Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2014

Zakończenie Międzynarodowego Projektu Badawczego InterQuality

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyła się Konferencja Końcowa Międzynarodowego Projektu Badawczego „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality”. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Jego Magnificencja prof. dr hab.  Marek Krawczyk. 

Implantacja wysokoenergetycznych kardiowerterów-defibrylatorów z możliwością wykonywania badań rezonansu magnetycznego

W I Katedrze i Klinice Kardiologii naszej Uczelni u pacjentów z groźnymi zaburzeniami rytmu serca wykonano zabiegi wszczepienia wysokoenergetycznych kardiowerterów-defibrylatorów, w przypadku których, dzięki zastosowaniu odpowiedniej budowy samego urządzenia i wykorzystania odpowiednich elektrod, można bezpiecznie wykonywać badania rezonansu magnetycznego w przyszłości (tzw. urządzenie kompatybilne z MRI - proMRI).

Pracownicy naukowi Uczelni redaktorami książki nt terapii fagowej lekoopornych zakażeń bakteryjnych

Ogromne zainteresowanie tematyką terapii fagowej sprawiło, iż Caister Academic Publishers wydało pierwszą książkę poświęconą temu zagadnieniu, która przedstawia jej aspekty merytoryczne, omawia dotychczas uzyskane wyniki eksperymentalne i kliniczne, jak rownież dyskutuje jej aktualne aspekty prawno-administracyjne.

Dokładniejsze informacje dotyczące publikacji znajdują się na stronie:

http://www.horizonpress.com/phagetherapy

 

Inauguracja Ogrodu Pompego na terenie Szpitala Pediatrycznego

15 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Choroby Pompego - na terenie powstającego Szpitala Pediatrycznego naszej Uczelni posadzono pierwsze drzewo – Platan - symbol kampanii „Ogrody Pompego”, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat rzadkiej uwarunkowanej genetycznie choroby Pompego.

Nominacja profesorska

Profesor nauk medycznych Marek Dąbrowski z Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego odebrał nominację z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Nasza Uczelnia członkiem AAMC`s GHLO network

2 kwietnia 2014 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny przystąpił do Global Health Learning Opportunities program (GHLO), podpisując porozumienie z Association of American Medical Colleges (AAMC), które umożliwia naszej Uczelni uczestnictwo w międzynarodowym programie wymiany studentów w ramach rotacji klinicznych. 

Czytaj dalej »

Dzień Otwarty dla kandydatów na studia

Wszyscy zainteresowani podjęciem studiów na naszej Uczelni mieli szansę na zapoznanie się z aktualną ofertą edukacyjną podczas trwającego w niedzielę, 30 marca - Dnia Otwartego. Frekwencja osób odwiedzających i liczba prezentacji przygotowanych przez studentów okazały się najliczniejsze spośród dotychczas organizowanych Dni Otwartych.

Nominacja profesorska

26 marca prof. Marek Kuch z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego odebrał akt nominacyjny z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

Sukces absolwentki Wydziału Farmaceutycznego

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku Farmacja. Pierwsze miejsce zajęła praca wykonana przez magister farmacji Joannę Sajkowską – absolwentkę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Pożegnanie Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego

W piątek, 21 marca 2014 roku pożegnaliśmy Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego – wybitnego Chirurga i Transplantologa, Twórcę i Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wydziału Lekarskiego w latach 1980-2006, Dyrektora Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie  w latach 1995-2004, byłego Członka Senackiej Komisji do spraw Oceny Profesorów naszej Uczelni.

Nagroda II stopnia dla doktorantki z naszej Uczelni

We wtorek, 18 marca, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – oficjalne czasopismo Towarzystwa Internistów Polskich, przyznało nagrodę Redaktor Naczelnej za najlepszą studencką pracę oryginalną. W gronie nagrodzonych jest mgr Iwona Osińska –  doktorantka z Katedry i Zakładu Patomorfologii.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter