Archiwum 2014

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W czerwcu br. rozpoczyna się jubileuszowa, dziesiąta edycja Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Jak co roku, stypendia w wysokości od 200 do 1500 zł miesięcznie trafią do 600 osób, którzy spełnią wymagane kryteria i złożą podanie do 30 września (termin dla studentów).

"Te stypendia to nie tylko gratyfikacja finansowa, ale przede wszystkim zobowiązanie wobec mieszkańców miasta Warszawy i wobec kraju, że nie będziecie ustawać we własnym rozwoju, w pracy i nauce" – powiedziała na ubiegłorocznej inauguracji stypendialnej prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Miejskie stypendia im. Jana Pawła II skierowane są do młodych ludzi uczących się w Warszawie,  którzy pomimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych, zdrowotnych, osiągają dobre wyniki w nauce, mogą pochwalić się osiągnięciami sportowymi, artystycznymi lub działają społecznie.   Warunkiem uzyskania stypendium jest spełnienie trzech kryteriów:

  • dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niż 1000 zł na osobę
  • średnia ocen, w przypadku studentów, nie powinna być niższa niż 3,5
  • osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, aktywności społeczne czy kulturalne

Aby otrzymać stypendium, wystarczy wypełnić wniosek na stronie formularze.centrumjp2.pl, wydrukować go, a potem przynieść lub wysłać do biura Centrum Myśli Jana Pawła II. Stypendia przyznawane są z budżetu miasta. W ciągu dziewięciu lat, odkąd istnieją Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, otrzymało je ponad 6000 osób.

W październiku 2010 roku Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zostały nagrodzone w konkursie „Dobre Stypendia” w kategorii programy stypendialne jednostek samorządowych. Konkurs jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji „Moje Stypendium” i ma na celu promocję i wyróżnienie najlepiej realizowanych programów stypendialnych w Polsce.

Więcej informacji na temat stypendiów.

 

Zaproszenie na wykład profesor Claudine Kieda pt. „Pathologic angiogenesis: means to stabilize vessel normalization cooperating to cancer therapy”

W imieniu Prof. dr hab. Marii Anny Ciemerych-Litwinienko z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na wykład wybitnej specjalistki badającej procesy angiogenezy Pani profesor Claudine Kieda (CNRS, Orleans, Francja) pt. „Pathologic angiogenesis: means to stabilize vessel normalization cooperating to cancer therapy”.

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca br. o godz. 13.00 w sali 102 B Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Miecznikowa 1.

Zaproszenie na wymianę naukową naukowców w latach 2015-2016 na podstawie umowy z Portugalią.

W imieniu Działu Współpracy z Zagranicą zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2015-2016 na podstawie umowy MNiSW z partnerem portugalskim. 

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole po każdej ze stron co najmniej jednego młodego naukowca (powinna być to osoba poniżej 35 roku życia, zaangażowana w prowadzenie badań naukowych nie dłużej niż 10 lat).

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach do 30 maja 2014 roku.

Więcej informacji na temat naboru wniosków dostępnych jest na stronie Działu Współpracy z Zagranicą.

Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na V Konferencję Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Konferencję Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) pod tytułem: "Projekt CePT jako model synergii naukowej", która odbędzie się 27 maja 2014 roku. Wiodącą tematyką konferencji będzie przedstawienie Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jako modelu, w którym realizowana jest szeroko pojęta współpraca naukowa pomiędzy poszczególnymi partnerami Projektu oraz podmiotami zewnętrznymi – dająca możliwość uzyskania efektów większych niż w przypadku działań jednostkowych.

Zgłoszenie  udziału w konferencji odbywa się za pośrednictwem strony Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii 

Zgłoszenie  udziału w konferencji odbywa się za pośrednictwem strony Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) 

Organizatorzy:  

Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenie  udziału w konferencji odbywa się za pośrednictwem strony Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii 
Zgłoszenie  udziału w konferencji odbywa się za pośrednictwem strony Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii 

 

Informacja dla opiekunów Studenckich Kół Naukowych – sprawozdania z działalności w roku akademickim 2013/2014

Biuro Obsługi Działalności Podstawowej przypomina o konieczności złożenia sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2013/2014.

Nieprzekraczalny termin składania sprawozdań: 30 maja 2014 r. 
Sprawozdania należy złożyć:
w formie dokumentu sygnowanego przez Opiekuna SKN, do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ( Rektorat, pok. 217) 
wraz z wykazem członków SKN
lub 
w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres: skn.aktualizacja@gmail.com
Formularze:
Sprawozdanie SKN
Wykaz członków SKN
Biuro Obsługi Działalności Podstawowej przypomina o konieczności złożenia sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2013/2014.
Nieprzekraczalny termin składania sprawozdań: 30 maja 2014 r. 
Sprawozdania należy złożyć:
w formie dokumentu sygnowanego przez Opiekuna SKN, do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ( Rektorat, pok. 217) 
wraz z wykazem członków SKN
lub 
w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres: skn.aktualizacja@gmail.com
Formularze:
Sprawozdanie SKN
Wykaz członków SKN
Biuro Obsługi Działalności Podstawowej przypomina o konieczności złożenia sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2013/2014.
Nieprzekraczalny termin składania sprawozdań: 30 maja 2014 r. 
Sprawozdania należy złożyć:
w formie dokumentu sygnowanego przez Opiekuna SKN, do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ( Rektorat, pok. 217) 
wraz z wykazem członków SKN
lub 
w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres: skn.aktualizacja@gmail.com
Formularze:
Sprawozdanie SKN
Wykaz członków SKN
Biuro Obsługi Działalności Podstawowej przypomina o konieczności złożenia sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2013/2014.
Nieprzekraczalny termin składania sprawozdań: 30 maja 2014 r. 
Sprawozdania należy złożyć:
w formie dokumentu sygnowanego przez Opiekuna SKN, do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ( Rektorat, pok. 217) 
wraz z wykazem członków SKN
lub 
w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres: skn.aktualizacja@gmail.com
Formularze:
Sprawozdanie SKN
Wykaz członków SKN
Biuro Obsługi Działalności Podstawowej przypomina o konieczności złożenia sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2013/2014.
Nieprzekraczalny termin składania sprawozdań: 30 maja 2014 r. 
Sprawozdania należy złożyć:
w formie dokumentu sygnowanego przez Opiekuna SKN, do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ( Rektorat, pok. 217) 
wraz z wykazem członków SKN
lub 
w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres: skn.aktualizacja@gmail.com
Formularze:
Sprawozdanie SKN
Wykaz członków SKN

Nieprzekraczalny termin składania sprawozdań: 30 maja 2014 r.

Sprawozdanie należy złożyć w formie dokumentu sygnowanego przez Opiekuna SKN, do Biura Obsługi Działalności Podstawowej (Rektorat, pok. 217) wraz z wykazem członków SKN oraz w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres: skn.aktualizacja@gmail.com

Formularze:
Sprawozdanie SKN
Wykaz członków SKN

Formularze:

Sprawozdanie SKN
Sprawozdanie SKN

Sprawozdanie SKN

Wykaz członków SKN