Archiwum 2018

21.11.2018
W I Klinice Kardiologii WUM we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii WUM zespół operatorów w składzie: doc. Zenon Huczek, prof. Tomasz Moszura i dr Radosław Wilimski wykonał skuteczny zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki pnia płucnego w zdegenerowanym homografcie płucnym (tzw. PAVTI, pulmonary artery valve transcatheter implantation). Od niedawna Warszawski Uniwersytet Medyczny dołączył do grona jedynie kilku ośrodków w Polsce gdzie możliwe jest wykonanie takiego zabiegu u dorosłych.
20.11.2018
20 listopada br. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się wykład prof. Krzysztofa Zieniewicza zatytułowany „Transplantacja narządów – wybrane problemy”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół objętych programem patronackim naszej Uczelni.
19.11.2018
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się 5 prowadzonych przez naszych badaczy.
19.11.2018
Podczas VIII edycji konkursu StRuNa organizowanego przez „Fundusz Pomocy Studentom”, Studenckie Koło Naukowe Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM zajęło pierwsze miejsce w kategorii Debiut Roku 2018. Statuetkę odebrał przewodniczący Koła Maciej Otworowski.
19.11.2018
SKN Biologii Komórki Nowotworowej, w składzie: Ola Sobiborowicz, Marta Maksimiuk, Olga Beranek pod opieką dr hab. Anny M. Badowskiej-Kozakiewicz zajęło pierwsze miejsce w Projektach Społecznych w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Studencki Projekt Naukowy POTENCJOmetr z projektem edukacyjnym "Rak piersi i szyjki macicy - czy to sprawy tylko kobiece?"
19.11.2018
18 listopada, podczas Gali XI edycji konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię – PRODOK 2018, która odbyła się w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nasza Uczelnia otrzymała III nagrodę (ex aequo z Politechniką Gdańską).
19.11.2018
Jak co roku, na początku roku akademickiego, Samorząd Studentów WUM zorganizował uczelniane Otrzęsiny - zabawę integracyjną dla nowoprzyjętych studentów, dzięki której w sposób symboliczny zostali przyjęci na społeczności akademickiej WUM. Tym razem ta ważna studencka impreza odbyła się w stołecznym klubie PARK.
19.11.2018
W Katedrze i Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM, kierowanej przez prof. Michała Matysiaka, w sierpniu 2018 r. uruchomiono pierwszy na Mazowszu oddział transplantacji komórek macierzystych u dzieci. Do tej pory na nowym oddziale wykonano dwa przeszczepy autologiczne, a do końca roku w planach są kolejne trzy.
19.11.2018
Dr hab. Piotr Henryk Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM został ponownie wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na kadencję 2019-2021. Będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych ISfTeH. Oficjalna inauguracja kadencji będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania nowo wybranego zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 lutego 2019 r.
16.11.2018
15 listopada br., z okazji setnej rocznicy powstania Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, odbyła się rocznicowa konferencja naukowa. Wydarzeniu towarzyszyło IX Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby”.