Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o powierzchni 435,33 m2 na prowadzenie kręgielni

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  435,33 m2 na prowadzenie kręgielni.

- wysokość wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
- Cena wywoławcza 13 000 zł netto/miesiąc

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kręgielni w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 13 lipca 2016 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 14 lipca 2016 r. do godziny 16.00.

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna zał. 1.1,  zał. 1.2,  zał. 1.3,  zał. 1.4,  zał.1.5,  zał. 1.6,  zał.1.7,  zał. 1.8

Plan lokalu zał. 1

Szczegółowe konkursu zał. 2

Regulamin zał. 3

Formularz ofertowy zał. 4

Wzór umowy zał. 5

Konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 375,00 m2 oraz części działki o powierzchni 95 m2 (łączna powierzchnia przedmiotu najmu – 470 m2 ) przy budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 375,00 m2 oraz części działki o powierzchni 95 m2 (łączna powierzchnia przedmiotu najmu – 470 m2 ) przy budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, do prowadzenia działalności gospodarczej.

 - wysokość wadium 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

- Cena wywoławcza 1700 zł netto/miesiąc

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej przy CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 13 lipca 2016 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 14 lipca 2016 r. do godziny 16.00.

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna: zał. 1.1,  zał. 1.2,  zał. 1.3,  zał. 1.4,  zał. 1.5,  zał. 1.6,  zał. 1.7.

Zał. 2 Szczegółowe warunki konkursu

Zał. 3 Regulamin konkursu

Zał. 4 Formularz ofertowy

Zał. 5 Wzór umowy

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego o powierzchni 140,00 m2 na prowadzenie bufetu

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie przy  ul. Banacha 1, o powierzchni 140,00 m2 na prowadzenie bufetu.
- wysokość wadium 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- cena wywoławcza 20 zł netto/m2.
Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie bufetu w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 29 czerwca 2016 r.

 Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 30 czerwca 2016 r. do godziny 16.00 

Ogłoszenie

Zał nr 1, plan lokalu

Zał. nr 2, szczegółowe warunki konkursu

Zał. nr 3, regulamin konkursu,

Zał. nr 4, formularz ofertowy

Zał. nr 5, wzór umowy

II edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego na prowadzenie kręgielni

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  435,33 m2 na prowadzenie kręgielni.

 - wysokość wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Cena wywoławcza 83,50 zł netto/m2 

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kręgielni w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 01 czerwca 2016 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 02 czerwca 2016 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9).

 

Ogłoszenie

Zał. 1 - plan lokalu

Zał. 1.1 - zdjęcie

Zał. 1.2 - zdjęcie

Zał. 1.3 - zdjęcie

Zał. 2 - szczegółowe warunki konkursu

Zał. 3 - regulamin konkursu

Zał. 4 - formularz ofertowy

Zał. 5 - wzór umowy

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o powierzchni 435,33 m2 na prowadzenie kręgielni

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  435,33 m2 na prowadzenie kręgielni.

 - wysokość wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Cena wywoławcza 167,00 zł netto/m2 

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kręgielni w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   do dnia 19 kwietnia 2016 r.

 Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 20 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

Ogłoszenie

Załącznik nr 1, plan lokalu

Załącznik nr 2, szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3, regulamin

Załącznik nr 4, formularz ofertowy

Załącznik nr 5, wzór umowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter