Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2013

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

4 października 2013 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny rozpoczął 205. rok nauczania medycyny na Mazowszu. Społeczność akademicka gościła: reprezentujących Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministra prof. Jerzego Pruskiego i Ministra Macieja Piróga, Wicemarszałek Sejmu RP Wandę Nowicką, Przedstawiciela Kancelarii Premiera Sekretarza Stanu Tomasza Jędrzejczaka, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marka Ratajczaka, Wiceministra Zdrowia Aleksandra Soplińskiego, Metropolitę Warszawskiego abp. Kazimierza Nycza oraz wielu Parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, Rektorów Uczelni Warszawy, Dyrektorów Instytutów PAN, znamienitości polskiego życia publicznego, dyrektorów instytucji związanych z ochroną zdrowia. Licznie przybyli członkowie naszej społeczności akademickiej.

Akademickie Centrum Innowacji - Newsletter nr 1

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Jak zapewne wiecie, Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na wykonanie projektu w ramach Programu Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej.

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr hab. n. med Maciej Kostrubiec, adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, kierowanej przez prof. Piotra Pruszczyka otrzymał Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas XVII Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa, który odbył się we Wrocławiu w dniach 26-28 września 2013 roku.

Jubileusz 95-lecia Zakładu Epidemiologii – uroczysta konferencja II Wydziału Lekarskiego, pt. „Epidemiologia w klinice”

Piątek, 27 września 2013 roku, był okazją do świętowania ważnego dla II Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, jubileuszu – 95-lecia istnienia Zakładu Epidemiologii. Spotkaniu, które odbyło się w Auli Centrum Dydaktycznego im. prof. Janusza Piekarczyka, patronował Jego Magnificencja Rektor naszej Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

Naukowiec naszej Uczelni wśród laureatów konkursu „Celuj w Innowacje”

Dr n. med. Patrycja Nejman-Gryz z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dzięki projektowi pt. „Poszukiwanie immunologicznych markerów korelujących z nadreaktywnością oskrzeli w obturacyjnych chorobach płuc” została laureatem pierwszej edycji konkursu „Celuj w Innowacje”.

Podpisanie umowy z McGill University

16 września 2013 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarł umowę o współpracy i wymianie akademickiej z McGill University (MMI Montreal Medical International INC.) z siedzibą w Kanadzie. W imieniu naszej Uczelni dokumenty podpisał JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, a ze strony McGill University – Prezydent MMI, Dr. Michael Churchill-Smith.

Festiwal Nauki z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

W dniach 20-29 września br. odbędzie się XVII edycja Festiwalu Nauki, podczas którego Warszawski Uniwersytet Medyczny wystąpi z bogatą ofertą prezentacji przystępną dla wszystkich uczestników wydarzenia. Atrakcje zapewni Wydział Farmaceutyczny WUM, Oddział EMSA oraz Zakład Bioetyki i Podstaw Medycyny w osobie dr Marii Turos. Zachęcamy do zapoznania się z propozycją naszej Uczelni.

Prezentacja oferty edukacyjnej Uczelni na Salonie Maturzystów 2013

Prezentacja oferty edukacyjna Uczelni na Salonie Maturzystów 2013. 
W czwartek 12 września 2013 r., w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej rozpoczęła się kolejna edycja Salonu Maturzystów, w której tradycyjnie uczestniczy nasza Uczelnia prezentując aktualną ofertę edukacyjną. Uroczystego otwarcia targów i przecięcia wstęgi dokonał JM Rektor naszego Uniwersytetu prof. Marek Krawczyk, który w obecnej kadencji Władz Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich pełni funkcję Przewodniczącego KRAUM.   
Targi rozpoczęły się przemówieniem Prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemara Siwińskiego, który zaprosił na ceremonię otwarcia i przywitał gości honorowych.  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła radość z rosnącego zainteresowania kierunkami technicznymi i życzyła powodzenia tegorocznym maturzystom w egzaminach. JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesor Marek Krawczyk zachęcił do rozmowy z osobami reprezentującymi szkoły wyższe i życzył wszystkim wyboru kierunku studiów, dającego nie tylko pracę, ale także satysfakcję życiową.
Po części oficjalnej honorowi goście, w tym JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego złożyli wizytę na stoisku naszej Uczelni, gdzie na odwiedzających czekali pracownicy Sekcji Rekrutacji i Biura Karier WUM, gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Warszawskie targi stanowią cykliczną inicjatywę, organizowaną przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która służy pomocą młodym ludziom w podejmowaniu życiowych decyzji dotyczących ich kariery. Salon Maturzystów dedykowany jest przyszłym abiturientom, którym targi umożliwią zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, w tym również naszego Uniwersytetu. 
Warszawski Salon Maturzystów odbył się pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej – Krystyny Szumilas, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich – prof. Waldemara Tłokińskiego.
Warszawski Uniwersytet Medyczny podczas tegorocznych Targów reprezentowany jest na stanowisku nr A15, przez pracowników Sekcji Rekrutacji WUM. Zapraszamy do odwiedzin również w piątek 13 września.
Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM
Prezentacja oferty edukacyjna Uczelni na Salonie Maturzystów 2013. 
W czwartek 12 września 2013 r., w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej rozpoczęła się kolejna edycja Salonu Maturzystów, w której tradycyjnie uczestniczy nasza Uczelnia prezentując aktualną ofertę edukacyjną. Uroczystego otwarcia targów i przecięcia wstęgi dokonał JM Rektor naszego Uniwersytetu prof. Marek Krawczyk, który w obecnej kadencji Władz Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich pełni funkcję Przewodniczącego KRAUM.   
Targi rozpoczęły się przemówieniem Prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemara Siwińskiego, który zaprosił na ceremonię otwarcia i przywitał gości honorowych.  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła radość z rosnącego zainteresowania kierunkami technicznymi i życzyła powodzenia tegorocznym maturzystom w egzaminach. JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesor Marek Krawczyk zachęcił do rozmowy z osobami reprezentującymi szkoły wyższe i życzył wszystkim wyboru kierunku studiów, dającego nie tylko pracę, ale także satysfakcję życiową.
Po części oficjalnej honorowi goście, w tym JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego złożyli wizytę na stoisku naszej Uczelni, gdzie na odwiedzających czekali pracownicy Sekcji Rekrutacji i Biura Karier WUM, gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Warszawskie targi stanowią cykliczną inicjatywę, organizowaną przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która służy pomocą młodym ludziom w podejmowaniu życiowych decyzji dotyczących ich kariery. Salon Maturzystów dedykowany jest przyszłym abiturientom, którym targi umożliwią zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, w tym również naszego Uniwersytetu. 
Warszawski Salon Maturzystów odbył się pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej – Krystyny Szumilas, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich – prof. Waldemara Tłokińskiego.
Warszawski Uniwersytet Medyczny podczas tegorocznych Targów reprezentowany jest na stanowisku nr A15, przez pracowników Sekcji Rekrutacji WUM. Zapraszamy do odwiedzin również w piątek 13 września.
Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM
Prezentacja oferty edukacyjna Uczelni na Salonie Maturzystów 2013. 
W czwartek 12 września 2013 r., w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej rozpoczęła się kolejna edycja Salonu Maturzystów, w której tradycyjnie uczestniczy nasza Uczelnia prezentując aktualną ofertę edukacyjną. Uroczystego otwarcia targów i przecięcia wstęgi dokonał JM Rektor naszego Uniwersytetu prof. Marek Krawczyk, który w obecnej kadencji Władz Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich pełni funkcję Przewodniczącego KRAUM.   
Targi rozpoczęły się przemówieniem Prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemara Siwińskiego, który zaprosił na ceremonię otwarcia i przywitał gości honorowych.  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła radość z rosnącego zainteresowania kierunkami technicznymi i życzyła powodzenia tegorocznym maturzystom w egzaminach. JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesor Marek Krawczyk zachęcił do rozmowy z osobami reprezentującymi szkoły wyższe i życzył wszystkim wyboru kierunku studiów, dającego nie tylko pracę, ale także satysfakcję życiową.
Po części oficjalnej honorowi goście, w tym JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego złożyli wizytę na stoisku naszej Uczelni, gdzie na odwiedzających czekali pracownicy Sekcji Rekrutacji i Biura Karier WUM, gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Warszawskie targi stanowią cykliczną inicjatywę, organizowaną przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która służy pomocą młodym ludziom w podejmowaniu życiowych decyzji dotyczących ich kariery. Salon Maturzystów dedykowany jest przyszłym abiturientom, którym targi umożliwią zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, w tym również naszego Uniwersytetu. 
Warszawski Salon Maturzystów odbył się pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej – Krystyny Szumilas, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich – prof. Waldemara Tłokińskiego.
Warszawski Uniwersytet Medyczny podczas tegorocznych Targów reprezentowany jest na stanowisku nr A15, przez pracowników Sekcji Rekrutacji WUM. Zapraszamy do odwiedzin również w piątek 13 września.
Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM
W czwartek i piątek, 12 i 13 września, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się kolejna edycja Salonu Maturzystów, w której tradycyjnie uczestniczyła nasza Uczelnia, prezentując aktualną ofertę edukacyjną. Uroczystego otwarcia targów i przecięcia wstęgi dokonał JM Rektor naszego Uniwersytetu prof. Marek Krawczyk, który w obecnej kadencji Władz Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich pełni funkcję Przewodniczącego KRUW.  
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter