Archiwum 2014

19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik zapraszają do udziału w 19 edycji Pikniku Naukowego, która odbędzie się 9 maja 2015 r. na warszawskim Stadionie Narodowym.

Wszystkie jednostki naukowe chcące zaprezntować swoje osiągnięcia badawcze proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w terminie od 20 października do 8 grudnia br. (termin upływa o godz. 9.00).

Szczegóły dotyczące zgłoszeń i udziału dostępne są w Poradniku piknikowym.

Zaproszenie do udziału w warsztatach poświęconych wykorzystaniu technik analizy genomu

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów wraz z możliwością darmowego sekwencjonowania próbek dla uczestników warsztatów w dn. 28 października br. 

28 października 2014 roku odbędą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy całego genomu w badaniach nowotworów. Metody te znajdują coraz liczniejsze zastosowania kliniczne, dostarczając informacji potrzebnych w diagnostyce, planowaniu i monitorowaniu terapii oraz ocenie rokowania. Warsztaty są organizowane przez zespół prof. dra hab. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej WUM w ramach projektu BASTION.

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane najnowsze aplikacje metod genomicznych w onkologii.

Wykład wygłosi między innymi dr hab. Ellen Heitzer z Instytutu Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Graz (Austria) omówi zagadnienie: Monitorowanie swoistych dla nowotworu zmian genetycznych w surowicy krwi.

Aby wziąć udział należy zgłosić swój udział wypełniając poniższy formularz: LINK

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a, sala 231.

Informujemy, iż zarejestrowani uczestnicy warsztatów poświęconych wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów, który odbędzie się 28.10.2014 roku mają szansę na udział w ćwiczeniach praktycznych. Będą one polegać na udziale w sekwencjonowaniu próbek zgłoszonych przez samych uczestników. Część praktyczna odbędzie się w ciągu tygodnia po głównej części warsztatów. Do sekwencjonowania zostanie wykorzystana zostanie platforma NGS Illumina HiSeq 1500.

Bezpłatnie zapewnimy  przygotowanie odpowiednich bibliotek z przekazanego materiału, sekwencjonowanie biochemiczne oraz analizę danych, w wariantach adekwatnych do przedstawianych problemów badawczych. Ze względu na uwarunkowania finansowe, lokalowe i sprzętowe będziemy w stanie przeanalizować ograniczoną liczbę próbek (równowartość 32 badań całego eksomu). Zarejestrowanych uczestników warsztatów zapraszamy do jak najszybszego zgłaszania własnych propozycji, czyli nadesłania krótkiego opisu (do pół strony) proponowanych badań wraz z uzasadnieniem oczekiwań. Prosimy o  upewnienie się, że próbki są lub będą gotowe do badań w podanym terminie. Najciekawsze z propozycji zostaną zrealizowane podczas warsztatów, a zgłaszający je wezmą udział w sekwencjonowaniu.

W selekcji próbek kierować się będziemy:

  • zgodnością propozycji z tematyką warsztatów (genomika nowotworów)
  • wykonalnością (na podstawie własnego doświadczenia z techniką NGS)
  • wartością naukową

Aby jak najszerzej upowszechniać doświadczenie z NGS, w procedurze selekcji będziemy ograniczać wybór do maksimum jednego zgłoszenia z każdego ośrodka.

Pytania i wątpliwości prosimy przekazywać bezpośrednio do Pana. prof. Rafała Płoskiego rploski @ wp.pl.

Propozycje badań proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres p. Michała Gierałtowskiego michal.gieraltowski @ wum.edu.pl do 24 października 2014 do godziny 10:00.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Studium Medycyny Molekularnej

Studium Medycyny Molekularnej zaprasza do udziału w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2014/2015, która odbędzie się 22 października o godz. 10.45 w Auli A w Centrum Dydaktycznym WUM.

Wykład inauguracyjny  pt.: "Can p53 secure the genomic fidelity of stem cells??" wygłosi Prof. Varda Rotter z Weizman Institute w Izraelu. 

Sympozjum "Medycyna laboratoryjna w obliczu nowych wyzwań – nowoczesne technologie w codziennej praktyce”

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczeciniew zachęcają lekarzy, diagnostów, studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” zatytułowanej "Medycyna laboratoryjna w obliczu nowych wyzwań – nowoczesne technologie w codziennej praktyce.” Pierwsza część sympozjum będzie poświęcona kwestii zawodów medycznych w obliczu ery medycyny spersonalizowanej, kolejne nowoczesnej diagnostyce laboratoryjnej wybranych chorób.

Sympozjum odbędzie się w sobotę 22 listopada 2014r. w godz. 10.00-15.30, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie. 

Program
Formularz zgłoszeniowy

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji jest dostępne na stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego"

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego". Odbędzie się ona 26 października br., w godz. 10.00 - 17.00 w Centrum Dydaktycznym WUM (przy ul. ks. Trojdena 2a).

Organizatorzy podejmą wybrane kwestie związane z płodnością ludzką z perspektywy teoretyczno-naukowej oraz klinicznej. tj. możliwości zastosowania tej wiedzy w diagnostyce i terapii różnych schorzeń męskich i kobiecych upośledzających ich zdowie i wspólną płodność.

Konferencja skierowana jest w szczególności do studentów wydziałów  lekarskich, farmacji oraz nauk o zdrowiu WUM, studentów z innych uczelni, młodych lekarzy, położnych i pielęgniarek, doradców rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego.

Program konferencji

Więcej szczegółowych informacji: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/content/o-sympozjum

Szkolenie dla lekarzy-pediatrów w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”

Biuro Projektów, w imieniu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, zaprasza lekarzy-pediatrów do wzięcia udziału w szkoleniu z zasad higieny jamy ustnej u małych dzieci. Jednodniowe szkolenie odbędzie się w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Więcej informacji:

Zaproszenie na szkolenie
Program
Formularz zgłoszeniowy

Seminarium eksperckie "Pełny dostęp - edukacja dla sektora ochrony zdrowia"

Rzecznik Praw Obywatelskich, KPH oraz Fundacja Watch Health Care zapraszają do udziału w seminarium eksperckim "Pełny dostęp - edukacja dla sektora ochrony zdrowia", które odbędzie się 30 października br. w godz. 10.00 - 12.30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/35 w Warszawie).

Celem spotkania jest zwiększenie wiedzy studentów medycyny i lekarzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. W programie seminarium znajdą się prezentacje o specyficnzych potrzebach zdrowtonych osób LGBT, stereotypach dotyczących ich diagnostyki i leczenia oraz aktualnym stanie wiedzy pracowników ochrony zdrowia na ten temat.

Program:

9.30 - rejestracja
10.00 - 12.30:
- Mirosław Wróblewski "Międzynarodowe standardy ochrony prawa do zdrowia osób nieheteroseksualnych"
- dr n. med. Remigiusz Jarosław Tritt "Specyficzne potrzeby zdrowotne osób nieheteroseksualnych"
- Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia "Analiza systemu kształcenia studentów medycyny i lekarzy pod kątem treści dotyczących orientacji seksualnych i tożsamości płciowej"
- dr n. med. Agnieszka Żok "Próba oceny wiedzy studentów uniwersytetu medycznego na temat homoseksualizmu w kontekście potrzeb zdrowotnych osób LGB"
- Izabela Jąderek "Transinkluzywna opieka zdrowotna - stan obecny i wyzwania"
- Anna Mazurczak "Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w obszarze opieki zdrowotnej w badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich"
- dr n. med. Marek Balicki - podsumowanie
- dr Agata Loewe i Marcin Rodzinka "Pełny dostęp - edukacja sla sektora ochrony zdrowia. O projekcie"

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić przybycie do dnia 22 października br. na adres: aloewe@kph.org.pl lub telefonicznie: +48 606 631 745.