Archiwum 2014

Szkolenie z zakresu obsługi oraz funkcjonowania baz i narzędzi dostępnych na platformie Web of Science

Biblioteka Główna WUM zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni na szkolenie z zakresu obsługi oraz funkcjonowania baz i narzędzi dostępnych na platformie Web of Science, oferowanych przez firmę Thomson Reuters. Zakres szkolenia obejmuje:

Wprowadzenie do bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science Core Collection
- Zakres i wykorzystanie, selekcja czasopism
- Metody budowania kwerend

Nawigacja na platformie Web of Science
- Wyszukiwanie i filtrowanie wyników
- Tworzenie raportów cytowań
- Tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwań
- Zarządzanie wynikami wyszukiwań

Baza Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism
- Wyszukiwanie czasopism w bazie
- Ranking Czasopism
- Podstawowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism i ich zastosowanie

Szkolenie nie wymaga uprzedniej rejestracji i odbędzie się 16 października w godz. 9.00-10.30 w Centrum Dydaktycznym WUM – sala seminaryjna nr 234 (1 piętro).

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres oin@wum.edu.pl.

Warszawski Dzień Diabetologii

Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego i Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają studentów uniwersytetów medycznych, lekarzy, pracowników służby zdrowia oraz pacjentów do udziału w "Warszawskim Dniu Diabetologii", który odbędzie się 16 listopada br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. ks. Trojdena 2a. Sympozjum poświęcone będzie wybranym zagadnieniom związanym z cukrzycą typu I oraz typu II. Wykłady poprowadzą cenieni specjaliści z zakresu diabetologii.

"Warszawski Dzień Diabetologii" składać się będzie z równolegle trwających części:
- Studencko-lekarskiej konferencji (w czasie której prelegentami będą studenci)
- Wykładów (prowadzonych przez lekarzy na połączonych aulach)
- Warsztatów (przygotowanych przez lekarzy)

Konferencja studencko-lekarska przeznaczona jest wyłącznie dla studentów oraz pracowników służby zdrowia. W tej części nie mogą brać udziału pacjenci. Pozostałe części, tzn. warsztaty oraz wykłady, dostępne są dla wszystkich uczestników wydarzenia.

PROGRAM

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formluarz rejestracyjny dostępny na stronie:
http://warsawdiabetesday.wix.com/wdd#!rejestracja/c24vq

Zakończenie zapisów - 4 listopada br.

Patronat nad wydarzeniem objął Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Kulus.

Więcej informacji na stronie:

http://warsawdiabetesday.wix.com/wdd

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

IFMSA Poland zaprasza na "Ogólnopolską Konferencję Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne", która odbędzie się 22 listopada 2014r. w Lublinie.

Podczas konferencji odbędą się prezentacje prac uczestników, interesujące szkolenia oraz imprezy integracyjne. Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń na arenie ogólnopolskiej. Prelegenci zdobędą możliwość publikacji w czasopismach naukowych oraz współpracy z wydawnictwami.

Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski.

Spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki -prof. Andrzeja Jajszczyka oraz Patronatem Honorowym Polskiej Akademii Nauk – Wydziału V Nauk Medycznych.

Zainteresowani udizałem szczegółowe informacje mogą znaleźć na stronie: www.konferencjalublin.pl oraz facebook.com/konferencjalublin

 

Do 10 października trwa nabór wniosków o przyznanie nagrody specjalnej JM Rektora WUM „Złota Kukułka”

Dział Nauki WUM informuje, że w 2014 roku po raz kolejny będzie przyznawana nagroda specjalna JM Rektora WUM „Złota Kukułka” za prace, które zostały przyjęte ze szczególnym zainteresowaniem przez międzynarodowe środowisko naukowe.

Zaproszenie do składania wniosków wraz z zasadami przyznawania ww. nagrody znajdą Pańswo - tutaj.

Wnioski należy składać w Dziale Nauki (mgr Katarzyna Stefańska, IV piętro, pokój 428, tel. 22 5720309) w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 roku.

Konferencja "Dzień Kultury Jakości Uczelni"

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia zapraszają na konferencję "Dzień Kultury Jakości Uczelni", która odbędzie się 20 października br. o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM (sala 8).

Wykład otwierający pt. Innovative teaching strategies for medical teachers wygłosi dr Kai Sostmann z Charité Universitätsmedizin Berlin, lekarz pediatra i światowej sławy ekspert w dziedzinie e-learningu oraz nowoczesnych metod kształcenia w zakresie nauk medycznych, który od 2010 r. kieruje działem e-learningu i dydaktyki medycznej w Dieter Scheffner Center for Medical Education Research - Charité. W trakcie konferencji Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk wygłosi prelekcję Jak zmieniało się moje podejście do misji nauczyciela akademickiego?, dr n. med. Piotr Dziechciarz wystąpi z prezentacją Edukacja kliniczna: nauczyciele są z Marsa, a studenci z Facebooka, a Sonia Statuch z Samorządu Studentów przedstawi wizję idealnych zajęć z perspektywy studentów. Omówione zostaną również nowe, uczelniane narzędzia poprawy jakości kształcenia, w tym system E-Sylabus, a także wstępne wyniki ankiety studenckiej i doktoranckiej za rok 2013/2014.

Konferencję zakończy debata Czy i jak można poprawić jakość naszych zajęć ze studentami?” z udziałem nauczycieli akademickich najwyżej ocenionych w ankiecie studenckiej, którą poprowadzi prof. dr hab. n med. Marek Jakóbisiak. W załączeniu przesyłamy Państwu szczegółowy program konferencji.

Ponadto, serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich do uczestnictwa w warsztacie How can I enrich my personal teaching with technology-supported learning?" prowadzonym przez dr Kaia Sostmanna w dniu 21 października w godz. 13.00-16.00 w sali nr 6 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biurojakosci@wum.edu.pl.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym". Współfinansuje ją Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (tel. 22 57 20 518, 572; biurojakosci@wum.edu.pl).

Konferencja "Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy"

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza do udziału w konferencji "Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy", która odbędzie się 15 listopada br. w Auli B Centrum Dydaktycznym WUM (ul. ks. Trojdena 2a), w godz. 9.00-18.30.

Konferencja została podzielona na IV sesje, w skład których wchodzą zarówno wykłady, jak i warsztaty dla uczestników. Podczas spotkania prelegenci będą dzielić się ze słuchaczami najnowszą wiedzą i standardami postępowania w wielu istotnych sytuacjach klinicznych, a także umożliwią im na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Szczegółowy program

Patronat nad wydarzeniem objęli:

Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus - Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska - Konsultant Krajowy ds. Pediatrii
p. Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka RP

Więcej informacji na stronie: http://standardywpediatrii.pl/glowna