Archiwum 2014

Zaproszenie na I Konferencję pt. „Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia na Mazowszu w latach 2007-2013 i perspektywa 2014-2020”

W imieniu Zakładu Zdrowia Publicznego zapraszamy wszystkich zainteresowanych na I Konferencję pt. „Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia na Mazowszu w latach 2007-2013 i perspektywa 2014-2020”, która odbędzie się 4 marca br. w Auli Centrum Dydaktycznego im. prof. Janusza Piekarczyka.

Celem konferencji jest przedstawienie planów i wykonania zadań z zakresu finansowania placówek ochrony zdrowia i kształcenia kadr z Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim.

Prezentowane będą zadania realizowane przez:

  • Departament Funduszy Strukturalnych MRR
  • Mazowiecką Jednostkę wdrażania Programów Unijnych
  • Placówki ochrony zdrowia realizujące zadania ze środków europejskich.

Wstęp wolny, bez rejestracji i opłat.
 
Zaproszenie

Szczegółowy program

V Puchar Zarządu Głównego AZS w korfballu

Zarząd Główny AZS oraz Uniwersytecki Klub Korfballu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (AZS WUM Warszawa) zapraszają zainteresowane reprezentacje uczelniane do wzięcia udziału w zawodach o Puchar ZG AZS w Korfballu.

I. Informacje ogólne:
Planowany termin przeprowadzenia zawodów: 26 kwietnia 2014 r.
Miejsce rozgrywek: hala Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Włochy, ul. Gładka 18, Warszawa

Znam rekomendacje PTN AIDS Zalecam test na HIV – nowa kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS. skierowana do środowisk medycznych.

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV – kampania, która rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. jest skierowana do środowisk medycznych – w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa.

Celem działań kampanijnych jest upowszechnienie wczesnej diagnostyki zakażenia HIV, która ogranicza liczbę nowych zakażeń i pozwala w odpowiednim czasie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV). Poprzez m.in. popularyzację aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS) w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa, kampania przypomina, że zakażenie HIV należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki.

Szczegółowe informacje o kampanii

Plakat informujący o kampanii

Przedłużenie terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Biuro Projektów informuje o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Obecnie nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania „Wizyty Przygotowawcze”.

Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:
• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
• podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
• wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

I międzynarodowy konkurs organizowany w ramach inicjatywy JPI AMR

Biuro Projektów informuje również, iż 27 stycznia 2014 r. został otwarty nabór wniosków w I międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach inicjatywy JPI AMR. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu oporności mikroorganizmów na leczenie. Zakres konkursu:

• Re-evaluation of existing anti-microbial compounds either alone or in combination with other drugs, immune-modulators or anti-bacterial approaches
• Identification of new bacterial targets and/or therapeutic compounds in combination with point-of-care companion diagnostics where relevant

Seminarium pt. „Tlenek grafenu – tajemniczy przedstawiciel grafenu płatkowego. Właściwości i zastosowania”

W dniu 30 stycznia 2014 o godz. 13.00 w sali Seminaryjnej Centrum Biostruktury, dr inż. Ludwika Lipińska z Zakładu Technologii Chemicznych wygłosi seminarium zatytułowane: „Tlenek grafenu – tajemniczy przedstawiciel grafenu płatkowego. Właściwości i zastosowania”.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wcześniejszy kontakt z prof. Małgorzatą Lewandowską-Szumieł: malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl

Wyniki studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli akademickich 2012/2013

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr hab. n. med. Marek Kulus oraz Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają do zapoznania się z wynikami studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli akademickich za rok 2012/2013.

Raport z wyników ankiety został udostępniony całej społeczności akademickiej w portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) w zakładce Raport z wyników ankiety studenckiej 2012/2013. Znajduje się również na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie.