Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2013

Utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym na terenie Kampusu Banacha

Biuro Eksploatacji uprzejmie informuje, że od dnia 18 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. na terenie Kampusu Banacha wykonywane będą roboty ziemne związane z układaniem kabli 15 kV zasilających Główną Stację Zasilania.

Prace prowadzone będą na dużym obszarze Kampusu, co spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym oraz okresowe ograniczenie ilości miejsc parkingowych.

Pismo p.o. Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Małgorzaty Rejnik dla kierowników jednostek administracyjnych

W imieniu p.o. Kanclerz Warszawskiego Uniwersytet Medycznego – mgr Małgorzaty Rejnik prosimy o zapoznanie się z pismem do kierowników jednostek administracyjnych dotyczącym wolnego dnia do odpracowania – 27 grudnia br.

wersja pliku w PDF

III Konkurs w ramach Patent Plus

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59).

Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Biuro Projektów informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalności, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Termin zamknięcia konkursu 7 lutego 2014 roku.

Więcej informacji

Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI

17 stycznia 2014 r. w siedzibie naszej Uczelni odbędzie się konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR. W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu 2013 r. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln Euro.

Tematyka konferencji obejmie m.in. zagadnienia: projektów w ramach konkursu 11, zasad działania IMI, tworzenia konsorcjów; konsultacje naukowe nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.  

Konferencja odbędzie się w Auli B Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

Konferencja będzie prowadzona w jęz. angielskim.

Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając formularz.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie

Wyłączenie zasilania prądu 6 grudnia 2013 r. w godzinach 6:00-7:30

w imieniu Pionu Głównego Energetyka informujemy, że w dniu 6 grudnia 2013 r. w godzinach 6:00-7:30 nastąpi wyłączenie zasilania budynków Rektoratu, Centrum Dydaktycznego, ZIAM, Zakładu Medycyny Katastrof oraz zasilania placu budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w związku z koniecznością wykonania na terenie inwestycji – Szpitala Pediatrycznego – dodatkowego zasilania placu budowy.

Szkolenie z programu EndNote

Biblioteka Główna zaprasza na szkolenie z programu służącego zarządzaniu bibliografią – EndNote, które odbędzie się 9 grudnia 2013 w godz. 12.00-14.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym – sala seminaryjna nr 9.

Program obejmuje:

  • EndNote a EndNote Web – ogólna charakterystyka i przedstawienie różnic pomiędzy pakietami,
  • tworzenie baz danych bibliograficznych i zarządzanie nimi,
  • przeszukiwanie internetowych baz danych,
  • tworzenie bibliografii w środowisku edytorów tekstu.

Zapisy na szkolenie oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres anna.ajdukiewicz-tarkowska@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter