Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2016

Program strategiczny TECHMATSTRATEG w obszarach "Nowoczesne technologie materiałowe"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło program strategiczny TECHMATSTRATEG w obszarach "Nowoczesne technologie materiałowe". Jego celem jest rozwój wiedzy we wskazanych obszarach, prowadzący do transferu innowacyjnych rozwiązań do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Czytaj dalej »

Program stypendialny rządu francuskiego przyznawany na pobyt badawczy

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris).

Przyznane stypendium w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego, koszty przejazdu oraz dofinansowania do zakwaterowania. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między czerwcem a grudniem 2016 roku.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

Aplikacje należy wysłać najpóźniej do 16 maja 2016 r.

Projekty partnerskie z m.st. Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na przygotowywanie i realizację projektów partnerskich ze środków zewnętrznych.

Współpraca nakierowana jest na projekty międzynarodowe z programów HORIZON 2020, INTERREG EUROPA, INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, COSME, dotyczące tematyki wsparcia dla B+R, rozwoju technologicznego, innowacji oraz współpracy w ramach potrójnej helisy.

Propozycje współpracy należy składać w terminie do 20 maja 2016 r. w siedzibie Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (Pl. Defilad 1, PKiN, XIX piętro, p. 1904).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www konkursu http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/Miasto_stoleczne_Warszawa_oglasza_konkurs_06_04_16_.htm

3. edycja programu Akcelerator Grants4Apps

Rozpoczęła się trzecia edycja programu Akcelerator Grants4Apps. Inicjatywa została przygotowana przez firmę Bayer z myślą o wsparciu dla startupów z obszaru zdrowia i nowych technologii. Firma poszukuje startupów, których projekty z zakresu oprogramowania, sprzętu i technologii tworzą wartość dodaną dla lekarzy i pacjentów.

Chęć uczestnictwa w tegorocznej edycji programu wraz z krótkim opisem pomysłu należy zgłosić na adres: innov@bayer.com do 15 maja 2016 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer, na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska  

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020

CHAFEA (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności) zaprasza do skorzystania z dotacji w ramach Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 na realizację projektów i innych działań, mających na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli UE.

Dofinansowanie można otrzymać na:

Projekty

Do 2 czerwca 2016 r. można składać Projekty w ramach poniższych obszarów tematycznych, wyznaczonych w Programie Działań na 2016 r. przez CHAFEA.

 • Knowledge and best practices on reducing underage drinking and heavy episodic drinking
 • Knowledge and best practises to on measures to prevent illicit drug use           
 • Addressing the chronic disease challenge                                                                                          
 • European Reference Networks                                                                                                             
 • Rare diseases - support for new registries                                                                                         
 • Donor selection and protection                                                                                                              
 • Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees – projects.

Wspólne Działania (Joint Actions)

Dla Wspólnych Działań w 2016 r. określono następujące obszary:

 • JA-01-2016 - Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care
 • JA-02-2016 - Action on chronic diseases
 • JA-03-2016 - Tobacco control
 • JA-04-2016 - Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections
 • JA-05-2016 - Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells

Uczestnictwo we wspólnych działaniach wymaga uzyskania uprzedniej nominacji przez Ministerstwo Zdrowia. 16 czerwca 2016 r. upływa termin przesyłania do CHAFEA propozycji kandydatur partnerów do udziału we Wspólnych Działaniach. Natomiast na 3 maja 2016 r. zaplanowano już spotkanie dla jednostek nominowanych do Sieci JA-02-2016 - Action on chronic diseases.  

Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks)

16 marca br. rozpoczął się nabór do Europejskich Sieci Referencyjnych (ESR). W Planie Działań na 2016 r przewidziano realizację inicjatyw wpisujących się w 4 CEL – Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/programy-finansowe-ue-w-dziedzinie-zdrowia/ 
oraz na stronach CHAFEA http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM.

Nabór wniosków aplikacyjnych do programów TEAM oraz TEAM-TECH

2 maja 2016 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpocznie nabór wniosków aplikacyjnych do programów TEAM oraz TEAM-TECH. Ostateczny termin na złożenie wniosków w konkursie ustalono na 20 czerwca 2016 r.


 

Program TEAM

Celem programu  jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Zgłaszane projekty powinny trwać do 36 miesięcy. Zaleca się jednocześnie, aby budżet takiego projektu nie przekraczał 3 500 000 zł.

W programie obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/


 

Program TEAM-TECH

Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się jednocześnie, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

W przypadku jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu TEAM-TECH obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA WIZYTY STUDYJNE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym na Wizyty Studyjne.

Nabór wniosków trwać będzie od 4 kwietnia 2016 r. do 6 czerwca br.

Więcej informacji na stronie: http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-studyjne-nabor-wnioskow-otwarty-kwiecien-2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter