Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2011

Ogłoszono laureatów Programu TEAM

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów Programu TEAM mającego na celu wspieranie młodych naukowców w prowadzeniu własnych badań naukowych. Jednym z 10 nagrodzonych został dr hab. Krystian Jażdżewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który otrzymał kwotę w wysokości 2 mln 637 tys. na realizację projektu "In search of new pathways of tumorigenesis - genome-wide functional analysis of microRNAs deregulated in human cancers". Serdecznie gratulujemy!

Uroczysta promocja Licencjatów I Wydziału Lekarskiego

We wtorek, 12 lipca br. absolwenci studiów I stopnia kierunku zdrowie publiczne, specjalności: elektroradiologia, audiofonologia i higiena stomatologiczna oraz kierunku techniki dentystyczne I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrali dyplomy z rąk Władz Uczelni.

Studenci WUM uczestnikami obozu naukowego w Sandomierzu

Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zrzeszeni w Kołach Naukowych przy Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci oraz przy Klinice Pneumonologii i Alergologii działających w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności na obozie w nadwiślańskim Sandomierzu. Organizatorem obozu naukowego jest Ordynator Oddziału Pediatrii z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej sandomierskiego szpitala - prof. Jan Józefczuk. Studenci praktykują na różnych oddziałach: dziecięcym, nefrologii dziecięcej, kardiologii, ortopedii, urologii oraz chirurgii i mają okazję do bezpośrednich kontaktów z pacjentami oraz szansę na uczestniczenie w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Ślubowanie absolwentek kierunku położnictwo

W dniu 7 lipca br. w uczelnianej Sali Senatu, w obecności Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marka Kulusa, Prodziekan kierunku położnictwo - prof. WUM Ewy Dmoch–Gajzlerskiej, wykładowców WUM oraz zaproszonych gości odbyła sie uroczystość ślubowania i nakładania czepków przez tegoroczne absolwentki położnictwa.

Akcja charytatywna "Kajakiem po serce" zakończona sukcesem!

„Kajakiem po serce” to sportowe przedsięwzięcie polegające na przepłynięcie kajakiem Wisły na odcinku Warszawa – Gdańsk (około 470 km) w jak najkrótszym czasie. Celem akcji było nie tylko osiągnięcie jak najlepszego wyniku, ale przede wszystkim zebranie funduszy na kolejną operację małej Ani, podopiecznej fundacji Radia Zet, która urodziła się z wadą serca. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dwoje zawodników osiągnęło swój cel już 6 lipca, dopływając do Gdańska w ciągu 4 dób od momentu startu.

Nominacje profesorskie

29 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Rozdanie dyplomów English Division

22 czerwca 2011 r. w Centrum Dydaktycznym odbyła się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów absolwentom English Division II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej »

Podpisanie umowy na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM"

21 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Województwem Mazowieckim dotycząca realizacji projektu pt.:„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM". Dokument parafowali: Kanclerz WUM - Małgorzata Kozłowska oraz przedstawiciele Województwa Mazowieckiego: Marszałek - Adam Struzik i Wicemarszałek - Marcin Kierwiński.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter