Archiwum 2016

25.10.2016
Dr hab. Marcin Ufnal - Kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej z Wydziału Lekarsko Dentystycznego otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację ustną na Kongresie Targeting Microbiota, który odbywał się w Paryżu w dniach 17-19 października 2016.
25.10.2016
22 października, podczas Wielkiej Gali XIX edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego, prof. Cezary Kowalewski – kierownik Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii WUM otrzymał nagrodę Supermedicus i tytuł Osobowość Medyczna Roku.
24.10.2016
22 października 2016 r. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”. Wydarzenie objął patronatem JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.
24.10.2016
21 października z okazji setnej rocznicy powstania Katedry i Zakładu Biochemii zorganizowano Sesję Jubileuszową. Wydarzeniu Patronowali JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski.
24.10.2016
20 października w ramach obchodów Światowego Dnia Osteoporozy w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM odbyło się sympozjum naukowo-szkoleniowe adresowane do lekarzy i studentów. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - prof. Pawła Małdyka.
24.10.2016
21 października zespół specjalistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: dr Paweł Łęgosz (operator), prof. Paweł Małdyk (asysta) i dr Mateusz Kulig (II asysta) przeprowadził nowatorską operację wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, której model wyprodukowano z użyciem technologii 3D.
24.10.2016
W niedzielę, 23 października br. kapituła 16 edycji Nagród Naukowych Polityki ogłosiła 5 laureatów konkursu. Dr n. med. Marcin Krawczyk - kierownik Laboratorium Chorób Metabolicznych Wątroby w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego WUM został wyróżniony w kategorii nauk o życiu.
21.10.2016
20 października 2016 roku w Sopocie, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wybrano nowy Zarząd Główny PTNT. Prezesem Elektem w kadencji 2016-2018 został Profesor dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju naszej Uczelni.
20.10.2016
W dniach 15-19 października br. w Barcelonie odbył się 29 zjazd Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. W trakcie jego trwania zespołowi kierowanemu przez prof. dr. hab. med. Leszka Królickiego z Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznano nagrodę Marie Curie Award za zaprezentowaną pracę pt. "Secondary glioblastoma multiforme - local alpha emiters targeted therapy with 213Bi-DOTA-substance P”. Po raz pierwszy nagroda ta trafiła do rąk zespołu z kraju Europy Centralnej i Wschodniej.
20.10.2016
Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podpisały w środę 19 października 2016 r. List Intencyjny. Dokument zakłada wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego, poszerzenie bazy dydaktycznej i usługowej w zakresie onkologii klinicznej i doświadczalnej. List Intencyjny podpisali Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Dyrektor COI prof. Jan Walewski, w obecności Wiceministra Zdrowia Pana Jarosława Pinkasa.