Archiwum 2016

28.06.2016
27 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2015.
24.06.2016
W czwartek 23 czerwca 2016 roku odbyło się ostatnie w tej kadencji spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.
24.06.2016
W czwartek, 23. czerwca 2016 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarł Porozumienie o współpracy z firmą Microsoft Sp. z o.o. W imieniu Uczelni podpis złożył JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, z ramienia Microsoft – Pan Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny firmy.
23.06.2016
Dr hab. Marek Czarkowski z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, prof. Tomasz Pasierski z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny oraz prof. Zbigniew Gaciong z Katedry i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyli w pracach Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, która wiosną 2016 roku wypracowała projekt instytucji pełnomocnika medycznego.
22.06.2016
21 czerwca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych znaleźli się pracownicy naukowi naszej Uczelni.
17.06.2016
16 czerwca 2016 roku odbyła się dwudziesta edycja święta Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Wolffiana. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Augusta Ferdynanda Wolffa, znajdującą się na warszawskim Jazdowie. W tej części uroczystości wziął udział Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, któremu towarzyszył m.in. prof. Jerzy Jurkiewicz – prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
17.06.2016
W czwartek 16. czerwca 2016 roku w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej odbyła się uroczystość z okazji zakończenia ostatniego etapu rozbudowy i modernizacji placówki.
14.06.2016
W sobotę 11 czerwca 2016 roku, z okazji trwających obchodów jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, spod Kolumny Zygmunta do bram Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu przeszła uroczysta parada. Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa w paradzie wziął udział Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk oraz Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem prof. Sławomir Nazarewski.
13.06.2016
10 czerwca br., z inicjatywy Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, już po raz XIII odbyło się Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession. W tym roku organizatorem konferencji był Wydział Farmaceutyczny naszej Uczelni.
10.06.2016
3 czerwca 2016 roku prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski - Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej naszej Uczelni - otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Karola Davili w Bukareszcie. Tę najwyższą godność akademicką profesor Radziszewski przyjął z rąk JM Rektora – wybitnego urologa, profesora Ioanela Sinescu.