Archiwum 2016

09.12.2016
17 listopada br. dr hab. Leszek Czupryniak – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM otrzymał honorowe członkostwo Węgierskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
08.12.2016
Na terenie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znajdują się pomieszczenia służące do karmienia i pielęgnacji niemowląt.
07.12.2016
Podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, które miało miejsce 7 grudnia br., wyróżniono pracowników Wydziału o największym dorobku publikacyjnym w ramach ogólnouczelnianego rankingu przygotowanego przez Bibliotekę Główną WUM.
07.12.2016
W dniu 1 grudnia br. w Warszawie, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych PAN za 2016 rok. Wyróżnienia wręczał Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.
06.12.2016
29 listopada br. , podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu, odbyło się uroczyste wręczenia listów gratulacyjnych 10 pracownikom naukowym Wydziału o największym dorobku publikacyjnym z ostatnich trzech lat (2013-2015) w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW.
06.12.2016
29 listopada br. , podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu, odbyło się uroczyste wręczenia listów gratulacyjnych 10 pracownikom naukowym Wydziału o największym dorobku publikacyjnym z ostatnich trzech lat (2013-2015) w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW.
06.12.2016
6 grudnia z inicjatywy władz Rektorskich WUM miało miejsce spotkanie, podczas którego powołano EDITORS’ CLUB - grupę zrzeszającą pracowników naszej Uczelni będących redaktorami naczelnymi lub też zastępcami redaktorów naczelnych czasopism z listy filadelfijskiej. To pierwsza tego typu grupa powołana w polskich uczelniach medycznych.
06.12.2016
5 i 6 grudnia w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się dwie operacje implantacji stent-graftu z rękawkami (branched stent-graft) do łuku aorty u pacjentek z rozpoznaniem tętniaka w tym odcinku aorty. We wtorek, 6 grudnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Rektora prof. Mirosława Wielgosia, Kierownika Katedry i Kliniki prof. Sławomira Nazarewskiego, dr. hab. Tomasza Jakimowicza i prof. Tilo Kölbela.
06.12.2016
1 grudnia 2016 roku prof. Sławomir Majewski został wybrany członkiem rzeczywistym w Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.
06.12.2016
5 grudnia Dziekan I Wydziału Lekarskiego po raz 26. zaprosił społeczność naszej Uczelni na Sesję Noblowską – coroczne spotkanie, podczas którego prezentowane są dokonania laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.