Archiwum 2016

11.10.2016
Projekt „Wdrożenie innowacyjnej metody wewnątrzmacicznej operacji płodów z rozpoznaną przepukliną przeponową” autorstwa prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia i dr. n. med. Przemysława Kosińskiego z I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał nagrodę w ósmej edycji konkursu „Złoty Skalpel” organizowanego przez „Puls Medycyny”.
10.10.2016
Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2016 r.
10.10.2016
10 października 2016 roku w obecności Rektora prof. Mirosława Wielgosia odbyła się ceremonia wręczenia indeksów studentom I roku kierunku lekarsko-dentystycznego, kierunku techniki dentystyczne, kierunku zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna, studentom English Dentistry Division oraz osobom rozpoczynającym studia doktoranckie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
07.10.2016
7 października br. odbyła się immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii. W poczet społeczności akademickiej przyjęto 184 studentów kierunku lekarskiego, 135 studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim i 212 studentów fizjoterapii.
06.10.2016
W dniu 24 i 25 września odbył się Festiwal Nauki w Jabłonnie. Podczas tej cyklicznej imprezy popularnonaukowej, ponad 50 wystawców reprezentujących uczelnie wyższe, instytuty, stowarzyszenia i instytucje państwowe przedstawiło swoje osiągniecia i ciekawostki naukowe. W gronie organizatorów znaleźli się reprezentanci naszej Uczelni.
06.10.2016
6 października 2016 roku odbyła się immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz analityka medyczna, podczas której wręczono także indeksy studentom studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.
05.10.2016
W środę 5 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Była to pierwsza Inauguracja nowych Władz Uczelni z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem na czele. Wykład inauguracyjny pt. „Jak wykorzystać odkrycia medyczne?” wygłosił prof. dr hab. Marek Jakóbisiak z Zakładu Immunologii WUM.
05.10.2016
Warszawski Uniwersytet Medyczny udostępnia wszystkim studentom, zarówno studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i doktoranckich, najnowszą wersję pakietu biurowego Office.
05.10.2016
4 października w Kościele Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017.
04.10.2016
W dniach od 29 września do 1 października br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni odbyła się konferencja poświęcona postępom w leczeniu chorób płuc. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś.