Archiwum 2016

04.10.2016
4 października w naszej Uczelni odbyły się wybory na stanowisko Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. Tę nową funkcję, utworzoną po raz pierwszy w historii WUM, będzie sprawował prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak.
03.10.2016
3 października w Katedrze i Klinice Neurologii doszło do przekazania obowiązków kierowniczych.
03.10.2016
Rektor - prof. Mirosław Wielgoś oficjalnie przekazał powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej w Katedrze i Klinice prof. dr. hab. Maciejowi Słodkowskiemu.
03.10.2016
Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch została powołana na Kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego do 30.09.2022 r. Oficjalnego przekazania dokonał prof. Mirosław Wielgoś - Rektor naszej Uczelni.
03.10.2016
Podczas jesiennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego wśród lekarzy, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwóch lat absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajęli drugie miejsce.
03.10.2016
Informujemy Państwa, iż Uczelnia jest w posiadaniu subskrypcji pakietu biurowego Office 365 Pro Plus. Subskrypcje umożliwiają każdemu studentowi i pracownikowi naszej Uczelni instalację pakietu Microsoft Office 2016 na pięciu komputerach PC lub MAC, pięciu tabletach i pięciu smartfonach. Wszyscy użytkownicy wspomnianego pakietu będą mieli zawsze dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. W ramach posiadanych subskrypcji dodatkowo dostępne są: Office on-line: https://office.live.com/start/Word.aspx OneDrive https://onedrive.live.com/about/pl-pl/ Microsoft Forms https://forms.office.com Microsoft Planner https://tasks.office.com Sway https://sway.comYammer https://products.office.com/pl-pl/yammer/yammer-overview Skype on-line,Sharepoint. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania licencji są dostępne: https://it.wum.edu.pl/office365 Prezentacja usług i akcja aktywacyjna w budynku Centrum Dydaktycznego na parterze w dniach od 6 do 12 października.
03.10.2016
26 września br., podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w trakcie XXVIII Zjazdu PTM, wybrano nowe Prezydium Zarządu Głównego PTM na kadencję 2016-2020. Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów został prof. dr hab. Stefan Tyski - kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej. Na Sekretarza Zarządu Głównego PTM wybrano dr Agnieszkę E. Laudy - również z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.
02.10.2016
Od 1 października 2016 roku w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowany jest innowacyjny projekt dydaktyczny „KOMPETENCJE PRACA SUKCES: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”.
29.09.2016
27 września podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wybrano nowy zarząd główny, na którego czele stanęła prof. Agata Szulc - kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu.
27.09.2016
27 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych znaleźli się pracownicy naukowi naszej Uczelni.