Archiwum 2018

17.12.2018
16 grudnia w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Dietetycy na świecie". Gościem specjalnym wydarzenia była Aleksandra Jagiełło - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Uniwersytetu Roehampton w Londynie.
14.12.2018
14 grudnia 2018 roku podczas odbywającej się XI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Matthias F. Melzig z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego odebrał dyplom doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
13.12.2018
10 grudnia podczas uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Narodowej - dr hab. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii otrzymał tegoroczną nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
13.12.2018
W dniach 6­–7 grudnia br. w murach naszej uczelni odbył się V Kongres Zdrowia Publicznego, którego organizatorami, wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Katedrą Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM, byli: Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”.
13.12.2018
12 grudnia 2018 roku Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz przedstawiciele zarządu Fundacji Ronalda McDonalda – prof. Adam Jelonek i Pani Katarzyna Nowakowska podpisali akt notarialny użyczenia Fundacji przez Uniwersytet działki budowlanej przy ulicy Księcia Trojdena. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Powstanie na niej Dom Ronalda McDonalda - bezpłatny hotel dla rodzin i opiekunów małych pacjentów szpitala. W budynku będzie również przedszkole dla dzieci pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 4 kwartał 2019 roku.
11.12.2018
6 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało skład Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019-2022. Jednym z jej członków został prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – rektor naszej Uczelni w latach 1996-1999, profesor zwyczajny w Zakładzie Immunologii Klinicznej.
11.12.2018
10 grudnia, podczas organizowanej przez I Wydział Lekarski XXVIII Sesji Noblowskiej, przybliżono sylwetki oraz odkrycia naukowe prof. Jamesa P. Allisona i prof. Tasuku Honjo – laureatów Nagrody Nobla 2018 w dziedzinie medycyny i fizjologii. Tegorocznymi wykładowcami byli: prof. Jakub Gołąb i dr hab. Grzegorz Basak.
10.12.2018
Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska z Zakładu Ortodoncji naszej Uczelni otrzymała nagrodę The Distinguished Teacher Award, przyznawaną corocznie przez Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne wyróżniającemu się europejskiemu wykładowcy w dziedzinie ortodoncji.
10.12.2018
Dr hab. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby został wyróżniony Medalem Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej za „opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do profilaktyki klinicznej jako tzw. „kryteria warszawskie””.
05.12.2018
Rada Ordynatorów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 3 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę popierającą ideę konsolidacji trzech szpitali klinicznych WUM: Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Centralnego Szpitala Klinicznego i Dziecięcego Szpitala Klinicznego i utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego