Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2013

Pracownik Uczelni – nową Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

W dniu 22 listopada 2013 roku podczas dwudniowego XVI Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie odbyły się wybory do Zarządu Głównego Towarzystwa. Delegaci podczas Zjazdu wybrali nową Prezes PTP, którą została Pani mgr Grażyna Wójcik – asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Święto II Wydziału Lekarskiego

22 listopada 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym nauk medycznych, doktorom nauk medycznych oraz absolwentom kierunku lekarskiego II Wydziału Lekarskiego. Uroczystość prowadził Dziekan dr hab. Marek Kuch.

III edycja z cyklu: „Jesienne Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy”

W dniach 18-21 listopada 2013 odbyła się trzecia edycja „Jesiennych Spotkań z Medycznym Rynkiem Pracy”. W trakcie prezentacji, szkoleń i dnia wystawienniczego studenci i absolwenci mogli osobiście porozmawiać ze specjalistami z branży medyczno-farmaceutycznej, dowiedzieć się jak wygląda rekrutacja i jakie możliwości daje praca w danych instytucjach.

IV Międzynarodowa Konferencja „Otologia 2013”

W dniach  21-23.11.2013 w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neuro-Otologii PTORL ChGiSz  zatytułowana "Otologia 2013". Konferencja ta jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze naukowym, którego głównymi organizatorami są: Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz  Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii. Czytaj dalej »

Wizytacja w ramach projektu pn. „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2011-2013”

W dniu 19 listopada br. Uczelnię wizytowali przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz delegacja NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization). Przedmiotem spotkania był przegląd prac wykonanych w ramach projektu pn. „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2011-2013”.

Akcja „Braterstwo krwi XV”

Już po raz XV na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się studencka inicjatywa „Braterstwo krwi”, od początku istnienia akcji za jej pośrednictwem udało się zebrać ponad 140 litrów krwi, a samo przedsięwzięcie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród studentów i pracowników naszej Uczelni.

Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

18 listopada 2013 roku odbyła się uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, której przewodziła Dziekan prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

IV Ogólnopolska Konferencja PTSS

W sobotę, 16 listopada  na Auli im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii - Oddziału w Warszawie pt. „Let's Dens Again”. Patronat honorowy nad konferencją objęła Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dobre praktyki pielęgniarskie”

W piątek, 15 listopada, w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka miała miejsce konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Dobre praktyki pielęgniarskie”. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk oraz Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski.

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”

W dniach 14-15 listopada w Ołtarzewie pod Warszawą odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”. Jej organizatorami byli: Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zawodach „Varsoviada”

Varsoviada, czyli Igrzyska Studentów Pierwszego Roku, wpisują się w poczet imprez, w których chętnie biorą udział studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Już po raz 50 ta inicjatywa organizowana przez Akademicki Związek Sportowy, odbyła się w Dzień Niepodległości – 11 listopada i zgromadziła wielu uczestników.

Nominacje profesorskie

Prof. Zbigniew Gałązka z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz prof. Sylwia Słotwińska z Zakładu Stomatologii Zachowawczej odebrali nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Otwarcie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”

7 listopada 2013 roku w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Historii Medycyny odbył się wernisaż ekspozycji pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicach i w rzeźbie”. W uroczystości, na zaproszenie JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marka Krawczyka i Dyrektora Muzeum – prof. Edwarda Towpika, udział wzięli goście szczególni – seniorzy naszej Uczelni.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter