Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2013

Pracownicy naukowi naszej Uczelni laureatami VII edycji programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Iwona Bukowska-Ośko z Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych I Wydziału Lekarskiego oraz dr Joanna Kolmas z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego zostały laureatkami VII edycji programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja rozstrzygnęła, w dniu 8 sierpnia br. VII edycję programu skierowanego do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. 

Pożegnanie śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marii Wierzbickiej

9 sierpnia 2013 roku pożegnaliśmy prof. dr hab. n. med. dr h.c. Marię Wierzbicką – Prodziekana do spraw Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego w latach 1981-1986, Kierownika Zakładu Stomatologii Zachowawczej w latach 1979-2004 i Kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia w latach 1981-1994, wybitnego Lekarza i Naukowca, Wspaniałego nauczyciela akademickiego, Doktora honoris causa Uniwersytetu w Malmo, Ambasadora polskiej stomatologii w Europie i na świecie.

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

W piątek 2 sierpnia 2013 roku, w auli Centrum Dydaktycznego im. prof. Janusza Piekarczyka odbyło się dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Podczas uroczystości poprowadzonej przez Dziekana II Wydziału Lekarskiego – dra hab. Marka Kucha, dyplomy otrzymali studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rozdanie dyplomów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne – specjalność: higiena stomatologiczna

W poniedziałek 15 lipca br. odbyła się uroczystość rozdania dyplomów absolwentom kierunku techniki dentystyczne oraz prowadzonej w ramach kierunku zdrowia publicznego specjalności higiena stomatologiczna. Oba kierunki studiów prowadzone są obecnie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, który działalność rozpoczął od roku akademickiego 2012/2013 i była to pierwsza uroczysta promocja studentów zorganizowana przez najmłodszy Wydział naszej Uczelni.

Pożegnaliśmy śp. prof. Wiesława Glińskiego

10 lipca 2013 roku pożegnaliśmy prof. dr. hab. n. med. Wiesława Glińskiego – Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach 2005-2008, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2002-2005, Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2002, Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1990-1996; wspaniałego Nauczyciela akademickiego, znakomitego Specjalistę w dziedzinie dermatologii, wybitnego Lekarza i Naukowca.

Druga w Polsce przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej z wszczepieniem bioprotezy Engager wykonana w I Klinice Kardiologii

W dniu 10 lipca 2013 roku wykonano zabieg u 75-letniego mężczyzny wcześniej zdyskwalifikowanego z konwencjonalnej wymiany zastawki z uwagi na obecność masywnych zwapnień w aorcie wstępującej (aorta porcelanowa). Po raz pierwszy w SP CSK (drugi zabieg w Polsce) wszczepiono z dostępu przezkoniuszkowego (lewostronna torakotomia) protezę biologiczną Engager 26 mm (Medtronic Inc.), która z uwagi na swoją nowatorską budowę (ramiona pozwalające na akomodacje płatków natywnej zastawki) umożliwia precyzyjne pozycjonowanie oraz minimalizuje przeciek okołozastawkowy.

Uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy Wydziału Nauki o Zdrowiu

W dniu 4 lipca br., miała miejsce uroczystość czepkowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po raz pierwszy zorganizowano tę symboliczną uroczystość dla studentów kończących studia I-go stopnia na kierunku pielęgniarskim. Ceremonia czepkowania i odznaczania absolwentów odbyła się w Auli Centrum Dydaktycznego naszej Uczelni.

Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki podczas uroczystości, która miała miejsce 26 czerwca w Pałacu Prezydenckim. Wśród 57 nowo mianowanych profesorów jest także Profesor Katarzyna Życińska z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowy Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

W trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które miało miejsce 26 czerwca 2013 roku w Lublinie, na stanowisko Prezesa Elekta PTP wybrano dr. hab. n. med. Bartosza Łozę – Kierownika Kliniki Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznewgo.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter