Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2015

Wystawa „Z życia Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego”

2 czerwca 2015 roku w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni otwarta została wystawa „Z życia Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego”. W wernisażu, którego gospodarzami byli Dziekan II Wydziału Lekarskiego prof. Marek Kuch oraz Dyrektor Szpitala prof. Jerzy Szaflik, uczestniczyli Rektor prof. Marek Krawczyk i Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

VII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

W dniach 26-27 maja br. już po raz siódmy odbyła się konferencja zatytułowana „Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka”. Tematem przewodnim pierwszego dnia sympozjum było „żywienie w wybranych zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego, natomiast drugi dzień konferencji upłynął pod hasłem ”aktualne trendy w dietetyce”. Organizatorem konferencji, objętej patronatem JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, był Zakład Żywienia Człowieka oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków.

Utworzenie kolejnej spółki typu spin-out do komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

25 maja 2015 r. został podpisany akt założycielski HemoTx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem działalności nowej Spółki będzie przede wszystkim dalszy rozwój technologii – Systemu ALEX – poprzez przeprowadzenie badań klinicznych I, II i III fazy oraz wprowadzanie do obrotu samodzielnych filtrów do detoksykacji krwi.

VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu

22 maja odbyła się konferencja WNoZ, w trakcie której pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału przedstawili swój dorobek i potencjał badawczy. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

Międzynarodowa konferencja onkologiczna TRON

W dniach 21-22 maja 2015 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się międzynarodowa konferencja onkologiczna TRON (Translational Research in Oncology in New Member State Economies), zorganizowana w ramach europejskiego programu BASTION. Wzięło w niej udział blisko 250 uczestników.

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

„Pielęgniarki siłą na rzecz zmian – efektywna opieka pielęgniarska i racjonalne koszty” to hasło przewodnie konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

Medale dla sportowców z naszej Uczelni

Podczas V Pucharu Świata Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo, który odbył się w Warszawie 16 maja, studenci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wywalczyli kilkanaście medali.

IX Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

15 maja 2015 roku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Zachód–Wschód organizowana przez Wydział Lekarsko-Dentystyczny. Gości i uczestników spotkania powitała Dziekan Wydziału, Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter