Archiwum 2018

05.12.2018
5 grudnia 2018 roku zostało otwarte Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum, którego partnerem jest PZU, mieści się przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie. Przeznaczone jest do szkolenia lekarzy, położnych, pielęgniarek, innych przedstawicieli personelu medycznego i służb ratunkowych, a jego instruktorami są położnicy, perinatolodzy i neonatolodzy związani z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o.
05.12.2018
Pion ds. Nauki i Transferu Technologii zaprasza do korzystania ze swojej nowo otwartej strony internetowej, na której znajdują się informacje z obszaru nauki i transferu technologii, m.in. dotyczące przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
04.12.2018
27 listopada br. dr hab. Dominik Golicki z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM odebrał z rąk dziekan Faculty of Economics Corvinus University w Budapeszcie, prof. Erzsebet Kovacs, dyplom Honorary Professor tej uczelni, a następnie wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Health status assessment for health economic evaluations: opportunities and challenges in Central and Eastern European countries”.
04.12.2018
3 grudnia br. odbyła się uroczystość, podczas której Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin wręczył coroczne wyróżnienia za wybitne osiągniecia naukowe lub naukowo-techniczne. Jedną z laureatek została dr Aleksandra Wesołowska z Kliniki Neonatologii WUM.
04.12.2018
W miniony weekend w pięknych wnętrzach Hotelu Venecia Palace odbył się Bal Absolwenta Wydziałów Lekarskich naszego Uniwersytetu z rocznika 2018. Wśród zaproszonych gości obecna była, reprezentująca JM Rektora, prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
04.12.2018
W sobotę, 1.12.2018, odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 40-lecia hipertensjologii w Polsce. Powstanie hipertensjologii związane jest nieodłącznie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), bowiem to pracownik naszej Uczelni, ówczesny Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego – prof. Włodzimierz Januszewicz w 1978 roku doprowadził do wyodrębnienia w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym (PTK) Sekcji Nadciśnienia Tętniczego. To właśnie ta sekcja PTK, dekadę później, w 1987 roku przekształciła się w Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT).
04.12.2018
29 listopada w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II WL WUM odbyły się warsztaty z zakresu chirurgii kręgosłupa dla studentów II Wydziału lekarskiego.
03.12.2018
Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy wystąpienie JM Rektora - prof. Mirosława Wielgosia dotyczące procesu konsolidacji trzech szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z wyrazami szacunku,

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
03.12.2018
W dniach 30 listopada – 1 grudnia br. po raz trzeci na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Komunikacja w medycynie”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś oraz JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Marcin Pałys.
30.11.2018
30 listopada br. w Centrum Dydaktycznym odbyła się konferencja związana z bezpieczeństwem pacjenta w szeroko rozumianym systemie opieki zdrowotnej. Głównymi organizatorami wydarzenia były Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego oraz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.