sprawowanie funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jednocześnie, Rektor prof. Mirosław Wielgoś powierzył funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Panu Maciejowi Zabelskiemu od dnia 24 października 2018 r.

Decyzje te mają na celu sprawne i skuteczne kontunuowanie prac nad zmianami Programu Operacyjnego Konsolidacji i Restrukturyzacji, odnoszącymi się do wnoszonych uwag i sugestii oraz zakończone powodzeniem ich wdrożenie w ramach realizowanej konsolidacji szpitali klinicznych WUM.

Z wyrazami szacunku,

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
22.10.2018
18 października 2018 r., podczas XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) w Sopocie, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przejął kierowanie PTNT na lata 2018-2020.
19.10.2018
Dr hab. Jolanta Kunikowska, adiunkt w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WUM, została wybrana prezydentem-elektem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (European Association of Nuclear Medicine - EANM).
19.10.2018
19 października br. odbyła się uroczystość, podczas której wręczono indeksy słuchaczom studiów doktoranckich: II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauki o Zdrowiu.
19.10.2018
18 października w Centrum Dydaktycznym, w obecności Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu oraz dyplomów licencjata absolwentom kierunku ratownictwo medyczne. Specjalne gratulacje złożono nowemu profesorowi Wydziału Nauki o Zdrowiu.
19.10.2018
16 października w sali im. prof. Jana Zaorskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM oficjalnie rozpoczęto III edycję konferencji „Zespół Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD”, realizowanej w ramach projektu „Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD”.
16.10.2018
16 października br. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Ściślejsza współpraca WUM i UW pozwoli lepiej wykorzystać potencjał obu uczelni, uniwersytety wspólnie będą mogły prowadzić bardziej wszechstronne projekty naukowe. Dotyczyć będą najważniejszych wyzwań współczesności, wymagających wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni, a także infrastruktury, którą dysponują.
15.10.2018
15 października 2018 nasza Uczelnia gościła przedstawicieli Pierwszego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Pawłowa w Sankt Petersburgu.
11.10.2018
11 października 2018 roku w stołecznym Ośrodku Kultury ARSUS odbył się jubileusz 15-lecia Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie (TUTW). W uroczystości brał udział Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.