Archiwum 2014

Zaproszenie Akademi Wychowania Fizycznego do wzięcia udziału w marszu AWF-Sulejówek

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, rozpoczęła przygotowania do organizacji drugiej edycji reaktywowanego w 2013 roku słynnego, przedwojennego marszu Belweder-Sulejówek we współczesnej formie AWF-Sulejówek.

Impreza marszowa zostanie przeprowadzona 18 maja.

Marsz planowany jest na trasie: AWF Warszawa–Krakowskie Przedmieście–Aleje Ujazdowskie–Belweder. Pod Belwederem planowane jest spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej. Po spotkaniu uczestnicy publicznymi lub własnymi środkami transportu udają się do Sulejówka, gdzie planowany jest piknik dla uczestników.

Na trasie marszu planowane są prezentacje plenerowe nawiązujące tematycznie do wydarzeń historycznych oraz współczesnych związków z tymi wydarzeniami.

Prezydent Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego objął imprezę Patronatem Honorowym.

Zgłoszenia do udziału w imprezie marszowej prosimy nadsyłać do 23 kwietnia 2014 r. na adres mailowy: imprezamarszowa2014@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45 (skrytka pocztowa 55), z dopiskiem „impreza marszowa”.

więcej szczegółów

„Godzina dla Ziemi” z Fundacją WWF

29 marca br. o godz. 20.30, w wielu domach, firmach, najważniejszych i najbardziej charakterystycznych obiektach publicznyvh na świecie, w tym również na naszej Uczelni, zgasną światła na jedną godzinę – „Godzinę dla Ziemi”. Fundacja WWF zachęca do symbolicznego aktu wyłączenia światła i do udziału w globalnej akcji, której celem jest troska o naszą planetę.

Naukowa Fundacja Polpharmy - XIII edycja konkursu

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XIII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji.  W tegorocznej edycji przyjmowane będą „Innowacyjne projekty z dziedziny formacji i medycyny”. 

W tym roku konkurs skierowany jest do młodych naukowców urodzonych po 31 grudnia 1979 r.
Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się w zakładce Konkurs na projekt badawczy. Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z regulaminem konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji : www.polpharma.pl/fundacja

Wnioski należy przesyłać pocztą do dnia 30 maja 2014 r., na adres Naukowej Fundacji Polpharmy.

Spotkanie poświęcone Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksowi postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

17 marca 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie poświęcone Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksowi postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks). Dokument ten ustanawia zasady, które regulują stosunki między naukowcami a ich pracodawcami, sprzyjając tworzeniu odpowiedniego środowiska pracy naukowców, wymianie wiedzy oraz rozwojowi kariery pracowników naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W umowie grantowej nowego europejskiego programu HORYZONT 2020 został zamieszczony zapis, który mówi o tym, że instytucje biorące udział w projektach powinny podjąć wszelkie możliwe działania w kierunku wdrażania zasad Karty i Kodeksu.

Celem spotkania jest przedstawienie tego dokumentu oraz procesu wdrażania jego zapisów w instytucjach naukowych. O swoich doświadczeniach opowiedzą przedstawiciele polskich instytucji, które są zaangażowane w tą inicjatywę oraz zostały wyróżnione europejskim logo „HR Excellence in Research” za wdrożenie zasad Karty i Kodeksu.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat tego dokumentu. Plan spotkania i formularz zgłoszeniowy w załączniku. W celu rejestracji, proszę przesłać wypełniony i podpisany formularz na adres: monika.kornacka@kpk.gov.pl

Liczba miejsc: 40.

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie