Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2015 r. do godz. 16:00. Oferty należy złożyć w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

- Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym,

- Regulamin sprzedaży nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

- Formularz ofertowy

Konkurs na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na wynajem 4 m2 powierzchni użytkowej w budynkach:
1. Wydziału Farmaceutycznego WUM przy ul. Banacha 1 w Warszawie  - 1 m2,
2. Centrum Dydaktycznego  przy ul. Trojdena 2 A w Warszawie – 2 m2,
3.  Budynku przy ul. Pawińskiego 3C w Warszawie – 1 m2,
na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych w automatach vendingowych.

Cena wywoławcza – 480 zł netto / m2.Wadium w wysokości 1 920 zł. Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 11 września 2015 r. do godziny 16.00. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1.1 rzut kondygnacji -1 budynek CD

Załacznik 1.2. - rzut kondygnacji parter bud. Wydziału Farmaceutycznego

Załącznik nr 2 szczególowe warunki konkursu

załącznik nr 3 regulamin konkursu ofert

załącznik nr 4 formularz ofertowy na wynajem powierzchni

Załącznik nr 5 - wzór umowy na czas oznaczony

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg Litewskiej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście. Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach upływa 31.07.2015 r. o godz. 16:00. Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszenia udziału w rokowaniach jest ostateczny.

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze rokowań

Zgłoszenie udziału w rokowaniach

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości przy ul. Miodowej 18

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście. W dniu 26 maja 2015 r. o godz. 11:00,  w sali 316 (III piętro) w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 zostanie wznowione posiedzenie, przerwane w dniu 16.04.2015, w trakcie którego nastąpi otwarcie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg Litewskiej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście. W dniu 26 maja 2015 r. o godz. 11:30,  w sali 316 (III piętro) w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 zostanie wznowione posiedzenie, przerwane w dniu 16.04.2015, w trakcie którego nastąpi otwarcie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach.

Ogłoszenie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter