Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2015

Otwarcie nowego skrzydła w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej

11 maja 2015 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego skrzydła Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej. Wzniesiony w ekspresowym tempie, bo w niecały rok budynek od ul. Dobrej pomieści nowoczesne oddziały szpitalne, a także aptekę i dwie pracownie: żywienia pozajelitowego oraz przygotowywania leków cytostatycznych. W spotkaniu uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk.

Międzynarodowe Warsztaty Hipotermii Terapeutycznej

W dniach 7-8 maja 2015 odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty poświęcone hipotermii terapeutycznej u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia zatytułowane Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest: From Clinical Evidences To Practise.

Uhonorowanie pracownika Uczelni

11 maja 2015 r. podczas Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wręczono okolicznościowe wyróżnienia przyznane przez Prezydent m. st. Warszawy Hannę Gronkiewicz–Waltz. Jedną z nagrodzonych była dr Marta Hreńczuk z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WNoZ i Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii WUM.  

Konferencja naukowa "Zawód położnej a zmiany demograficzne"

W dniach 6-7 maja, z okazji Dnia Położnej, zorganizowano IV Międzynarodową Konferencję Naukową Wydziału Nauki o Zdrowiu zatytułowaną „Zawód Położnej a Zmiany Demograficzne”. Wydarzeniu patronował JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał „Porozumienie ramowe na rzecz rozwoju B+R w regionie radomskim”

Celem porozumienia, które zawarto 6 maja w Radomiu, jest stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacja wyników prac i badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury radomskiego Parku Naukowo-Technicznego. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokument parafował Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus.

Studencka Konferencja Naukowa – „Anestezjologia i Intensywna Terapia – Nowe wyzwania i problemy”

29 kwietnia br. z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii TIVA zorganizowano konferencję poświęconą anestezjologii i intensywnej terapii. Główny nacisk położono na zagadnienia związane z intensywną opieką medyczną oraz pracą pielęgniarek i pielęgniarzy z pacjentem poddanym znieczuleniu.

IX Wiosna z Fizjoterapią

24 kwietnia br. już po raz dziewiąty odbyła się „Wiosna z Fizjoterapią” – Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Tematem wiodącym tegorocznej edycji były aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji.

Studencka Konferencja "Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce"

25 kwietnia 2015 roku odbyła się konferencja „Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce” zorganizowana przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zrzeszonych w kole naukowym działającym przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Uczczenie pamięci ofiar zamachu w Garissa University College

W związku z ustaleniami Rady Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (Council of European University Association - EUA) 27 kwietnia br. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego minutą ciszt zostania uczczona pamięć ofiar zamachu terrorystycznego w Garissa University College. Będzie to równocześnie akt solidarności z ich rodzinami oraz całym narodem Kenii.

X Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku

23 kwietnia podczas uroczystej Gali Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014” przedstawiono finalistów konkursu oraz ogłoszono nazwisko  zwycięzcy.” Wydarzeniu patronował JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

Akcja "Dwa wymazy i do bazy"

22 i 23 kwietnia 2015 na terenie Centrum Dydaktycznego oraz Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych. Przedsięwzięciu patronował Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM – prof. Marek Kulus.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter