Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2013

VI ogólnopolska konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

21 czerwca br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się VI ogólnopolska konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Prezydentem m.st. Warszawy oraz Zakładem Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i edukacja pracowników, którzy z racji wykonywanego zawodu spotykają się z przypadkami krzywdzenia dzieci.

Czytaj dalej »

Akty nominacyjne dla Profesorów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Profesor Joanna Domagała-Kulawik z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii oraz Profesor Sławomir Nazarewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego akty nominacyjne. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 17 czerwca 2013 r. w Pałacu Prezydenckim.

„Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów” – konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu BASTION, pt.: "Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów" - zorganizowana przez zespół dra hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia. Czytaj dalej »

XV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

We czwartek, 6 czerwca br., na naszej Uczelni rozpoczęły się XV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej. Dwudniowa konferencja została zorganizowana przez I Katedrę i Klinikę Kardiologii. Patronat honorowy nad spotkaniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

6 czerwca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej – niwelowanie różnic – milenijne cele rozwoju: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1”. Honorowy patronat nad spotkaniem objął JM Rektor prof. Marek Krawczyk oraz Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotrem Małkowskim.

Sylwetki młodych kardiologów opisywane na łamach „Circulation”

Na łamach prestiżowego czasopisma „Circulation” zaprezentowano sylwetki 4 młodych, polskich kardiologów w tym dwóch pracowników jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr n. med. Filipa Marcina Szymańskiego – asystenta I Katedry i Kliniki Kardiologii oraz dr n. med. Marka Postuły, byłego rezydenta I Katedry i Kliniki Kardiologii, obecnie adiunkta Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta

23 maja 2013 roku otwarta została nowoczesna Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, której gospodarzem był Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński, uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk i Prorektor prof. Renata Górska.

Certyfikat „Uberrima Fide” dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny już po raz szósty otrzymał tytuł Uczelni chroniącej własność intelektualną, przyznawany dotychczas w postaci Certyfikatu „Uczelni walczącej z plagiatami”. Wyróżnienie, z ramienia naszego Uniwersytetu, odebrała Prodziekan do spraw studenckich I Wydziału Lekarskiego WUM – prof. Barbara Górnicka. Uroczystość wręczenia odbyła się we czwartek, 23 maja 2013 roku.

Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”

W dniu 21 maja 2013 r. odbyła się Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, zorganizowana w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Marcin Wojnar oraz Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.<--break->
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter