Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

II edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

- wysokość wadium 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- cena wywoławcza 20 zł netto/m2

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie restauracji w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 23 lutego 2016 r.

Termin składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 08 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 09 marca 2016 r. godz. 10.00, miejsce otwarcia ofert pozostaje jak w ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Plan lokalu - Załącznik 1

Szczegółowe warunki konkursu - Załącznik 2 (UWAGA: 01.03.2016 r. nastąpiła zmiana załącznika numer 2)

Regulamin konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowych - Załącznik 3

Oferta - Załącznik 4

Umowa najmu - Załącznik 5

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

w Warszawie 

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  18 m2 na prowadzenie sklepu sportowego.
Wysokość wadium 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 26 lutego 2016 r. do godziny 16.00

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 Plan lokalu
Załącznik nr 2 Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 Regulamin konkursu nofert na wynajem powierzchni użytkowej
Załącznik nr 4 Oferta
Załącznik nr 5 Umowa najmu

 

 

I edycja Konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - plan lokalu

Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 7,94 m2 na prowadzenie kiosku - saloniku prasowego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - plan lokalu

Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2015 r. do godz. 16:00. Oferty należy złożyć w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

- Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym,

- Regulamin sprzedaży nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

- Formularz ofertowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter