Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2015

Nowoczesne rozwiązania telemedyczne zastosowane w Klinice Kardiologii WUM

W Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzono do użycia nowoczesny system do monitorowania pacjentów z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca - stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami. Jest to pierwsze w Polsce takie zastosowanie urządzeń, które  na świecie wprowadzono w połowie tego roku.

Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”

24 listopada br. już po raz trzeci odbyła się konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni". Organizatorami przedsięwzięcia byli Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – prof. Marcin Wojnar oraz Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia.

Międzynarodowa współpraca nauki z przemysłem w zakresie medycyny regeneracyjnej

23 listopada 2015 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się międzynarodowe spotkanie naukowo-przemysłowe, poświęcone nowym projektom z zakresu medycyny regeneracyjnej. Inspiratorem tego zdarzenia był prof. dr hab. Mariusz Ratajczak - Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM oraz Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w ramach Centrum Badań Przedklinicznych (CePT).

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym II Wydziału Lekarskiego

20 listopada 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, doktorom nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz absolwentom II Wydziału Lekarskiego na kierunku lekarskim. Listy gratulacyjne z rąk JM Rektora Marka Krawczyka przyjęli nowi Profesorowie: prof. Krzysztof Owczarek, prof. Artur Mamcarz i prof. Andrzej Deptała.

Wyrazy współczucia po wydarzeniach w Paryżu


Głęboko przejęci dramatem, który rozegrał się 13 listopada 2015 roku w Paryżu

Społeczności Akademickiej Francji,
Rodzinom i Bliskim Ofiar
oraz Wszystkim, których poruszyła ta ogromna tragedia

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter