Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2015

Wydział Farmaceutyczny organizatorem warsztatów dla młodzieży

15 i 17 września 2015 roku w salach wykładowych i ćwiczeniowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej po raz kolejny odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej z klas o profilu biologiczno-chemicznym. Wydarzenie objął patronatem Dziekan Wydziału - prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński.

Inauguracja w Studium Medycyny Molekularnej

16 września 2015 roku odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Studium Medycyny Molekularnej. W spotkaniu, które połączone było z wręczeniem certyfikatów tegorocznym absolwentom Studium, uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk. Uroczystość prowadził Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej SMM – prof. Zbigniew Gaciong.

Uroczyste pożegnanie emerytowanych pracowników naszej Uczelni

W poniedziałek, 7 września br. Rektor prof. Marek Krawczyk - w imieniu Władz Uniwersytetu - podziękował pracownikom przechodzącym na emeryturę za ich pracę, poświęcenie i wkład w dynamiczny rozwój naszej Uczelni. Gospodarzem uroczystości była – prof. Renata Górska – Prorektor ds. Kadr.

Nasza Uczelnia na Warszawskim Salonie Maturzystów

W dniach od 10 do 11 września odbyła się kolejna edycja targów edukacyjnych organizowanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W gronie wystawców, którzy w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej  zaprezentowali swoją ofertę, była także nasza Uczelnia.

Otwarcie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej po modernizacji

27 sierpnia 2015 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym otwarte zostały zmodernizowane jednostki Uczelni: Zakład Anatomii Prawidłowej i Zakład Medycyny Sądowej. Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Marek Krawczyk, Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego dr Olaf Gajl, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej prof. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej prof. Paweł Krajewski.

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

Nowa wystawa w budynku Rektoratu

Od 25 sierpnia 2015 roku na I piętrze budynku Rektoratu oglądać można kolejną wystawę związaną z historią medycyny przygotowaną przez dr Marię J. Turos – adiunkta z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny naszej Uczelni. Ekspozycja nosi tytuł Mistrz chirurgii - Rafał Józef Czerwiakowski".

Naukowiec naszej Uczelni w gronie laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów

Doktor Ryszard Międzybrodzki z Zakładu Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w roku 2014. Nagrodę przyznano za pracę pt. „Uzyskanie funkcjonalnej regeneracji rdzenia kręgowego u pacjenta z jego całkowitym urazowym uszkodzeniem w wyniku przeprowadzenia operacji dordzeniowej transplantacji autologicznych komórek glejowych”.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter