Archiwum 2018

30.10.2018
29 października Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjął Uchwałę, w której wyraził poparcie dla listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez WUM i UW.
30.10.2018
29 października br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego pracownicy naszej Uczelni odebrali z rąk Rektora – prof. Mirosława Wielgosia dyplomy za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2017. Uroczystość poprowadził Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak.
30.10.2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę uczelni, które uzyskały wsparcie finansowe ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (RID). Wśród beneficjentów znalazł się Warszawski Uniwersytet Medyczny.
29.10.2018
Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowały, w dniach 25-26 października, konferencję poświęconą wykorzystaniu przestrzeni bibliotecznej.
26.10.2018
22 października br., podczas Gali wieńczącej VIII edycję plebiscytu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw – Innowatory WPROST 2018, prof. Krystian Jażdżewski – kierownik Zakładu Medycyny Genomowej WUM otrzymał nagrodę w kategorii nauka.
26.10.2018
25 października br. zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SPCSK przy ul. Banacha 1a), kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gałązkę, przeprowadził drugą i trzecią w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie przełomową operację implantacji stentgraftów do tętniaków aorty brzusznej przy wykorzystaniu gogli rozszerzonej rzeczywistości (Microsoft HoloLens) - obrazowania holograficznego 3D naczyń pacjenta.
26.10.2018
24 października br. odbył się wykład Dyrektora Muzeum Historii Medycyny WUM – dra Adama Tyszkiewicza dotyczący symboliki akademickiej. W czasie tej niecodziennej wędrówki przez dzieje naszego Uniwersytetu przywołano postaci, emblematy, budynki i sale nieodłącznie związane z historią i współczesnością Uczelni.
24.10.2018
24 października 2018 r. w naszej Uczelni, już po raz trzeci, odbyło się spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Komisji reprezentuje prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, który w kadencji 2017-2020 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
24.10.2018
Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami oraz wyrażanymi w przestrzeni publicznej wątpliwościami, informuję, że realizowany konsekwentnie proces konsolidacji szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus odbywa się pod nadzorem Komitetu Sterującego ds. Procesu Konsolidacji Bazy Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, powołanego Zarządzeniem Rektora nr 73/2018 z 16 lipca 2018 roku.
24.10.2018
23 października br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Położna mistrzem dla położnej". Gościem specjalnym wydarzenia była Ewa Janiuk - położna oraz wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.