Archiwum 2014

Seminarium "Starzenie się ludności - druga transformacja Polski"

Instytut Badań Strukturalnych zaprasza do udziału w seminarium na temat postepującego starzenia się ludności w Polsce. Seminarium odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w hotelu Mercure w Warszawie (w sali Sonata).

Celem seminarium jest przedyskutowanie tych rzadziej obecnych w dyskusji publicznej wymiarów starzenia się ludności w Polsce: interakcji procesów demograficznych z innymi zmianami zachodzącymi na rynku pracy, możliwości ich łagodzenia przez zwiększenie oszczędności i inwestycji. W trakcie spotkania odbędzie się również dyskusja dotycząca presji wywieranej przez wzrost udziału osób starszych na wydatki zdrowotne oraz związane z opieką długoterminową.

Zapisy na seminarium są dostępne poprzez formularz internetowy lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 629-33-82.

Plan seminarium:
Sesja 1 (10.00-11.30)
– Rynek pracy i oszczędności - Piotr Lewandowski (Instytut Badań Strukturalnych)
– Demografia, edukacja, technologia - polski rynek pracy wobec zmian strukturalnych - Łukasz Arendt (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
– Zawodowa, sektorowa i regionalna perspektywa zmian rynku pracy w Polsce - Paulina Hołda (Bank Światowy)
– Starzenie się ludności a oszczędności Przerwa kawowa (11:30-12:00)

Sesja 2 (12.00-14.00)
– Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa - Maciej Lis (Instytut Badań Strukturalnych)
– Wydłużanie oczekiwanego trwania życia a wydatki na opiekę zdrowotną - Zofia Szweda-Lewandowska (Uniwersytet Łódzki)
- Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na opiekę nad osobami starszymi w Polsce - Debata panelowa

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym badaniu krwi

BEZPŁATNE BADANIA DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI

Przeprowadzone badanie będzie nie tylko indywidualną korzyścią dla osób zgłaszających się do badania związaną z poznaniem własnej odporności wobec wirusów Epsteina-Barr (EBV) oraz Cytomegalii (CMV), ale też wpłynie na rozwój nauki w aspekcie zagrożeń związanych z zakażeniem wirusami EBV i CMV oraz odporności organizmu ludzkiego. 

Jeżeli nie jesteś w ciąży, masz minimum 2 letni staż pracy, nie pracujesz w systemie zmianowym nocnym, nie masz chorób przewlekłych. Zgłoś się!

Na zgłoszenia e-mailowe pod adresem patrycja.zajac@wum.edu.pl czekamy do 6 grudnia.

Po otrzymaniu od Państwa wiadomości o chęci wzięcia udziału w badaniu poprosimy Państwa o wypełnienie szczegółowej ankiety włączającej do badania (stan zdrowia/system pracy/nałogi).

Następnie, jeżeli spełnią Państwo kryteria, zostaną Państwo zaproszeni do drugiego etapu badania, w którym zostanie pobrana jednorazowo krew żylna.

Punkt pobrań - Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ulicy ul. Lindleya 4.

Opiekunem naukowym badania jest dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek.
Badanie otrzymało zgodę Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (KB/140/2014).

Utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie Kampusu Banacha w dn. 2 grudnia br.

W imieniu Biura Inwestycji informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym planowanych w dn. 2 grudnia br.na terenie Kampusu Banacha, które są związane z dostawą wyposażenia (rezonansu magnetycznego) do budynku Szpitala Pediatrycznego.

Utrudnienia – brak przejazdu - będą występować na odcinku drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Pawińskiego w kierunku ul. Banacha oraz ul. Ks. Trojdena.   

W załączeniu planowana organizacja ruchu w dn. 2 grudnia br.

Utrudnienia drogowe związane z zagospodarowaniem terenu Szpitala Pediatrycznego WUM

W imieniu Biura Inwestycji informujemy o utrudnieniach związanych z planowanymi pracami drogowymi wzdłuż budynku Apteki Szpitalnej (blok "F" SP CSK), które rozpoczną się 3 listopada 2014 r. Ich realizacja związana jest z budową Szpitala Pediatrycznego WUM.

- I etap robót będzie trwał od 03 do 07 listopada. W tym czasie wykonywane będą „korytowania” i ułożenie warstw podbudowy na fragmencie drogi między Szpitalem Pediatrycznym a budynkiem Apteki (załącznik 1).

- II etap robót realizowany będzie od 12 do 14 listopada. W tym czasie wykonywane będzie „korytowanie” na skrzyżowaniu dróg przy PAN i Szpitalu Pediatrycznym (załącznik 2).

- W czasie III etapu, planowanego w dniach 24-26 listopada, wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa (załącznik 3).

W każdym z etapów Generalny Wykonawca zapewni dostęp pieszych do pobliskich budynków, jednak w rejonie budowy przelotowy ruch pojazdów nie będzie możliwy.

W załączeniu planowana organizacja ruchu (załącznik 4).

W przypadku pytań lub uwag, prosimy o kontakt z Panem Michałem Tarnowskim z Biura Inwestycji - tel. 22 57 20 677.

Utrudnienia w parkowaniu przed Centrum Dydaktycznym WUM w dniu 24.11.2014

W dniu 24.11.2014 r. na parkingu przed budynkiem Centrum Dydaktycznego, od strony ul. ks. Trojdena 2a, odbędzie się XVI edycja "Braterstwa Krwi" - akcji honorowego oddawania krwi. W związku z tym od rana do godz. 15.00 pierwsze 8 stanowisk parkingowych - za oznakowanym miejscem parkingu dla osób niepełnosprawnych - będzie zarezerowane dla oznaczonego autokaru - ambulansu. Samochody będą kierowane na dalsze stanowiska parkingowe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po parkingu.