Archiwum 2014

Międzynarodowe Targi Medyczne

W dniach 8 - 10 października br. w hali Expo XXI odbędą się Międzynarodowe Targi Medyczne, poświęcone prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk medycznych. Na targach znajdą Państwo szeroki wachlarz produktów począwszy od sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce obrazowej, kardiologii, chirurgii, intensywnej terapii i ratownictwie medycznym po wyposażenie szpitali, środki dezynfekujące i materiały jednorazowego użytku skończywszy na wyposażeniu bloku operacyjnego.

Na targi zaprasza partner projektu - I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: Kadra zarządzająca w placówkach medycznych; Kierownicy działów zaopatrzenia, zakupów i zamówień publicznych; Personel medyczny; Przedstawiciele firm produkcyjnych oraz dystrybutorzy; Studenci ostatniego roku studiów medycznych; Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Osoby zainteresowane udziałem w targach do 7 października powinny wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie  http://wihehospital.pl/glowna/

Szkolenie „Niekomercyjne badania kliniczne w Polsce”

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Polityki Lekowej i Farmacji zapraszają na szkolenie pt. „Niekomercyjne badania kliniczne w Polsce”. Współorganizatorami są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Krajowy Punkt Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Spotkanie skierowane jest do:

  • kierowników oraz członków zespołów badawczych szpitali klinicznych, uczelni medycznych i instytutów badawczych;
  • pracowników administracyjnych szpitali klinicznych, uczelni medycznych i instytutów badawczych odpowiedzialnych za formalną część przygotowania projektów.

Seminarium odbędzie się 23 października 2014 r. w godzinach 11.00 – 15.30 w Ministerstwie Zdrowia (sala kinowa) przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 20 października 2014 r. na adres e-mail a.kowalska@mz.gov.pl lub faxem na nr: (22) 63 49 465.

Informacji w sprawie szkolenia udziela Agnieszka Ryniec – koordynator Wydziału Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel.: (22) 63 49 279.

Zmiana lokalizacji siedziby Oficyny Wydawniczej

Informujemy, że 29 września 2014 r. Oficyna Wydawnicza zmieniła dotychczasową lokalizację. Jej nową siedzibą jest sąsiedni budynek (w którym mieści się także Biuro Logistyki). Biuro Oficyny znajduje się na III piętrze, zaś punkt sprzedaży skryptów na parterze.

Dane kontaktowe pozostają bez zmian:

Oficyna Wydawnicza, ul. Pawińskiego 3

tel.: (22) 57 20 327

fax: (22) 57 20 380

e-mail: oficynawydawnicza@wum.edu.pl

Konferencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i European Foundation Centre na temat doskonałości w nauce

W dn. 13-14 października br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Towards a new concept of Excellence in Research?”, organizowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z European Foundation Centre.

Celem konferencji będzie dyskusja o ewolucji pojęcia doskonałości w nauce oraz o tym, jak skutecznie identyfikować i wspierać najlepsze badania naukowe. W konferencji wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele europejskich instytucji finansujących badania naukowe, naukowcy oraz eksperci zajmujący się polityką naukową.

Keynote Speakerzy:
•    Prof. Jean-Pierre Bourguignon, Prezes European Research Council (ERC)
•    Prof. Anne Glover, b. Główny Doradca ds. Naukowych Przewodniczącego Komisji Europejskiej
•    Prof. Maria Leptin, Dyrektor European Molecular Biology Organization (EMBO)

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz do rejestracji uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: http://excellenceinresearch.fnp.org.pl/.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Kopernik (Centrum Nauki Kopernik), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu SKILLS FNP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
Marta Michalska-Bugajska, Zespół ds. Kapitału Ludzkiego FNP
tel.: 604 128 182; e-mail:bugajska@fnp.org.pl

Zajęcia sportowo - rekreacyjne z pływania dla pracowników WUM - 2 ostatnie miejsca!

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych z pływania. Zajęcia na pływalni obejmują zarówno pływanie rekreacyjne, jak i naukę oraz doskonalenie techniki pływania pod okiem trenera pływania mgr Bożeny Glinkowskiej. Zajęcia odbywają się na pływalni UW, ul. Banacha 2a. 
UWAGA: pozostały dwa ostatnie wolne miejsca!

Z uwagi na finansowanie tych zajęć z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udział w takich zajęciach, podlega indywidualnemu opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy, z uwagi na wymóg podpisania zgody na dodatkowe opodatkowanie, odbywają się bezpośrednio u Pani mgr Bożeny Glinkowskiej z-cy Kierownika SWFiS adres mailowy: bozena.glinkowska@wum.edu.pl  lub telefonicznie: 603 871 217. 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego ubezpieczania NNW.Pierwsze zajęcia odbędą się 6 października, przy zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy.
Zobacz grafik


Ponadto informujemy, że mogą Państwo skorzystać z zajęć dla pracowników z KU AZS WUM.
Więcej informacji oraz wykaz wszystkich sekcji na stronie www