Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2012

Wręczenie nagród JM Rektora za 2011 rok

29 października 2012 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2011. Podczas tego posiedzenia Senatu dwóch wybitnych naukowców naszej Uczelni uhonorowano Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim

26 października 2012 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się ceremonia promocji lekarzy, doktorów nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych nauk medycznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego roku akademickiego 2011/2012.

Uroczystość nadania imienia prof. Franciszka Czubalskiego Szpitalowi Powiatowemu w Przysusze

Katedra Teologii Pozytywnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze oraz Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, w dniu 26 października br. zorganizowała pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dra hab. n. med. Marka Krawczyka konferencję naukową pt. Franciszek Czubalski i Józef Placer – przysuscy medycy i wychowawcy.

Konferencja „Zdrowie Publiczne i co dalej? Perspektywy zawodowe studentów”

25 października odbyła się konferencja „Zdrowie Publiczne i co dalej? Perspektywy zawodowe studentów”, która została zorganizowana przez Samorząd Studencki Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przez Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod opieką dr Edyty Krzych–Fałty i dr Miry Lisieckiej-Biełanowicz. Konferencja została zainicjowana z myślą o studentach kierunku Zdrowie Publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

XVII Czwartek Chirurgiczny: „Chirurgia plastyczna”

25 października 2012 r. w sali wykładowej im. prof. Paszkiewicza Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się XVII Czwartek Chirurgiczny pod hasłem przewodnim „Chirurgia plastyczna”. Po raz kolejny w konferencji uczestniczyła rekordowa liczba słuchaczy – pojawiło się ok. 350 osób. Podczas spotkania reprezentanci studenckich kół naukowych WUM omówili szczegółowo 6 zagadnień z różnych gałęzi medycyny, które łączyło jedno – wykorzystanie osiągnięć współczesnej chirurgii plastycznej.

Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”

„Prawa dziecka-pacjenta” było hasłem przewodnim konferencji organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny, która odbyła się we czwartek, 25 października, w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni.

Nominacje profesorskie

24 października br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski, w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim.  

Nominacje profesorskie

We wtorek, 16 października 2012 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i sztuki. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego

W poniedziałek, 15 października 2012 r., odbyła się już ostatnia w tym roku akademickim Immatrykulacja studentów, tym razem I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym. W auli A i B Centrum Dydaktycznego spotkali się nowo przyjęci na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, logopedia ogólna i kliniczna, zdrowie publiczne, elektroradiologia oraz specjalności: audiofonologia i higiena stomatologiczna.

Konferencja pt. „Wizerunek pielęgniarki XXI wieku”

„Wizerunek pielęgniarki XXI wieku” to hasło konferencji zorganizowanej przez Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, która odbyła się w piątek 12 października, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konferencja była organizowana we współpracy Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM i Wydawnictwa Sztuka Pielęgnowania.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa


zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.

Termin składania ofert: do 22.10.2012 r.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny
z Zastępcą Kwestora ds. Księgowości pod nr tel. (22) 57 20 416
celem udostępnienia kompletu materiałów do sporządzenia i złożenia oferty.

[więcej szczegółów]

[Załącznik 1]
[Załącznik 2]
[Załącznik 3]
[Załącznik 4]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter