Archiwum 2018

15.11.2018
15 listopada 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia odbyła się konferencja pn. "Rola czynników infekcyjnych w etiopatogenezie nowotworów złośliwych", której towarzyszył briefing prasowy.
15.11.2018
15 listopada 2018 r. mija 209 lat odkąd rozpoczęto akademickie nauczanie medycyny w Warszawie. Z tej okazji władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne złożyły kwiaty pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym Jubileusz 200-lecia naszej Uczelni.
15.11.2018
335 absolwentów, którzy w roku akademickim 2017/2018 ukończyli studia na kierunku lekarskim I Wydziału Lekarskiego odebrało dyplomy podczas LXXXIV Promocji Lekarzy I WL, która odbyła się 14 listopada br. w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie.
15.11.2018
Podczas zebrania członków Editors’ Club Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbyło się dnia 8 listopada br., szczególną uwagę poświęcono planowanej kategoryzacji czasopism naukowych. Wprowadzenie nowych kryteriów oceny czasopism rozważa obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Editors’ Club WUM, jednogłośnie zdecydowali o oficjalnym odniesieniu się do proponowanych zmian, które w ich opinii dają powody do niepokoju.
14.11.2018
14.11.2018 r., w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu nastąpiło podpisanie umowy patronackiej o współpracy dydaktycznej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. Piotra Małkowskiego a LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego, przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie. Z ramienia Wydziału Nauki o Zdrowiu, dokument ratyfikował Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne - dr hab. Robert Gałązkowski, ze strony szkoły - dyrektor mgr Bożena Kozak. W ramach wspomnianej umowy, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM objął patronatem klasy o profilu ratowniczym, prowadzone w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego.
14.11.2018
8 listopada br. studenci II Wydziału Lekarskiego uczestniczący w zajęciach z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, wzięli udział w warsztatach poświęconych technikom artroskopowym wykorzystywanym w leczeniu schorzeń narządu ruchu.
13.11.2018
12 listopada 2018 r. na Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia odbyło się spotkanie inaugurujące projektu Erasmus+ "EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum", którego partnerem jest nasza Uczelnia. Koordynatorem projektu jest prof. Maria Ruzafa z Wydziału Pielęgniarstwa Universidad de Murcia.
09.11.2018
9 listopada br. pod honorowym patronatem JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotra Małkowskiego odbyła się konferencja poświęcona czynnikom wpływającym na życie społeczno-zawodowe osób po transplantacji nerki lub wątroby.
09.11.2018
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM – przyznał Złote Odznaki STN - nagrody dla wybitnych absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.
09.11.2018
8 listopada br. odbyło się trzecie spotkanie członków Editors’ Club - grupy naukowców naszej uczelni, którzy są redaktorami naczelnymi, zastępcami redaktorów naczelnych bądź redaktorami czasopism z listy filadelfijskiej. Gospodarzem spotkania był prof. PAN, dr hab. Daniel Młocicki – koordynator Klubu. W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak – inicjator powstania Klubu, a zarazem jego członek oraz Dyrektor Biblioteki Głównej WUM – mgr Irmina Utrata.