Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

III edycja Konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o powierzchni 7,94 m2

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  7,94 m2 na prowadzenie kiosku – saloniku prasowego.

 - wysokość wadium 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kiosku – saloniku prasowego w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 08 kwietnia 2016 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 11 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 plan lokalu

Załącznik nr 2 szczegółowe waunki konkursu

Załącznik nr 3 regulamin konkursu

Załącznik 4 formularz ofertowy

Załącznik nr 5 wzór umowy na czas określony

II edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

- wysokość wadium 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- cena wywoławcza 20 zł netto/m2

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie restauracji w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 23 lutego 2016 r.

Termin składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 08 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 09 marca 2016 r. godz. 10.00, miejsce otwarcia ofert pozostaje jak w ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Plan lokalu - Załącznik 1

Szczegółowe warunki konkursu - Załącznik 2 (UWAGA: 01.03.2016 r. nastąpiła zmiana załącznika numer 2)

Regulamin konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowych - Załącznik 3

Oferta - Załącznik 4

Umowa najmu - Załącznik 5

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

w Warszawie 

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  18 m2 na prowadzenie sklepu sportowego.
Wysokość wadium 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 26 lutego 2016 r. do godziny 16.00

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 Plan lokalu
Załącznik nr 2 Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 Regulamin konkursu nofert na wynajem powierzchni użytkowej
Załącznik nr 4 Oferta
Załącznik nr 5 Umowa najmu

 

 

I edycja Konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - plan lokalu

Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 7,94 m2 na prowadzenie kiosku - saloniku prasowego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - plan lokalu

Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter