Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2016

Immatrykulacja w Wydziale Farmaceutycznym

6 października 2016 roku odbyła się immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz analityka medyczna, podczas której wręczono także indeksy studentom studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

W środę 5 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Była to pierwsza Inauguracja nowych Władz Uczelni z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem na czele. Wykład inauguracyjny pt. „Jak wykorzystać odkrycia medyczne?” wygłosił prof. dr hab. Marek Jakóbisiak z Zakładu Immunologii WUM.

Międzynarodowa Konferencja Pulmonologiczna

W dniach od 29 września do 1 października br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni odbyła się konferencja poświęcona postępom w leczeniu chorób płuc. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś.

Czytaj dalej »

WUM ma piątego Prorektora

4 października w naszej Uczelni odbyły się wybory na stanowisko Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. Tę nową funkcję, utworzoną po raz pierwszy w historii WUM, będzie sprawował prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak.

Bezpłatny pakiet najnowszego oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 dostępny dla pracowników oraz studentów

Informujemy Państwa, iż Uczelnia jest w posiadaniu subskrypcji pakietu biurowego Office 365 Pro Plus.
Subskrypcje umożliwiają każdemu studentowi i pracownikowi naszej Uczelni instalację pakietu Microsoft Office 2016 na pięciu komputerach PC lub MAC, pięciu tabletach i pięciu smartfonach.
Wszyscy użytkownicy wspomnianego pakietu  będą mieli zawsze dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.
W ramach posiadanych subskrypcji dodatkowo dostępne są:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania licencji są dostępne:   https://it.wum.edu.pl/office365

Prezentacja usług i akcja aktywacyjna w budynku Centrum  Dydaktycznego na parterze w dniach od 6 do 12 października.

Prof. Stefan Tyski stanął na czele Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

26 września br., podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w trakcie XXVIII Zjazdu PTM, wybrano nowe Prezydium Zarządu Głównego PTM na kadencję 2016-2020. Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów został prof. dr hab. Stefan Tyski - kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej. Na Sekretarza Zarządu Głównego PTM wybrano dr Agnieszkę E. Laudy - również z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.

W naszej Uczelni rusza projekt „KOMPETENCJE PRACA SUKCES"

Od 1 października 2016 roku w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowany jest innowacyjny projekt dydaktyczny „KOMPETENCJE PRACA SUKCES: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”.

Nominacje profesorskie

27 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych znaleźli się pracownicy naukowi naszej Uczelni.

Czytaj dalej »

Nasi studenci laureatami konkursu „Diamentowy Grant”

23 września br. rozstrzygnięto V edycję konkursu realizowanego w ramach programu „Diamentowy Grant”. Wśród wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy są reprezentujący WUM: Sonia Borodzicz i Karol Deutsch.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na XX Festiwalu Nauki

W dniach 24-29 września nasza Uczelnia uczestniczyła w warszawskim Festiwalu Nauki - corocznej imprezie, której celem jest popularyzacja nauki w społeczeństwie. Na tegoroczną edycję Festiwalu złożyło się ponad pięćset wydarzeń z udziałem naukowców i studentów. W gronie popularyzatorów nauki znaleźli się przedstawiciele Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego WUM. 

Warsztaty „Odkryj nasz Wydział”

W dniach 20 i 22 września br. w salach wykładowych i ćwiczeniowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się kolejna edycja warsztatów dla młodzieży licealnej z klas o profilu biologiczno-chemicznym - „Odkryj nasz Wydział” organizowanych pod patronatem Dziekana Wydziału - prof. Piotra Wroczyńskiego.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter