Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2012

Egzamin dla słuchaczy II roku studiów licencjackich kierunku zdrowie publiczne

W piątek, 22 czerwca, w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbył się egzamin dla słuchaczy drugiego roku studiów licencjackich kierunku zdrowie publiczne naszej Uczelni. Sprawdzenie wiedzy studentów z przedmiotu polityka zdrowotna miało nowatorski charakter debaty publicznej. Egzaminowanych swoją obecnością wspierał Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. nadzw. Zdzisław Wójcik.

XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

14 i 15 czerwca, w murach Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyły się XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej i II Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jak co roku głównym organizatorem spotkania była I Katedra i Klinika Kardiologii naszej Uczelni a honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor naszej Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

Studentki WUM laureatami konkursu Nestlé

Iwetta Majewska oraz Małgorzata Barcz - studentki dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znalazły się wśród grona laureatów ogólnopolskiego konkursu dla młodych żywieniowców organizowanego przez firmę Nestlé w ramach projektu Nutrition, Health and Wellness.

Tablica poświęcona pamięci prof. Stefana Wesołowskiego

W Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w czwartek 14 czerwca 2012 roku odsłonięta została tablica poświęcona pamięci prof. Stefana Wesołowskiego. W tym dniu imię wybitnego lekarza, naukowca i nauczyciela akademickiego otrzymała również sala wykładowa Katedry i Kliniki, którą profesor Wesołowski kierował w latach 1954-1978.

Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego laureatami konkursu "Scapula Aurea"

Marcin Morawski oraz Stuart Macfie – studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znaleźli się w gronie indywidualnych zwycięzców tegorocznego Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea 2012”, zorganizowanego na przełomie maja i czerwca br. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studenci z naszej Uczelni odnieśli także sukces w rywalizacji drużynowej, zajmując miejsca w ścisłej czołówce.

IV Konferencja Naukowa WNoZ-u

We wtorek, 5 czerwca, odbyła się na IV Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu. Celem sympozjum była prezentacja dorobku i potencjału naukowego tego Wydziału. Nad całością spotkania honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor naszej Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

Spotkanie „Powrót położnej z Tanzanii”

Monika Nowicka – absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego była bohaterką konferencji zatytułowanej „Powrót położnej z Tanzanii”, która odbyła się w poniedziałek, 4 czerwca w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni. Organizatorem wydarzenia był Zakład Zdrowia Publicznego WUM.

Konferencja „Rak jelita grubego w świetle współczesnych badań podstawowych i klinicznych”

2 czerwca w Rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja „Rak jelita grubego w świetle współczesnych badań podstawowych i klinicznych” zorganizowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowego. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów WNoZ-u

„Niwelowanie różnic poprzez wspólne działanie” to hasło, pod którym 3 czerwca odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów Wydziału Nauki o Zdrowiu. Organizatorem spotkania był Zarząd Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych naszej Uczelni – prof. Marek Kulus, Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Andrzej Friedman oraz Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego – prof. Piotr Pruszczyk.

Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”

Konferencja „Ochrona i Promocja Zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” odbyła się w czwartek, 31 maja, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to już trzecie sympozjum naukowo-dydaktyczne z cyklu „Promocja Zdrowia: przykłady dobrych praktyk”. Patronat honorowy objął nad nim Jego Magnificencja Rektor naszej Uczelni. Organizatorem spotkania była Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter