Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2011

Uroczysta promocja w II Wydziale Lekarskim

21 października 2011 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się promocja doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych oraz lekarzy II Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2010/2011.

Nowi doktorzy Wydziału Nauki o Zdrowiu

21 października br. 2 nowych doktorów nauk medycznych i 7 doktorów nauk o zdrowiu Wydziału Nauki o Zdrowiu złożyło ślubowanie i odebrało dyplomy. Podczas uroczystości wykład „Otępienie-wyzwania, rozczarowania, nadzieje” wygłosiła prof. Maria Barcikowska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Immatrykulacja na Wydziale Nauki o Zdrowiu

W dniu 19 października odbyła się uroczysta immatrykulacja na Wydziale Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki. Nowo przyjęci studenci kierunków: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne oficjalnie odebrali indeksy z godłem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zaproszenie v-ce Prezesa PAN-u – Prof. Andrzeja Górskiego na konferencję pt: „Polskie komisje bioetyczne na tle europejskiego systemu oceny badań klinicznych”

19 listopada 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbędzie się konferencja pt.: „Polskie komisje bioetyczne na tle europejskiego systemu oceny badań klinicznych”, której inicjatorami są: Odwoławcza Komisja Bioetyczna przy Ministrze Zdrowia we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Konferencja zyskała status wydarzenia towarzyszącego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego

11 października odbyła się również Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego studiów licencjackich kierunków: techniki dentystyczne i zdrowie publiczne oraz specjalności: elektroradiologia, audiofonologia, higiena stomatologiczna i logopedia ogólna i kliniczna. Uroczystość poprowadził Dziekan I WL – prof. Mirosław Wielgoś.

Immatrykulacja kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

11 października 2011 r. I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii zorganizował immatrykulację nowo przyjętych studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego połączoną z wręczeniem indeksów uczestnikom studiów doktoranckich oraz odnowieniem dyplomów Absolwentów rocznika 1951.

Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego

6 października obyła się Immatrykulacja II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii. Uroczyste ślubowanie złożyło 115 studentów kierunku lekarskiego, 236 studentów fizjoterapii i 96 studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim.

Nominacje profesorskie

W dniu 5 października br. w Pałacu Prezydenckim nastąpiło uroczyste wręczenie nominacji profesorskich z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Wśród otrzymujących tytuł znaleźli się profesorowie z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Lidia Chomicz z Zakładu Biologii Medycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz prof. Marcin Wojnar z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej I Wydziału Lekarskiego.

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

Quod felix faustum fortunatumque sit – 5 października 2011r. Rektor prof. Marek Krawczyk otworzył rok akademicki 2011/2012 w naszej Uczelni. Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Miodek. Tradycyjnie Inaugurację poprzedziła Msza św., odprawiona 4 października, w kościele parafialnym Uczelni.

Wystawa w Centrum Dydaktycznym

Przez cały październik w Centrum Dydaktycznym można oglądać wystawę „Polska Misja Medyczna dla Polaków na Ukrainie i w Mołdawii”.

Stypendia naukowe dla pracowników WUM

Dwóch pracowników naszej Uczelni: dr Magdalena Winiarska z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury oraz dr Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii uzyskało stypendia przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczonym, prowadzącym wysokiej jakości badania, którzy cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

29 września w Centrum Dydaktycznym odbyła się immatrykulacja studentów I roku kierunków: farmacja i analityka medyczna oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego. Po raz pierwszy także nastąpiło uroczyste odnowienie dyplomów absolwentów naszej Alma Mater z rocznika 1961/62.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa


zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.

Termin składania ofert: do 22.10.2012 r.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny
z Zastępcą Kwestora ds. Księgowości pod nr tel. (22) 57 20 416
celem udostępnienia kompletu materiałów do sporządzenia i złożenia oferty.

[więcej szczegółów]

[Załącznik 1]
[Załącznik 2]
[Załącznik 3]
[Załącznik 4]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter