Archiwum 2014

Trzeci międzynarodowy konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze neurologii

Uprzejmie przypominamy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło 10 stycznia 2013 r. w ramach programu ERA-NET NEURON II trzeci międzynarodowy konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze neurologii.

Temat konkursu brzmi „European Research Projects on Neuroinflammation”.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2014 r. (14.00 CET). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Dla początkujących, zaawansowanych i zaliczających w-f – obóz narciarski w Jeleśni

W dniach od 9 lutego do 16 lutego 2014 r. odbędzie się obóz narciarski w Jeleśni k/Korbielowa.

Jazda na nartach na stokach Pilska w Korbielowie – najwyższego szczytu narciarskiego po Kasprowym Wierchu.

Dla chętnych – codziennie2 godziny  zajęć  w grupach w podziale na umiejętności z instruktorami ze szkoły „SPORT OSICKI”  licencjonowanej przez PZN – 180 zł za 6 dni.

Obóz zalicza w-f.

Zakwaterowanie w pokojach 2- 3- i 4-osobowych w pensjonacie „Maria” (ul. Plebańska 15) – zapisy do pokojów przy wpłacie zaliczki. W cenie pobytu rewelacyjne wyżywienie na miejscu.

W czasie obozu możliwe zorganizowanie popołudniowych wyjazdów do gorących źródeł  w Orawicy na Słowacji (bus ok. 30 zł/os), wycieczki do muzeum Browaru „Żywiec” i wieczoru z Kabaretem „Baca” w zabytkowej Karczmie w Jeleśni.

Wieczorami nauka tańców narodowych lub salsy.

Obóz narciarski dla pracowników i studentów WUM

Termin: od 31 stycznia do 9 lutego 2014

Miejsce: WŁOCHY
Wyjazd 31.01.14 w godz. popołudniowych
Powrót 09.02.14 w godz. popołudniowych
(6 dni jazdy na nartach) Region-Livigno, Bormio, Isolaccia, Santa Caterina.

Zakwaterowanie:

Hotel Del Cardo”*** – mieści się w miejscowości Semogo w samym centrum doliny Alta Veltellina. W hotelu znajduje się centrum wellness z łaźnią parową, sauną fińską, pokojem relaksacyjnym,tawerna, sala telewizyjna z kominkiem, WI-FI, sala gier (piłkarzyki, ping pong), restauracja, bar, narciarnia z suszarnią i osobistymi boksami (za kaucją 5 €). Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z węzłem sanitarnym.

Cena: 1.750 zł obejmuje:

 • 7 noclegów
 • śniadania, obiadokolacje
 • ubezpieczenie KL i NNW, bagaż (opcjonalnie ubezp.SKI – 50 PLN)
 • przejazd autokarem LUX i transfery na stoki 
 • opiekę pilota

Cena nie obejmuje karnetu narciarskiego i napojów do obiadokolacji.

Bliższych informacji udziela:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
tel: 600 441 046 lub 22 57 20 528
e-mail: tadeusz.glinkowski@wum.edu.pl lub tglira@o2.pl
Wstępne zgłoszenia na cito.

Wyjazd uzależniony od ilości zgłoszeń!!!

II Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju II Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Program INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z ww. konsorcjów, obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków kończy się 26 marca 2014 r. o godz. 16:00.

Więcej informacji

Konkursy w Programie Horyzont 2020: Innovative Training Networks

Biuro Projektów informuje, że 11 grudnia 2013 zostały ogłoszone konkursy na następujące działania w Programie Horyzont 2020: Innovative Training Networks:

 • ITN (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe) jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców (w tym doktorantów). Projekty badawczo – szkoleniowe są realizowane przez konsorcja składające się z minimum trzech lub dwóch instytucji (w zależności od rodzaju sieci) znajdujących się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z Programem. W ramach czteroletnich projektów można zatrudniać początkujących naukowców, prowadzić szkolenia, organizować konferencje i warsztaty. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na Participant Portal
 • RISE (Wymiana Personelu Naukowego i Innowacyjnego) jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnego projektu badawczego opartego na wymianie pracowników naukowych, innowacyjnych (w tym personelu technicznego i kadry zarządzającej) pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim i/lub pomiędzy instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem, a znajdującymi się w tzw. krajach trzecich.

15 stycznia 2014 w godzinach 14.00-18.00 Komisja Europejska wraz z Research Executive Agency przeprowadzi w Brukseli szkolenie dotyczące w/w konkursów, które będzie dostępne na żywo on-line.
Transmisja rozpocznie się na 15 minut przed godziną 14.00.

Przed szkoleniem oraz w trakcie będzie można przesyłać pytania pod następujące adresy e-mailowe: REA-MSCA-H2020-ITN@ec.europa.eu (dotyczące ITN) i REA-MSCA-H2020-RISE@ec.europa.eu (dotyczące RISE).

V edycja konkursu w ramach Programu LIDER

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu piątego konkursu w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Termin naboru wniosków: od 2 stycznia 2014 r. do 3 marca 2014 r.

Program adresowany jest do osób, które:

 • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
 • posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu (do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy), bądź ukończone studia II stopnia, 
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, 
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER, 
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, 
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie.