Ogłoszenia dla pracowników - archiwum 2009


 

Data publikacji: 2009.12.23

39 konkurs projektów badawczych

Dział Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje, że w dniu 31 stycznia 2010 r. upływa termin naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich w ramach 39 konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski należy sporządzić w systemie OSF ( https://osf.opi.org.pl ), a następnie wydrukować, podpisać oraz złożyć w trzech egzemplarzach do dnia 15 stycznia 2010 w Dziale Nauki (pok. 419a, 427, 428). Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie w sprawie aparatury, którą planuje się zakupić w ramach zgłaszanego projektu. (Zarządzenie nr 38/2009, Rektora WUM, z dnia 18 maja 2009). Po formalnej weryfikacji i akceptacji Władz Uczelni, wnioski składane są w formie elektronicznej poprzez system OSF oraz w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, Warszawa 00-529, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2010.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Nauki. tel.: (0-22) 57 20 307 (383, 466, 309, 359, 300) Telefony kontaktowe do MNiSW oraz OPI (sprawy techniczne) dostępne na ww. stronie systemu OPI. Rozporządzenia definiujące kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków, a także wzór ww. oświadczenia dostępne są na stronach internetowych Działu Nauki zakładce Granty Ministerstwa Nauki.


 

Data publikacji: 2009.12.22

Życzenia Świąteczne od Komisji Zakładowej Solidarności dla pracowników WUM

więcej


 

Data publikacji: 2009.12.15

Obóz narciarski w Jeleśni (k. Korbielowa)

Studium WFiS zaprasza wszystkich studentów i pracowników na obóz narciarski dla początkujących i zaawansowanych, który odbędzie się w Jeleśni (k. Korbielowa) w dniach od 7 do 14 lutego 2010 r.

Koszt obozu to 550 zł (w cenę wliczone są: autokar, nocleg i wyżywienie). Dla chętnych oferujemy naukę z instruktorem: 2,5 godz. dziennie przez 6 dni w cenie 150zł. Przewidywany termin wyjazdu – niedziela 7.02 godz.11.00 spod Centrum Dydaktycznego. Powrót: 14.02 ok. godz.19.00 pod Centrum Dydaktyczne.

Wszyscy zainteresowani wyjazdem proszeni są o wpłacanie zaliczki w wysokości 300zł w Studium przy ul. Trojdena 2 w pok. nr 8, w poniedziałki w godz. od 8.00 do 10.00, wtorki od 13.00 do 15.00, piątki od 14.00 do 16.00.

Ilość miejsc ograniczona !!!!
Przypominamy o obowiązku posiadania kart AZS. Wskazane jest posiadanie kasku narciarskiego.

Dla chętnych za dodatkową opłatą – występy kabaretu „Baca” w zabytkowej Starej Karczmie.
Możliwe jest też zorganizowanie kuligu z pieczeniem barana.

Cennik karnetów dostępny na stronie http://gat.pl/352.php. Możliwość uzyskania rabatu po wcześniejszym zgłoszeniu grupy.


 

Data publikacji: 2009.12.02

Informacja o stanie realizacji wniosków o dokonanie zakupów, złożonych do dnia 27.11.2009 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ostatnim dniu roboczym listopada, 459 wniosków dotyczących zakupu towarów lub usług, było w trakcie realizacji przez Dział Logistyki i Dział Zamówień Publicznych. Kolejne 131 wniosków znajdowało się w fazie akceptacji, zaś 205 wymagało przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. Zakup towarów wymienionych w pozostałych 244 wnioskach jest dokonywany przez Dział Logistyki, który bezpośrednio składa zamówienia w firmach zewnętrznych oferujących potrzebny towar.

Tak duża liczba realizacji jest wynikiem prawie dwukrotnego zwiększenia ilości wniosków, które zostały złożone przez jednostki w okresie ostatnich 2 miesięcy. Skala wnioskowanych zakupów oraz rosnąca absencja chorobowa, ( tylko w Dziale Logistyki od miesiąca chorych jest 35% osób obsługujących zakupy) spowodowały, że część zakupów zostanie zrealizowana ze znacznym opóźnieniem.


 

Data publikacji: 2009.12.04

Monitoring absencji pracowników i studentów Uczelni w związku z grypą A(H1N1)v

W nawiązaniu do pisma nr AO/0725/78/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. do Kierowników Jednostek WUM uprzejmie informujemy, że z dniem 27 listopada została uruchomiona baza Monitoring absencji – narzędzie dostępne przez przeglądarkę www wspomagające monitorowanie zachorowalności i absencji z powodu choroby wśród studentów i pracowników Uczelni. Szczegółowa instrukcja korzystania z bazy i zamieszczania w niej danych jest dołączona do ekranów aplikacji.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z w.w. pismem termin cotygodniowego przekazywania stosownych informacji do bazy będzie upływał w każdy czwartek o godzinie 12:00. Pierwsza informacja powinna być przekazana w dniu 3 grudnia (czwartek) do godz. 12:00.

Baza jest dostępna w Portalu SSL-VPN (zakładka: Monitoring absencji pracowników i studentów Uczelni). Aby uzyskać dostęp do Bazy, należy:

 1. Otworzyć stronę główną WUM: http://www.wum.edu.pl i kliknąć link Portal SSL-VPN (intranet) dostępny w lewej kolumnie pod belką Usługi
 2. Na stronie logowania wpisać swój login i hasło w Centralnym Systemie Autoryzacji
 3. Wybrać i kliknąć zakładkę Monitoring absencji pracowników i studentów Uczelni.

Prosimy o rozpoczęcie korzystania z bazy i zapoznanie się z jej funkcjami. Dane mogą Państwo zamieszczać sukcesywnie przez cały tydzień (termin czwartkowy jest terminem generowania z bazy automatycznych tygodniowych raportów).

W przypadku problemów z aplikacją prosimy o kontakt na adres grypa@wum.edu.pl.
W przypadku problemów z zalogowaniem się do Portalu SSL-VPN prosimy o kontakt na adres it@wum.edu.pl.

---
Zespół Operacyjny
ds. przeciwdziałania rozszerzania się zachorowalności na choroby sezonowe,
a w szczególności grypę A(H1N1)v


 

Data publikacji: 2009.12.04

Wykład prof. Nigela Baxa – 7 grudnia

Dział Współpracy z Zagranicą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na wykład „Curriculum Development and Assessment in Medical Education”, który wygłosi prof. Nigel Bax – dyrektor Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Sheffield. Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości udoskonalenia programów nauczania i form zaliczania przedmiotów w edukacji medycznej. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Prof. Nigel Bax zainteresowany jest nawiązaniem współpracy z Klinikami WUM zarówno w zakresie współpracy dydaktycznej jak i naukowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Sali Senatu WUM (Rektorat) na godz. 11:00.


 

Data publikacji: 2009.12.02

Rezerwacja parkingu

Informujemy, że w związku z uroczystością odsłonięcia kamiennego obelisku, w dniu 3 grudnia zostanie zamknięty parking przed budynkiem Rektoratu, miejsce to będzie dostępne tylko dla JM Rektora i Kanclerza Uczelni. Z myślą o pozostałych przedstawicielach Władz i profesorach WUM, zostanie wydzielona wewnętrzna część parkingu przy Centrum Dydaktycznym od strony budowanej Biblioteki. Przyjeżdżający goście będą mieli do dyspozycji miejsca parkingowe przed Centrum Dydaktycznym od strony ul. ks. Trojdena. Pozostałe miejsca są przeznaczone dla pracowników i studentów Uczelni.


 

Data publikacji: 2009.11.30

Wyjazdy na narty do Włoch

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM serdecznie zaprasza na wyjazdy narciarskie do Włoch. Organizatorzy oferują wypoczynek w dwóch terminach: 29.01 – 7.02.2010 oraz 5.02 – 14.02.2010. Dodatkowych informacji udziela Studium WFiS WUM tel.: 0–22 57–20–528 , 600 441 046, e–mail: tadeusz.glinkowski@wum.edu.pl, lub tglira@o2.pl Więcej informacji o wyjazdach w załączonych plikach.

Pobierz plik
Pobierz plik


 

Data publikacji: 2009.11.30

Bezpłatne badania głosu dla nauczycieli

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Oddział w Warszawie, w ramach kampanii zdrowotnej zapobiegającej chorobom zawodowym, przeprowadza bezpłatne badania foniatryczne dla nauczycieli. Oferta obejmuje m. in. badanie laryngologiczne, indywidualne porady z emisji głosu oraz spotkanie z psychologiem. Zapisy będą przyjmowane do 11 grudnia, tel.: 0–22 560 00 70, 560 00 72.


 

Data publikacji: 2009.11.20

Świadczenie finansowe dla pracowników Uczelni

Dział Personalny informuje, że w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i związanym z tym zwiększonym obciążeniem finansowym rodzin, w grudniu 2009 r. zostanie wypłacone świadczenie finansowe w ramach pomocy materialnej dla pracowników z ZFŚS.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz finansowej pracownika i wynosi:

 • dla pracowników: 500,-zł, 475,-zł, 430,-zł, 380,-zł,/li.
 • dla dzieci: 250,-zł, 225,-zł, 190,-zł, 160,-zł

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:

 • Pracownicy WUM, zatrudnieni na dzień 30 listopada 2009 r.
 • Dzieci w/wymienionych pracowników urodzone w latach 1991 – 2008

Dział Personalny prosi o sporządzenie imiennych wykazów pracowników i uprawnionych dzieci w podziale na nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami wg wzoru: [ pobierz plik (RTF) ]

Na wykazie wymagany jest bezwzględnie podpis pracownika ubiegającego się o świadczenie.
W przypadku dochodu powyżej 2000,-zł na osobę w rodzinie prosimy wpisać „ > 2000”, natomiast jeżeli dochód jest niższy, należy wpisać rzeczywistą kwotę dochodu obliczoną na podstawie PIT-u za 2008r.

Przewiduję się, że świadczenie pomniejszone o należny podatek zostanie wypłacone do dnia 15.12.2009r.
Wykazy należy składać w Dziale Personalnym pok. 320 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009r. Informacji w tej sprawie udzielają: Pani Edyta Markiewicz – (obsługa nauczycieli akademickich, tel. 572-03-81), Anna Cichowska (obsługa pracowników nie będących nauczycielami, tel. 572-04-03)


 

Data publikacji: 2009.11.20

Rezerwacja miejsc parkingowych

Informujemy, że w związku z odbywającym się 21 listopada Jubileuszowym Zjazdem Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, cały parking przed budynkiem Centrum Dydaktycznego od strony ulicy ks. Trojdena będzie zarezerwowany.


 

Data publikacji: 2009.11.17

„Solidarni z Basią” – akcja poszukiwania dawcy szpiku dla chorej studentki UW

23 listopada w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się akcja mająca na celu znalezienie dawcy szpiku kostnego dla 23-letniej Basi chorującej od czterech lat na ziarnicę – nowotwór węzłów chłonnych.
Obecnie, w rejestrach potencjalnych dawców, nie ma osoby, która mogłaby przekazać szpik chorej dziewczynie. Pracownicy i studenci WUM, którzy zechcą wziąć udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu, proszeni są o przybycie do Centrum Dydaktycznego w godz. od 10:00 do 17:00 wraz z dowodem osobistym. Wszystkie koszty rejestracji, w tym badanie próbki krwi w laboratorium celem ustalenia zgodności antygenów transplantacyjnych (HLA), ponosi Fundacja DKMS. Akcja jest organizowana w ramach projektu Transplantacje Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny – EMSA Warszawa. Więcej informacji na stronie www.transplantacje.emsa.waw.pl


 

Opublikowane: 06.11.2009

Konkurs „Innowator Mazowsza” – II edycja

Już po raz drugi można ubiegać się o tytuł „Innowatora Mazowsza” – jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim. Ideą konkursu jest przede wszystkim kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw Mazowsza. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 1. Młoda Innowacyjna Firma
 2. Innowacyjny Młody Naukowiec

Druga kategoria skierowana jest do młodych naukowców (poniżej 35. roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności oraz mogą wykazać się udziałem we wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych, udziałem w projektach badawczych i celowych, liczbą publikacji w pismach recenzowanych.

Oceniający zwrócą uwagę na nowatorstwo projektu, zastosowanie, przydatność, charakter projektu oraz oddziaływanie na poziomie regionu, kraju, a także na poziomie międzynarodowym.

Podpisane wnioski konkursowe należy składać do 30 listopada 2009 r. w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, z dopiskiem „Innowator Mazowsza”, kategoria „Młoda Innowacyjna Firma”
/ „Innowacyjny Młody Naukowiec”
.

Zgłoszenia należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej. Formularze są dostępne na stronie: http://www.mazovia.pl/?a=news&id=7314

Więcej informacji na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl i www.mazovia.pl

Ewentualne pytania należy kierować na adres biura konkursu; adres mailowy: innowator.mazowsza@mazovia.pl, tel.: (0 22) 59 79 793 lub (0 22) 59 79 882.


 

Data publikacji: 2009.11.03

Wyłączenie Bazy administracji

Dział Informatyki uprzejmie informuje, że 29.10.2009 r. Baza administracji została z przyczyn technicznych wycofana z użycia. Link Baza administracji na stronie głównej prowadzi tak jak wcześniej do alfabetycznej listy jednostek administracji, jednak do listy podpięte są wyniki wyszukiwania z Bazy pracowników.

Na początku zmiana sposobu i narzędzia wyszukiwania może sprawiać problemy, jednak docelowo Baza pracowników stanowi wygodniejsze narzędzie: zawiera informacje nie tylko o pracownikach jednostek administracyjnych, ale również naukowo-dydaktycznych i jest zintegrowana z Centralnym Systemem Autoryzacji, co ułatwia i przyspiesza aktualizację danych. Ponadto użytkownik ma możliwość pobrania poszukiwanych danych w formacie Excela.


 

Data publikacji: 2009.11.03

Wirtualna Akademia Bioinformatyki – nabór naukowców

Instytut BioInfoBank, ogłosił rekrutację, której celem jest wyłonienie grupy naukowców o profilu zainteresowań związanym z bioinformatyką. Ich zadaniem będzie przygotowanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim z wybranego przedmiotu (15 wykładów). Wykłady te zostaną zamieszczone na platformie e-learningowej i będą służyły jako pomoc dydaktyczna studentom i pracownikom naukowym.

Informacja o wykładach:

 • Język wykładowy: angielski
 • Czas na przygotowanie materiałów: 2-3 miesiące
 • Wynagrodzenie za przygotowanie wykładów z określonego przedmiotu: 10 000 PLN
 • Rodzaj współpracy: umowa o dzieło

Kryteria wyboru:

 • stopień naukowy doktora lub magistra
 • status pracownika naukowego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć / przygotowywaniu materiałów edukacyjnych
 • znajomość języka angielskiego, która pozwala na przygotowanie wykładów
 • dyspozycyjność

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza na stronie http://wab.bioinfo.pl/form.php oraz zaproponowanie konspektu wykładów z wybranego przedmiotu.

Informacji udzielają:

  Remigiusz Dudek
  BioInfoBank sp. z o. o.
  ul. Św. Marcin 80/82, lok. 355
  61-809 Poznań
  kom. +48 726 186 472
  tel: (+48 61) 865 35 20
  fax: (+48 61) 864 33 50
  e-mail: rdudek@bioinfo.pl
  www: ttp://wab.bioinfo.pl

  Mateusz Polaszek
  BioInfoBank sp. z o. o.
  ul. Św. Marcin 80/82, lok. 355
  61-809 Poznań
  tel: (+48 61) 865 35 20
  fax: (+48 61) 864 33 50
  tel. kom. +48 792 246 887
  e-mail: mpolaszek@bioinfo.pl
  www: http://wab.bioinfo.pl

 

Data publikacji: 2009.11.03

Konferencja „Współczesne trendy w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy”

Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Klinika Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają wszystkich zainteresowanych na udział w bezpłatnej konferencji „Współczesne trendy w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy”.

Harmonogram konferencji

Konferencja odbędzie się 16 listopada w godzinach od 9:00 do 16:00 w hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54. Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać e-mailem na adres: szkolenia@dranel.com.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i terminu sympozjum.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (022) 644 94 77 lub na stronie internetowej: więcej informacji


 

Data publikacji: 2009.11.03

Rozwój kwalifikacji językowych pracowników warszawskich uczelni wyższych

Zapraszamy pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do skorzystania z bezpłatnych kursów językowych. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu rozpoczyna się 3 listopada od godziny 8:00. Formularz zgłoszenia dostępny będzie na stronie projektu www.thetower.com.pl w zakładce Projekty unijne.

Więcej informacji


 

Data publikacji: 2009.10.29

Usunięta awaria zasilania u dostawcy Internetu dla WUM

Dział Informatyki uprzejmie informuje, że dzisiejsza przerwa w dostępie do Internetu w godz. 7:30 – 8:40 spowodowana była awarią zasilania u naszego dostawcy Internetu, Uniwersytetu Warszawskiego. O godz. 9:00 dostawca poinformował o usunięciu awarii.


 

Data publikacji: 2009.10.28

Wyjazd narciarski do Włoch

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM serdecznie zaprasza na wyjazd rozpoczynający sezon narciarski. Miejscem odpoczynku będzie miejscowość Livigno położona tuż przy granicy ze Szwajcarią, posiadająca 110 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. Wyjazd zostanie zorganizowany w dniach 4-13 grudnia 2009. Koszt pobytu w hotelu to 1750 PLN. Istnieje możliwość dojazdu własnym transportem. Szczegóły w załączeniu [ pobierz plik ].


 

Data publikacji: 2009.10.28

Braterstwo Krwi

W dniu 3 listopada na terenie Centrum Dydaktycznego zostanie przeprowadzona kolejna akcja poboru krwi.

Osoby chętne oddać krew zapraszamy do ambulansu, który będzie zaparkowany przed Centrum Dydaktycznym w godz. od 9 do 14. Oddanie krwi będzie poprzedzone badaniem i wywiadem z potencjalnym krwiodawcą.

Braterstwo Krwi organizują studenci kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W związku z przeprowadzeniem akcji, zostanie zarezerwowana część parkingu od strony ul. ks. Trojdena. Niektóre samochody będą więc kierowane na dalsze miejsca parkingowe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po parkingu.


 

Opublikowane: 2009.10.21

Konkurs prac doktorskich i magisterskich

Tematyka konkursu organizowanego przez Fundację Hasco-Lek dotyczy szeroko rozumianej farmacji przemysłowej. Celem przedsięwzięcia jest promocja autorów prac oraz dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii i innych pokrewnych dziedzin w aspekcie ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym lub pokrewnych do niego gałęziach. Oznacza to, że głównym kryterium oceny prac jest możliwość zastosowania ich wyników w praktyce. Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej warości 22 tys. zł.

KATEGORIA PRAC DOKTORSKICH:

I MIEJSCE – 6 tys. zł
II miejsce – 4 tys. zł
III miejsce – 3 tys. zł

KATEGORIA PRAC MAGISTERSKICH:

I MIEJSCE – 4 tys. zł
II miejsce – 3 tys. zł
III miejsce – 2 tys. zł

Zgłoszenia pracy doktorskiej lub magisterskiej powinien dokonać autor pracy lub wyjątkowo promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego za zgodą autora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2010 r.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Fundacji Hasco-Lek pracy naukowej oraz dokumentów określonych w regulaminie konkursu – szczegółowe informacje znajdują się na stronie. Fundacja czeka na zgłoszenia do końca listopada 2009 r.


 

Data publikacji: 2009.10.20

Informacja o przerwie w dostępie do Internetu w czwartek 22.10.2009

Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą wiadomość od firmy Crowley, od której dzierżawimy łącza sieciowe do lokalizacji WUM:
„Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2009 (czwartek) w godz. 5:30-6:00 będą prowadzone prace modernizacyjne sieci szkieletowej. W związku z tym wystąpi około 15 minutowa przerwa w dostępie do świadczonych usług dla wszystkich klientów z Warszawy”.
Powyższa informacja dotyczy lokalizacji WUM oprócz Kampusu Banacha.


 

Data publikacji: 2009.10.16

10 konkurs projektów rozwojowych własnych

Dział Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło nabór projektów rozwojowych własnych o tematyce określonej przez wnioskodawcę, w ramach poniższych dyscyplin naukowych:

 • R01 – Elektrotechnika, miernictwo interdyscyplinarne
 • R02 – Elektronika, telekomunikacja, metody komputerowe w nauce
 • R03 – Mechanika, budowa maszyn
 • R04 – Budownictwo, architektura i wzornictwo
 • R05 – Technologie i inżynieria chemiczna
 • R06 – Energetyka
 • R07 – Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali
 • R08 – Technologie materiałowe
 • R09 – Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia oraz badania kosmiczne
 • R10 – Transport, spalinowe zespoły napędowe
 • R11 – Nauki społeczne i ekonomiczne
 • R12 – Nauki rolnicze i biologiczne
 • R13 – Nauki medyczne, technika w medycynie
 • R14 – Inżynieria procesowa i ochrona środowiska
 • R15 – Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych

Projekty rozwojowe kwalifikowane będą do dofinansowania na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu złożonych wniosków. Warunki uczestnictwa w konkursie, procedurę oceny wniosku oraz zasady realizacji projektu rozwojowego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz. U. nr 38, poz. 216).

Wnioski, należy sporządzić w formie elektronicznej poprzez system OSF (https://osf.opi.org.pl), a następnie wydrukować, podpisać oraz złożyć w trzech egzemplarzach, do dnia 26 października 2009 w Dziale Nauki (pok. 419a, 427, 428) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po formalnej weryfikacji wniosku i zebraniu podpisów władz Uczelni, wnioski składane są w formie elektronicznej poprzez system OSF oraz w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00–529 Warszawa z dopiskiem na kopercie „10 konkurs projektów rozwojowych”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2009.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Nauki.


 

Data publikacji: 2009.10.13

Rezerwacja miejsc parkingowych

W związku z odbywającą się I Krajową Konferencją Szkoleniową „Warszawska Jesień Pediatryczna”, informujemy, że w dniach 16 – 17 października zostanie zarezerwowanych 5 miejsc parkingowych od strony ulicy ks. Trojdena. Zarezerwowane miejsca będą oznaczone. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Data publikacji: 2009.10.12

Informacja o przerwie w dostępie do Internetu w poniedziałek 19.10.2009

Dział Informatyki WUM otrzymał informacje od ICM UW, dostawcy Internetu dla lokalizacji WUM, o przerwach w dostępie do Internetu: „W dniu 19.10.2009 (poniedziałek) w godzinach 20:00-24:00 zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne sieci. W związku z tym wystąpią kilkunastominutowe przerwy w łączności ze światem...”


 

Data publikacji: 2009.10.07

Międzynarodowe studia doktoranckie

Przypominamy, że trwa nabór na 4–letnie studia doktoranckie prowadzone przez Studium Medycyny Molekularnej w ramach programu „International PhD Studies”.

Projekt realizuje konsorcjum stworzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, który jest koordynatorem studiów oraz 12 instytucji krajowych i zagranicznych. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Organizatorzy oferują pracę w najlepszych ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą oraz atrakcyjne stypendia.

Termin składania aplikacji upływa 18 październik 2009. Szczegółowe Informacje na temat Międzynarodowych Studiów Doktoranckich dostępne są na stronie: www.smm.edu.pl


 

Data publikacji: 2009.10.02

Nabór do Chóru WUM

Dyrygent oraz prezes Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na casting osoby odznaczające się muzykalnością. Wszyscy posiadający dobry słuch, poczucie rytmu, przyjemną barwę głosu oraz potrafiący trzymać się linii melodycznej, proszeni są o przybycie do sali nr 6 mieszczącej się w budynku przy ul. Pawińskiego 3c, gdzie w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, w godz.17:00-21:00, odbywają się próby Chóru. Więcej informacji na stronie http://www2.wum.edu.pl/chor/

Kontakt:

Dyrygent: Daniel Synowiec
tel. kom. 660 733 730
e-mail: danielsynowiec1976@o2.pl

Prezes: Piotr Krawczyk
tel. kom. 660 844 311
e-mail: pio142@wp.pl


 

Opublikowane: 2009.09.30

Nabór wniosków o przyznanie środków na badania własne na rok 2010

Dział Nauki informuje, że Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Sławomir Majewski ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na badania własne w roku 2010. Wnioski należy składać w formie papierowej, w 2 egzemplarzach w Dziale Nauki (pokoje 419 A, 427, 428) oraz drogą elektroniczną na adres AEN@wum.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa w dniu 16.10.2009. Więcej informacji, w tym Zasady zgłaszania tematów badań własnych na rok 2010, formularz zgłoszenia tematu pracy własnej na 2010, znajdą Państwo na stronie internetowej Działu Nauki w zakładce AKTUALNOŚCI oraz GRANTY – badania własne.


 

Opublikowane: 2009.09.29

Program „Start” – edycja 2010

Do 31 października można składać wnioski o przyznanie stypendium w programie „Start”. Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie. Stypendia, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowców i są zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Więcej informacji o programie oraz formularz zgłoszeniowy na stronie.


 

Opublikowane: 2009.09.25

Konkurs na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek ogłosił zaproszenie do składania kandydatur na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na kadencję Parlamentu w latach 2009 – 2014. Termin zgłaszania kandydatów na stanowisko upływa 9 października 2009 r. Więcej informacji na stronie


 

Data publikacji: 2009.09.25

Kurs języka angielskiego dla pracowników WUM

Dział Personalny informuje, że są wolne miejsca na kurs języka angielskiego dla pracowników WUM. W związku z ich ograniczoną liczbą (maksymalnie 12 osób w grupie), o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz poziom znajomości języka angielskiego, zweryfikowany testem kwalifikacyjnym. Pracownicy ponoszą 50% kosztów kursu, tj. 240,00 zł. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej.

Przyjmowane są również zgłoszenia na zajęcia o profilu biznesowym, przygotowujące do certyfikatu. Liczba osób w grupie nie może przekraczać 6 osób. Pracownicy ponoszą 50% kosztów, ok. 425,00 zł (w przypadku mniejszej liczby osób w grupie koszt zwiększy się proporcjonalnie do liczby osób).

Zajęcia rozpoczynają się 5 października 2009 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w kursie i dostarczenie do Działu Personalnego stosownych oświadczeń, o których mowa w punkcie 1.

1.Zasady uczestnictwa w kursie języka angielskiego
2.Harmonogram zajęć
3.Europejski system opisu kształcenia językowego

Informacje i zgłoszenia:

Dział Personalny WUM
Katarzyna Pietraszek
fax. 57 20 487
email: katarzyna.pietraszek@wum.edu.pl


 

Opublikowane: 2009.09.23

Konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Przypominamy o zbliżającym się terminie zamknięcia konkursu ogłoszonego przez Polską Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Do konkursu mogą przystąpić naukowcy, doktoranci, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe pragnące podzielić się sukcesami na polu naukowym. Warunkiem udziału jest zgłoszenie swoich osiągnięć naukowych w jednej z czterech, wyróżnionych przez organizatorów, kategorii: nauki techniczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze i medyczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

W I etapie konkursu wybrana Kapituła wytypuje 40 najlepszych zgłoszeń, zaś w II etapie nagrodzi cztery z nich – po jednym z każdego bloku tematycznego. Jednocześnie 40 projektów zakwalifikowanych do II etapu zostanie poddanych ocenie internautów, którzy przyznają czterem z nich tzw. „nagrodę publiczności”. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 17 czerwca do 30 września br. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, prosimy o złożenie wniosków w Dziale Nauki do dnia 28.09.2009.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:
www.topnauka.pl


 

Opublikowane: 2009.09.22

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania patentów

Biuro Projektów uprzejmie przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie w konkursie pt. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R” (badawczo-rozwojowych).

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem patentu w procedurze krajowej i międzynarodowej, w szczególności :

 • kosztów zgłoszenia krajowego lub międzynarodowego,
 • kosztów tłumaczenia ostatecznej wersji tekstu zgłoszenia na języki obce,
 • kosztów prowadzenia postępowania krajowego lub międzynarodowego,
 • kosztów druku opisu,
 • opłat za: przekazanie zgłoszenia, uzyskania dokumentu pierwszeństwa, sprawdzenie rynku, przeprowadzenie badania wstępnego oraz opłat za tzw. „wyznaczenia krajów”.
 • kosztów złożenia depozytu materiału mikrobiologicznego w instytucjach polskich i zagranicznych,
 • kosztów przemodelowania kształtu zastrzeżeń patentowych,
 • kosztów zdefiniowania istoty wynalazku.

Szczegółowe informacje na temat w/w konkursu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.2) dostępne są na stronie www.opi.org.pl.
Termin składania wniosków upływa 30.09.09 r.


 

Opublikowane: 2009.09.21

Międzynarodowe studia doktoranckie

Studium Medycyny Molekularnej rozpoczęło rekrutację na studia doktoranckie noszące nazwę „Molecular Genomics, Transcriptomics and Bioinformatics in Cancer”, które będą prowadzone w ramach programu „Międzynarodowe Projekty Doktoranckie”.
Program ma na celu zapewnienie młodym naukowcom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju. Umożliwi prowadzenie badań nad zastosowaniem najnowocześniejszych technik wielkoskalowych i metod biologii obliczeniowej do badania molekularnych i genomowych mechanizmów raka.

Studenci będą kształceni w najlepszych krajowych ośrodkach naukowych: w Warszawie (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Centrum Onkologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania-Uniwersytetu Warszawskiego), Szczecinie (Pomorska Akademia Medyczna) i Gliwicach (Centrum Onkologii) we współpracy z 9 renomowanymi ośrodkami za granicą. Zainteresowani mają do wyboru 11 tematów prac doktorskich, od badań obejmujących wielkoskalowe analizy genów i genomów w wybranych nowotworach i modelach raka po zastosowanie metod biologii obliczeniowej do tworzenia nowych narzędzi analizy i modelowania procesów patologicznych. Opis proponowanych projektów na stronie http://www.smm.edu.pl.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • ukończone studia medyczne lub magisterskie na kierunku biologia, chemia, matematyka stosowana lub pokrewnym, nie wcześniej niż w 2006 roku
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej

Lista wymaganych dokumentów:

Osobą prowadzącą projekt jest: prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: smm@wum.edu.pl
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to: 18.10.2009


Loga


 

Opublikowane: 2009.09.18

Zadbaj o kondycję i zdrowie – skorzystaj z basenu

Dział Personalny i AZS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informują o możliwości nabycia karnetów uprawniających do korzystania z basenu przez:

 • pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • emerytów
 • dzieci pracowników (od lat 7)

  Poniżej terminarz zajęć w 2 ośrodkach:

  I. Basen przy ul. Namysłowskiej 8 w okresie: 01- 10-2009 r. – 31-01-2010 r.

  Dni Godziny Liczba miejsc
  środy 18.00 – 19.00 25
  soboty 12.00 – 13.00 25  II. Basen Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha w okresie: 01.10.2009 r. – 31.01.2010 r.

  Dni Godziny Liczba miejsc
  poniedziałki 17.00 – 18.00 20
  wtorki 19.00 – 20.00 20
  soboty 10.00 – 11.00 20


  Zasady korzystania z basenów:

  • Korzystanie z basenów jest bezpłatne.
  • Osobami uprawnionymi do świadczeń jest: pracownik, emeryt oraz dzieci w wieku od 7 roku do ukończenia szkoły średniej.
  • W przypadku wolnych miejsc na basenach wynajmowanych przez WUM, na zajęcia będą mogli uczęszczać członkowie rodziny pracownika nieuprawnieni do świadczeń socjalnych w WUM.
  • Korzystający z basenów powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pływania.


  Zapisy od dnia 24 września w Dziale Personalnym WUM (Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61)

  • basen przy ul. Namysłowskiej – pokój 320
  • basen przy ul. Banacha – pokój 326


  • lub telefonicznie

  • basen przy ul. Namysłowskiej – tel. 57 20 403
  • basen przy ul. Banacha – tel. 57 20 381

   

  Opublikowane: 2009.09.15

  Godzinna przerwa konserwacyjna Systemu Centralnego Wydruku 15.09.2009 (wtorek)

  Dział Informatyki zawiadamia, że w dniu 15.09.2009 (wtorek) nastąpi przerwa konserwacyjna Systemu Centralnego Wydruku w godzinach 16:30 – 17:30. Za utrudnienia przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.09.15

  Mycie okien w budynku Rektoratu

  Informujemy, ze od dnia 15 do 18 września będą myte okna w budynku Rektoratu. Harmonogram prac jest następujący:

  15.09 – VI i V piętro
  16.09 – IV i III piętro
  17.09 – II i I piętro
  18.09 – I piętro

  21.09 – budynek ZIAM

  Mycie okien od strony wewnętrznej może wiązać się z utrudnieniami w pracy. Ekipa sprzątająca postara się zminimalizować czas pobytu w pokoju, mycie jednego okna zajmie ok. 10 minut.
  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.09.04

  Kolejna edycja programu VENTURE

  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej po raz czwarty ogłosiła konkurs na projekty realizowane w programie VENTURE. Do udziału w programie zaproszeni są doktoranci, absolwenci zatrudnieni na etatach naukowo-dydaktycznych i studenci przygotowujący prace magisterskie. W ramach przedsięwzięcia finansowane są innowacyjne projekty ze wszystkich dziedzin nauki mających zastosowanie w gospodarce.
  Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2009 r.
  Więcej informacji na stronie Biura Projektów http://funduszestrukturalne.wum.edu.pl oraz na stronie: FNP


   

  Opublikowane: 2009.09.03

  Prace remontowe w Rektoracie

  Dział Eksploatacji informuje, że w połowie września rozpocznie się remont korytarzy w budynku Rektoratu. Prace będą polegały na zerwaniu wykładziny i położeniu terakoty. W pierwszej kolejności zostanie wymieniona podłoga na V piętrze, następnie zaś na IV i III. W związku z tym, że prace remontowe będą wykonywane nie tylko w weekendy, ale także w tygodniu, należy liczyć się utrudnieniami w przemieszczaniu i mniejszym komfortem pracy. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.09.02

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2, Priorytet IV PO KL

  Biuro Projektów informuje, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego można składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach:

  Konkurs Nr 1 pn. „Podniesienie świadomości pracowników B+R (sektor badawczo-rozwojowy) w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii”,

  Konkurs Nr 2 pn. „Podniesienie umiejętności pracowników B+R(sektor badawczo-rozwojowy) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych

  oraz Konkurs Nr 3 pn. „Upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym

  Nabór wniosków we wszystkich konkursach prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 31 sierpnia 2009 roku do wyczerpania określonego limitu środków na dany rok.

  Przewidywana kwota dofinansowania wynosi:
  - w konkursie nr 1 25 000 000 PLN,
  - w konkursie nr 2 30 000 000 PLN
  - w konkursie nr 3 15 500 000 PLN

  Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz dokumentacje konkursowe dostępne są na stronie www.mnisw.gov.pl


   

  Opublikowane: 2009.09.01

  Konkurs „Popularyzator Nauki”

  Trwa kolejna edycja konkursu „Popularyzator Nauki”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Prasowa oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł Popularyzatora Nauki zostanie przyznany w dwóch kategoriach głównych – „Naukowiec i instytucja naukowa” oraz „Dziennikarz, redakcja i instytucja naukowa” Wyróżnienia otrzymają najlepsze prezentacje tegorocznych festiwali nauki.
  Kandydaci wyłonieni spośród wszystkich zgłoszeń do udziału w finale, otrzymają prestiżowe dyplomy uczestnictwa w konkursie. Zgłoszenia kandydatów – z opisem ich dokonań – prosimy kierować na adres mailowy: naukawpolsce@pap.pl do 15 października. Będą przyjmowane zarówno zgłoszenia obejmujące nowe kandydatury, jak i te z lat ubiegłych.


   

  Opublikowane: 2009.08.28

  Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

  Biuro Projektów uprzejmie przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie w następujących konkursach:

  • MPD (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie) – dotyczy wsparcia projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2009 roku. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie www.fnp.org.pl
  • TEAM – dotyczy wsparcia jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2009 roku. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie: www.fnp.org.pl
  • Poddziałanie 1.3.2 PO IG – dotyczy wsparcia ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w trakcie prac badawczo-rozwojowych (B+R). Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2009 roku. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie www.opi.org.pl
  • Poddziałanie 8.2.1 PO KL – dotyczy wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.08.2009 roku. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie www.mazowia.eu

  Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres Biura Projektów www.projekty@wum.edu.pl


   

  Opublikowane: 2009.08.24

  Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”

  Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji II naborze wniosków o dofinansowanie w konkursie realizowanym w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”, Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe”.

  W ramach Poddziałania 1.3.2 przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.opi.org.pl.
  Termin składania wniosków upływa 30.09.09 r.


   

  Opublikowane: 2009.08.18

  Bezpłatny kurs „Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i diagnostyce”

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaprasza do udziału w interdyscyplinarnym, bezpłatnym, rocznym kursie „Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i diagnostyce” realizowanym w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Uczestnikami kursu mogą zostać absolwenci ochrony środowiska, rolnictwa, biofizyki, biotechnologii, biologii, chemii, analityki medycznej, farmacji, medycyny, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się wyżej wymienioną tematyką oraz osoby pracujące w tych obszarach badawczych w dowolnym miejscu w Polsce.

  Kurs rozpoczyna się w październiku 2009 r. i odbywa w trybie weekendowym. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 września br.

  Więcej informacji na temat kursu


   

  Opublikowane: 2009.08.18

  Informacja o przerwie w dostępie do Internetu w czwartek 20.08.2009

  Dział Informatyki WUM uprzejmie informuje, że w dniu 20-08-2009 (czwartek) od godz. 15.00 nastąpi 60 minutowa przerwa w dostępie do Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM, w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji kluczowych urządzeń sieci WUM. Za utrudnienia przepraszamy.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.08.10

  Informacja o przerwie w dostępie do Internetu w czwartek 13.08.2009

  Dział Informatyki WUM otrzymał informacje od ICM UW, dostawcy Internetu dla lokalizacji WUM, o przerwach w dostępie do Internetu: „W dniu 13.08.2009 (czwartek) w godzinach 21:00–24:00 zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne w sieci ICM UW. W związku z tym wystąpią kilkunastominutowe przerwy w łączności ze światem.”

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.08.03

  Bezpłatne studia podyplomowe

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Warszawski Uniwersytet Medyczny zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne studia podyplomowe „Nowoczesne instrumentalne metody analityczne w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz” na Wydziale Nauki o Żywności SGGW.

  Studia finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.studium-analityczne.eu,
  e-mailem: studium-analityczne@sggw.pl lub pod numerem telefonu: (022) 59 358 28.


   

  Opublikowane: 2009.08.03

  Konkurs pisarski „Najbardziej dramatyczny moment w mojej karierze lekarskiej”

  ZF Polpharma SA zaprasza wszystkich lekarzy, którzy lubią pisać i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi z szerszym gronem odbiorców do udziału w konkursie pisarskim „Najbardziej dramatyczny moment w mojej karierze lekarskiej.”

  Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie się i założenie bloga na stronie: www.blogilekarzy.pl, a następnie opublikowanie wpisu w kategorii „Pamiętnik Lekarzy”.

  Konkurs trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni publikacjami medycznymi.

  Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu: +48 58 563 80 53 lub drogą e-mailową: kontakt@blogilekarzy.pl

  Regulamin konkursu
  Lista książek medycznych


   

  Opublikowane: 2009.07.31

  III edycja Programu WELCOME

  Biuro Projektów informuje, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozpoczęła nabór wniosków w III edycji Programu WELCOME realizowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Projektów lub na stronie FNP

  Termin składania wniosków w Programie WELCOME upływa 15 kwietnia 2010 r.


   

  Opublikowane: 2009.07.31

  Konkurs dla kadry naukowej

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje pierwszą edycję konkursu „Lider” realizowanego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Kadry Naukowej. Konkurs ma podwyższyć kompetencje i umożliwić zdobycie dodatkowej wiedzy w zakresie kierowania zespołem badawczym dzięki realizacji projektów o charakterze aplikacyjnym.
  Konkurs skierowany jest do wszystkich naukowców, którzy po dniu 30 września 2005 r. uzyskali stopień doktora, publikują w renomowanych czasopismach, brali udział w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy, pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce jako jednostkę goszczącą, która zatrudni Lidera oraz zespół badawczy w celu realizacji projektu, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałe pobytu w Polsce.

  Program wesprze finansowo te projekty, których budżet nie przekroczy 1 mln złotych.

  Termin składania wniosków mija 30 września 2009 r.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu


   

  Opublikowane: 2009.07.31

  Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego w DG – Wspólne Centrum Badawcze

  Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła nabór na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 15) w Dyrekcji Generalnej – Wspólne Centrum Badawcze.

  Opis stanowiska oraz szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów

  Kandydaci na powyższe stanowisko proszeni są o zarejestrowanie się w internecie pod adresem podanym w ogłoszeniu. Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 11 września 2009 r., o godz. 12.00 czasu brukselskiego.

  Ze względu na możliwość udzielenia kandydatowi poparcia rządu RP na późniejszym etapie selekcji prosimy osoby ubiegające się o stanowisko, by przekazały informację o swoim zamiarze do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres: miriam.babula@mnisw.gov.pl.


   

  Opublikowane: 2009.07.30

  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejną edycję konkursu w ramach programu – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

  Międzynarodowe Projekty Doktoranckie to wsparcie jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich. Celem programu jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2009 r.
  Więcej informacji na stronie Biura Projektów lub FNP


   

  Opublikowane: 2009.07.29

  14 sierpnia dniem wolnym od pracy

  Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 90/2008 z dnia 23 września 2008 r. informujemy, iż 14 sierpnia 2009 roku jest dniem wolnym od pracy (za 15 sierpnia 2009 r.).


   

  Opublikowane: 2009.07.20

  Konkurs „Interstudent” na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zaprasza do udziału w konkursie „Interstudent” na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Głównym celem projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest promocja polskich szkół wyższych poza granicami kraju oraz zwiększenie zainteresowania wielokulturowością środowisk akademickich w Polsce.

  Konkurs skierowany jest do wszystkich cudzoziemców studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych w różnych językach wykładowych, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią i sukcesami w nauce, ale równocześnie aktywnie działają w środowiskach studenckich.

  Cudzoziemców do konkursu zgłaszać mogą rektorzy lub prorektorzy ds. międzynarodowych, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy z zagranicą, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich oraz koledzy i koleżanki ze studiów wysyłając na adres Fundacji Edukacyjnej Perspektyw do dnia 19 października „Ankietę Interstudent” w jednej z trzech kategorii: studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie.

  Zwycięzcy otrzymają dyplomy i laptopy, a ich sylwetki oraz uczelnie, na których studiują, będą szeroko prezentowane na łamach miesięcznika „Perspektywy”, w portalach internetowych www.perspektywy.pl oraz www.studyinpoland.pl a także poprzez patronów medialnych projektu.

  Regulamin i „Ankieta Interstudent” dostępne na stronie: www.studyinpoland.pl/interstudent

  Szczegółowe informacje na temat konkursu


   

  Opublikowane: 2009.07.17

  Konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zapraszają do udziału w konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie” mającym na celu promocję polskiej nauki.

  Do konkursu mogą przystąpić naukowcy, doktoranci, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe pragnące podzielić się sukcesami na polu naukowym. Warunkiem udziału jest zgłoszenie swoich osiągnięć naukowych w jednej z czterech, wyróżnionych przez organizatorów, kategorii: nauki techniczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze i medyczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

  W I etapie konkursu wybrana Kapituła wytypuje 40 najlepszych zgłoszeń zaś w II etapie nagrodzi cztery z nich – po jednym z każdego bloku tematycznego. Jednocześnie 40 projektów zakwalifikowanych do II etapu zostanie poddanych ocenie internautów, którzy przyznają czterem z nich tzw. „nagrodę publiczności”.

  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 17 czerwca do 30 września br.
  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

  Szczegółowe informacje na ten temat na stronie: http://www.topnauka.pl/


   

  Opublikowane: 2009.07.14

  Konkurs „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”

  Miesięcznik Forum Akademickie zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci oraz pracownicy naukowi, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 listopada br. Dla zwycięzców ufundowano cenne nagrody.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie:
  http://www.forumakad.pl/konkurs.html

  Honorowy patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


   

  Opublikowane: 2009.07.10

  Konkurs stypendialny dla doktorantek i habilitantek

  Uprzejmie informujemy, że L'Oréal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO organizuje kolejny konkurs stypendialny L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki. O stypendium mogą ubiegać się doktorantki (w wieku do 35 lat) i habilitantki (w wieku do 45 lat) prowadzące badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy roczne stypendia doktoranckie wynoszące po 20.000 PLN każde oraz dwa habilitacyjne w wysokości 25.000 PLN każde.

  Osoby ubiegające się o stypendium powinny przesłać swoje kandydatury poparte dokumentacją naukową wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2009 roku na adres przewodniczącej jury prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej: Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG & AMG, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk z dopiskiem „L'Oréal Polska dla kobiet i nauki” oraz w formie elektronicznej (bez załączników) na adres: lojkowska@biotech.ug.gda.pl.

  Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z firmą L'Oréal: Maria Majdrowicz, (22) 67 60 280, mmajdrowicz@pl.loreal.com.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski nie wymagają podpisu Władz WUM. Osoby ubiegające się o stypendia proszone są o poinformowanie o tym fakcie Dział Nauki WUM.


   

  Opublikowane: 2009.07.03

  Cykl Sympozjów Szkoleniowych

  Studenckie Internistyczne Koło Naukowe Warszawa-Międzylesie w ramach XXVIII Internistycznego Obozu Naukowo-Szkoleniowego ma przyjemność zaprosić na Cykl Sympozjów Szkoleniowych, które odbędą się w dniach 14 – 30 lipca w Działdowie, w Centrum Konferencyjnym DAR S.A. przy ulicy Polnej 11.

  Tematyka konferencji będzie obejmować zagadnienia z zakresu kardiologii, nefrologii, endokrynologii, seksuologii, chorób tropikalnych a także współpracy między pielęgniarkami a lekarzami. Prelegentami sympozjum będą m.in. prof. dr hab. med. Zbigniew Lew Starowicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Kierownik Ośrodka Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski, Kierownik Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Wstęp na wszystkie wykłady w ramach cyklu jest bezpłatny.
  Szczegółowy program Sympozjum dostępny jest na stronie Koła: www.miedzylesie.org.pl


   

  Opublikowane: 2009.06.29

  Trwa rekrutacja do Studium Medycyny Molekularnej na rok akademicki 2009/2010

  O przyjęcie do Studium może się ubiegać każdy absolwent medycyny, biologii, farmacji lub nauk pokrewnych oraz student wydziału lekarskiego, który jest zainteresowany badaniami naukowymi z dziedziny medycyny molekularnej. Kandydaci muszą przedstawić opinię opiekuna naukowego i projekt badawczy będący podstawą przyszłej pracy doktorskiej. Słuchaczami mogą zostać zarówno osoby, które zawarły umowę o pracę jak i niezatrudnione. Termin składania dokumentów upływa 15 lipca 2009r.
  Więcej informacji na stronie Studium: www.smm.edu.pl.
  Serdecznie zapraszamy!


   

  Opublikowane: 2009.06.18

  Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli akademickich: „Jak konstruować i jak oceniać prace dyplomowe”

  Na konferencję, która będzie miała miejsce się 25 czerwca (czwartek) w Sali Senatu WUM, zapraszają: Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia oraz Wydział Nauki o Zdrowiu

  Spotkanie odbędzie się pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr hab. Marka Kulusa.

  Program:

  1300 – 1305 – Otwarcie – Dziekan WNoZ
  1305 – 1310 – Słowo wstępne prof. – M. Kulus (Prorektor WUM)
  1310 – 1340 – Struktura pracy dyplomowej różnych typów – dr M. Panczyk (NZD)
  1340 – 1400 – Statystyka w pracy dyplomowej – mgr inż. A. Lusawa (NZC)
  1400 – 1420 – Piśmiennictwo – bazy danych, literatura internetowa – mgr J. Gotlib (NZD)
  1420 – 1435 – przerwa
  1435 – 1450 – Prawa autorskie, system antyplagiatowy – mgr J. Jabłońska (Pełnomocnik Rektora ds. ISO)
  1450 – 1510 – Zakresy wymagań promotorskich i recenzenckich – dr H. Rebandel (NZD)
  1510 – 1525 – Jak przygotować pracę dyplomową do publikacji – mgr J. Gotlib (NZD)
  1525 – 1545 – Plagiat w pracy dyplomowej: co powinien zrobić promotor – dr M. Wroński Rzecznik Rzetelności Naukowej WUM)
  1545 – 1615 – dyskusja – zakończenie


   

  Opublikowane: 2009.06.17

  Miejsca parkingowe wyłączone z użytku

  W związku z Uroczystością Wmurowania Kamienia Węgielnego pod Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjne, w dniu 18 czerwca od rana do godz. 13:00, parking przed Rektoratem i budynkiem Centrum Dydaktycznego ( od strony ul. ks. Trojdena) obędzie wyłączony z użytku. Informujemy, że zostanie udostępniony wjazd bramą od ul. Sanockiej.

  Za niedogodności przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.06.09

  Konkurs stypendialny „Zostańcie z nami”

  Fundacja Tygodnika POLITYKA informuje, że 30 czerwca upływa termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu stypendialnego „Zostańcie z nami”. W ciągu 8 lat istnienia konkursu, Fundacja uhonorowała stypendiami 160 wybitnych młodych uczonych, przekazując w ich ręce 4mln złotych. O stypendium naukowe wypłacane w kwocie 25 tys. zł., mogą się ubiegać pracownicy z tytułem magistra lub doktora, a także studenci ostatnich lat studiów. Decydujące znaczenie dla kapituły przyznającej stypendia mają: niebanalny pomysł badawczy, dotychczasowy dorobek naukowy i uzdolnienia dydaktyczne. Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium „Zostancie z nami!” jest wypełnienie i odesłanie do 30 czerwca formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie: www.polityka.pl/stypendia


   

  Opublikowane: 2009.06.03

  Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

  Informujemy, że trwa organizowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej coroczny Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.

  Celem konkursu jest upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. Osiągnięcie tego zamierzenia ma być możliwe poprzez udoskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

  Zgłoszenie udziału w konkursie wraz wymaganymi dokumentami, w celu uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, należy składać w Dziale Nauki WUM do dnia 19.06.2009 r.

  Informacje i Regulamin Konkursu dostępne są na stronie: www.ciop.pl/647.html


   

  Opublikowane: 2009.06.03

  Rezerwacja miejsc parkingowych

  W związku z XVIII Ogólnopolską Konferencją Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego,
  w dniach od 4 do 6 czerwca pierwsza część parkingu od strony ul. ks. Trojdena zostanie zarezerwowana. Za niedogodności przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.06.02

  Festiwal Nauki w Jabłonnie

  19 i 20 września 2009 Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk po raz siódmy organizuje moduł Festiwalu Nauki. Impreza odbędzie się w zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie. W imieniu organizatorów przekazujemy Państwu serdeczne zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.

  Wszyscy zainteresowani zaprezentowaniem swoich dokonań naukowych oraz pragnący podzielić się swoją wiedzą, proszeni są o przesyłanie propozycji do programu festiwalowego do dnia 15 czerwca br. e-mailem na adres: marketing@palacjablonna.pl bądź faksem: (022) 774 48 62, 782 44 33 w.140.


   

  Opublikowane: 2009.06.02

  UWAGA korzystający z uniwersyteckich notebooków Latitude Dell D510 oraz Latitude Dell D520

  Dział Informatyki zwraca się z prośbą do pracowników WUM korzystających z notebooków Latitude Dell D510 lub Latitude Dell D520 o przesłanie na adres it@wum.edu.pl ich numerów seryjnych wraz z nazwą jednostki WUM. Pozwoli nam to zweryfikować dane w bazie sprzętowej oraz ustalić, które egzemplarze ww. modeli wymagają zainstalowania ważnej aktualizacji oprogramowania (brak aktualizacji może skutkować utratą danych). Z użytkownikami komputerów wymagających aktualizacji będziemy się kontaktować indywidualnie.

  Nazwa modelu notebooka widoczna jest po jego otwarciu powyżej klawiatury, po lewej stronie. Numer seryjny (barcode, inaczej service tag) podany jest na naklejce producenta na spodzie notebooka:

  zdjecie zdjecie zdjecie

  Więcej na stronie Działu Informatyki: www.it.wum.edu.pl – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.05.28

  Licencja SAS przedłużona do 15.05.10

  Warszawski Uniwersytet Medyczny odnowił roczną umowę licencyjną na oprogramowanie SAS, służące do obliczeń statystycznych i prezentacji danych. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania SAS wykładowcom, pracownikom naukowym i studentom w ramach „Programu Akademickiego SAS”. Licencja ważna jest do 15 maja 2010 r.

  Pliki instalacyjne (dla systemów operacyjnych Windows i Linux) oraz formularz rejestracyjny użytkownika są dostępne w Centrum Pobierania Oprogramowania przez Portal SSL-VPN https://ssl.wum.edu.pl.

  Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem pliki potrzebne do przedłużenia działania programu.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.05.26

  Obóz rekreacyjny w Grecji

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza na obóz rekreacyjny, który odbędzie się w Grecji w dniach: 08.09 -20.09 2009. Zajęcia będą ukierunkowane na naukę i doskonalenie pływania, ratownictwo oraz gry zespołowe. Zakwaterowanie w miejscowości Leptokaria w hotelu „Balkan Hellad” ( pokoje 2-3 osobowe z balkonem i klimatyzacją).Cena obozu to 1.360 PLN, w ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają:

  • transport autokarem klasy LUX
  • 10 noclegów w Grecji
  • wyżywienie – 2 posiłki dziennie
  • ubezpieczenie KL (10000 €) i NNW (7000 PLN), bagaż ( 800 – PLN)
  • opiekę rezydenta na miejscu

  Cena nie obejmuje:

  • klimatyzacji (4 Euro dziennie za pokój)
  • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
  • napoi oraz obiadokolacji

  Zapisy i bliższe informacje: Studium WFiS ul. Ksiecia Trojdena 2. tel.: 0-22 57-20-528 lub 600-441-046, e-mail: tglira@o2.pl lub tadeusz.glinkowski@wum.edu.pl.


   

  Opublikowane: 2009.05.20

  SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2008/2009

  Uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2008/2009 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2009r.

  Sprawozdania należy złożyć:

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN) do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 224; kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217)
  • w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres sprawozdaniaskn@gmail.com

  Sprawozdania należy sporządzić na formularzu dostępnym w załączeniu sprawozdanie SKN – formularz

  Uprzejmie prosimy o dołączenie do sprawozdania aktualnej listy członków podpisanej przez Opiekuna SKN.


   

  Opublikowane: 2009.05.20

  Zamknięte parkingi podczas Medykaliów

  Biuro Eksploatacji informuje, że w związku z „Medykaliami”, od godz.18:00 w dniu 22.05 do godz. 6:00 w dniu 24.05, na terenie Kampusu Banacha nieczynne będą wszystkie parkingi zlokalizowane przy budynkach: Rektoratu, Centrum Dydaktycznego, ZIAM-u, Unimedu. Wjazd na teren pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, Trojdena i Pawińskiego będzie
  w tym czasie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.05.19

  Obóz jeździecki dla początkujących i zaawansowanych

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza wszystkie osoby pragnące nauczyć się jeździć konno oraz te, które posiadają już doświadczenie w tej dziennie, na obóz jeździecki. Zajęcia odbędą się w dniach od 7 do 18 września 2009 w Klubie Jeździeckim „Deresz” w Nowym Dworze koło Bydgoszczy. Zakwaterowanie w zabytkowym dworku w pokojach wieloosobowych z łazienkami. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i codzienną jazdę konno. Ośrodek posiada 42 konie i krytą i ujeżdżalnię. W ofercie także jazda po okolicznych Borach Tucholskich i po terenie nad Zalewem Koronowskim. Koszt obozu to 990 zł.

  Zapisy i wpłata zaliczki (300zł) – opiekun sekcji mgr Beata Herman
  Kontakt 0501 213 438 bherman@wum.edu.pl


   

  Opublikowane: 2009.05.18

  38 Konkurs projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich

  Dział Nauki informuje, że w terminie od 2 maja 2009 r. do 31 lipca 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich. Wnioskodawca sporządza projekt w wersji elektronicznej w systemie OSF. Po wydrukowaniu, w 3 egzemplarzach, podpisaniu i akceptacji Kierownika Kliniki/Zakładu, wnioskodawca winien złożyć projekt w Dziale Nauki WUM w terminie do dnia 15 lipca 2009. Po formalnej weryfikacji projektu Dział Nauki gromadzi podpisy Władz Uczelni. Następnie wniosek składany jest w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu OSF) oraz papierowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dział Nauki zaprasza zainteresowane osoby na konsultacje.

  Więcej na WWW Działu Nauki
  Generator wniosków OSF


   

  Opublikowane: 2009.05.05

  Rezerwacja miejsc parkingowych

  W dniach 7-8 maja, w związku z organizacją konferencji naukowej „Zdrowie XXI wieku”, zostanie zarezerwowanych 20 miejsc parkingowych od str. ulicy ks. Trojdena.
  Za niedogodności przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.04.29

  „Podaj Serce” – akcja wspierająca chorych na stwardnienie rozsiane

  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” już po raz jedenasty organizuje akcję pod hasłem „Podaj Serce”. Jej ideą jest pomoc ludziom dotkniętym stwardnieniem rozsianym (SM). Tradycyjnie, zwieńczeniem akcji jest charytatywny koncert galowy. W tym roku odbędzie się 6 maja, o godz. 18:00, w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie. W trakcie koncertu będzie możliwość wzięcia udziału w licytacji zdjęć z autografami wybitnych polskich artystów. Bilety w cenie 30, 40 i 50 zł do nabycia za pośrednictwem strony: www.ebilet.pl. Więcej informacji na stronie: www.warszawianka.uw.edu.pl


   

  Opublikowane: 2009.04.24

  FAQ – nowy blok na stronie Działu Informatyki

  W związku z częstymi pytaniami o wymianę programu antywirusowego na komputerach WUM utworzyliśmy na stronie Działu Informatyki nowy blok o nazwie FAQ (ang. frequently asked questions), w którym będziemy publikować najczęstsze pytania użytkowników wraz z odpowiedziami udzielonymi przez pracowników naszego działu.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.04.22

  Dostęp do programu RefWorks

  Biblioteka Główna WUM serdecznie zaprasza do korzystania z nowoczesnego narzędzia ułatwiającego gromadzenie bibliografii i zarządzanie nią. RefWorks wykorzystywany jest przez naukowców z ponad 900 organizacji na świecie. Posługują się nim najbardziej prestiżowi dostawcy usług informacyjnych.


   

  Opublikowane: 2009.04.21

  Obóz windsurfingowy dla studentów i pracowników

  Zapraszamy na obóz windsurfingowy, który zostanie zorganizowany w dniach od 1 do 10 lipca w Chałupach w ośrodku Polaris nad zatoką Pucką. Ciągnąca się wzdłuż piaszczystej plaży rozległa płycizna oraz często wiejące wiatry stwarzają doskonałe warunki do uprawiania windsurfingu.

  Koszt obozu to 835zł; w ramach tej kwoty uczestnicy mają zapewnione zajęcia, które będą się odbywały się 2 razy dziennie po 2 godziny w grupach liczących 5-7 osób z instruktorami posiadającymi międzynarodowe uprawnienia ( korzystanie z pianki i trapezu wliczone w cenę). Do dyspozycji kursantów są namioty w cenie 140zł od osoby za 10 dni lub przyczepy – 300 zł od osoby za 10 dni. Istnieje możliwość skorzystania z dobrze wyposażonej kuchni oraz wypożyczenia sprzętu sportowego. Dojazd we własnym zakresie; organizatorzy sugerują przybycie dzień wcześniej po godz. 16.

  Rezerwacja: Beata Herman 0 501 213 438


   

  Opublikowane: 2009.04.17

  Wymiana programu antywirusowego na komputerach WUM

  Z uwagi na wygasającą dotychczasową licencję programu antywirusowego Kaspersky Dział Informatyki udostępnia nowe oprogramowanie antywirusowe (Nod32 firmy Eset).

  W przypadku komputerów podłączonych do domeny Windows (logowanie imie.nazwisko) planowana jest zdalna i automatyczna (bez udziału użytkownika) instalacja programu.

  W przypadku pozostałych komputerów WUM należy najpierw samodzielnie odinstalować program Kaspersky, a następnie zainstalować nowy program antywirusowy. W tym celu należy pobrać z Centrum Pobierania Oprogramowania jego plik instalacyjny i go uruchomić – rozpocznie się automatyczna instalacja. Plik dostępny jest do pobrania od razu po zalogowaniu do CPO, nie potrzeba wypełniać żadnych formularzy.

  Wymiana używanego przez Uczelnię programu antywirusowego jest operacją całkowicie bezpieczną: komputery użytkowników i znajdujące się na nich dane są cały czas chronione przed wirusami. Kaspersky po wygaśnięciu licencji działa nadal, choć nie pobiera już aktualizacji. Ponadto ruch z internetem jest skanowany przeciwwirusowo przez dodatkowy system zabezpieczeń.

  Nowe oprogramowanie antywirusowe zostanie zainstalowane z licencją 30-dniową, która następnie zostanie automatycznie zmieniona na 3-letnią.

  W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Działem Informatyki: it@wum.edu.pl, 0-22 57 20 888.

  Więcej na stronie Działu Informatyki:
  Jak odinstalować program antywirusowy Kaspersky?
  Instalacja programu antywirusowego Eset

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.04.16

  Stypendia Fundacji Tygodnika POLITYKA

  „Zostańcie z nami!” to hasło akcji stypendialnej POLITYKI skierowanej do młodych zdolnych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. Organizatorzy tego przedsięwzięcia postawili sobie za cel wsparcie wybijających się uczonych, którzy mimo wielu przeszkód zdecydowali się pracować w Polsce.

  W kwietniu rusza 9 edycja akcji, dzięki której w ciągu 8 lat Fundacja Tygodnika POLITYKA uhonorowała stypendiami w wysokości 25 tys. zł. już 160 wybitnych młodych naukowców, przekazując w ich ręce 4 mln. zł. W gronie laureatów znaleźli się między innymi prof. Jakub Gołąb i dr Dominika Nowis pracujący w Zakładzie Immunologii WUM.
  O stypendium naukowe wypłacane w kwocie 25 tys. zł. mogą się ubiegać pracownicy polskich uczelni z tytułem magistra lub doktora, a także studenci ostatnich lat studiów. Decydujące znaczenie dla kapituły przyznającej stypendia mają:

  • niebanalny pomysł badawczy,
  • dotychczasowy dorobek naukowy,
  • uzdolnienia dydaktyczne.

  Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie: www.polityka.pl/stypendia.


   

  Opublikowane: 2009.04.15

  Koncert „The Engineers Band”

  Zapraszamy na koncert galowy Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej, który odbędzie się w ramach cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli”. Muzykom towarzyszyć będzie dwoje wspaniałych artystów: Dorota Osińska i Mirosław Czyżykiewicz. Koncert będzie miał miejsce w Małej Auli Politechniki Warszawskiej 28 maja o godz. 19:00.

  więcej


   

  Opublikowane: 2009.04.14

  Szkolenie dotyczące korzystania z platformy ISI Web
  of Knowledge

  Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza na szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych pełnym wykorzystaniem możliwości platformy ISI Web of Knowledge firmy Thomson Reuters. Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia o godz. 13:15 w sali wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej przy
  ul. Oczki 1.

  Przypominamy, że platforma jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci uczelnianej pod adresem: http://isiknowledge.com/


   

  Opublikowane: 2009.04.03

  WNIOSKI O DOFINANSOWNAIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w następujących konkursach:

  Konkurs w ramach osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG)

  Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”, należy składać w terminie: do 23 kwietnia 2009 r., godz. 8.15-16.15 w MNiSzW.
  Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Wsparcie będzie dotyczyło polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badan Naukowych i Prac Rozwojowych.
  Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów; tel. (022) 57 20 424/405

  Konkurs w ramach osi priorytetowej 2. Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” i Działania 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”, należy składać w terminie do 24 kwietnia 2009 r.w godz. 8.15-16.15 w MNiSzW . Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do:

  • rozwoju infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiającym prowadzenie wysokiej jakości badań (Działanie 2.1)
  • rozwoju obiektów infrastruktury badawczej służącej budowaniu współpracy naukowej miedzy różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepszego wykorzystania środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań (Działanie 2.2).

  W ramach Działania 2.1 udzielane będzie wsparcie dla inwestycji obejmujących: zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, inwestycje budowlane, a także zakup obiektów budowlanych. W ramach Działania 2.2 wsparciem zostaną objęte projekty, których efektem będzie stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej kilku jednostek naukowych, polegające na przenoszeniu lub zakupie wspólnej infrastruktury badawczej. Dodatkowych Informacji udziela Biuro Projektów; tel. (022) 57 20 424/405.

  Konkurs w ramach osi priorytetowej 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

  Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, należy składać bezpośrednio w siedzibie MNiSzW w pokoju 240, w dni robocze w godz. 8.15–16.15.
  Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.
  Projekty w ramach Działania 2.3 mają zapewnić środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwić prowadzenie nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnić jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.
  Dodatkowych Informacji udziela Biuro Projektów; tel. (022) 57 20 424/405.

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w II edycji Programu Welcome realizowanego w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” PO IG

  Celem Programu jest zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych.
  Program adresowany jest do polskich jednostek naukowych zatrudniających naukowców innych narodowości lub polskich naukowców powracających do kraju z zagranicy, którzy prowadzić będą w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi naukowcami. Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt, wraz z uczonym z zagranicy – kierownikiem projektu. Termin składania wniosków w Programie Welcome upływa 15 kwietnia 2009 r. Dokumenty należy złożyć w biurze Fundacji.
  Dodatkowych Informacji udziela Biuro Projektów; tel. (022) 57 20 424/405.

  Wymieniona wyżej Fundacja ogłosiła także nabór wniosków w ramach Programu Ventures finansowanego z Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  Celem Programu jest ożywienie progospodarczych i proinnowacyjnych postaw wśród młodych naukowców, zainteresowanie ich pracą naukową oraz zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce. Program ma wspierać projekty aplikacyjne mające zastosowanie w gospodarce, które to projekty są realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Program adresowany jest do studentów ( którzy ukończyli co najmniej 3 rok studiów) absolwentów (do 3 lat po ukończeniu studiów magisterskich) lub doktorantów oraz jednostek naukowych, w których wykonywane są badania służące realizacji prac magisterskich lub doktorskich. Adresatem Programu są również instytucje naukowe zatrudniające absolwentów studiów magisterskich na etatach naukowo-dydaktycznych.
  Termin składania wniosków (w wersji papierowej) upływa 15 kwietnia 2009 o godz. 16.00. Dokumenty należy złożyć w biurze Fundacji.
  Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów; tel.(022) 57 20 424/405


   

  Opublikowane: 2009.04.01

  Dostęp do najnowszego piśmiennictwa światowego
  i medycznych baz danych

  Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza użytkowników sieci uczelnianej do korzystania ze swoich zasobów. Informujemy, że istnieje możliwość dostępu do czasopism Nature i Science w wersji elektronicznej.

  Zainteresowanych prosimy o korzystanie ze strony.
  Przypominamy także, że do 23 kwietnia można korzystać z platformy ISI WEB OF KNOWLEDGE http://isiknowledge.com, w ramach której dostępne są następujące bazy:

  • Journal Citation Reports® on the Web: 2003,
  • Science Citation Index ExpandedTM 1975-present,
  • BIOSIS Previews®: 1969-present, Medline®: 1950-present
  • Zoological Record®: 1978-present,
  • Conference Proceedings Citation IndexTM: 1990-present

  Zachęcamy ponadto do zapoznania się ze zbiorami wydawnictwa McGraw-Hill.
  Do 15 maja można korzystać z baz:

  Informujemy również, że do 31.06.2009 użytkownicy sieci uczelnianej mogą korzystać z zasobów wydawnictwa Karger.


   

  Opublikowane: 2009.03.31

  Braterstwo Krwi V

  W dniu 6 kwietnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym po raz 5 zostanie przeprowadzona zbiórka krwi.

  Osoby chętne oddać krew zapraszamy do ambulansu, który będzie zaparkowany przed Centrum Dydaktycznym w godz. od 9 do 14. Oddanie krwi będzie poprzedzone badaniem i wywiadem z potencjalnym krwiodawcą.
  Akcję organizują studenci I roku kierunku zdrowie publiczne przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przedsięwzięciu patronuje fundacja „Krewniacy”.     


   

  Opublikowane: 2009.03.30

  Przerwa w dostępie do internetu

  Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą informację od ICM UW, dostawcy Internetu
  dla lokalizacji WUM:

  „W dniu 31.03.2009 w godzinach 21:00 – 06:00 odbędą się prace modernizacyjne
  w szkielecie sieci UW. Podczas prac wystąpią przerwy w dostępie do Internetu”.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.03.27

  Kurs teoretyczny „Od genu do fenotypu – postepy biologii
  i medycyny molekularnej”

  Studium Medycyny Molekularnej serdecznie zaprasza w dniach 1-3 kwietnia 2009 r. na kurs teoretyczny „Od genu do fenotypu – postepy biologii i medycyny molekularnej”. Wszelkie informacje na temat kursu dostępne są na stronie internetowej www.smm.edu.pl.


   

  Opublikowane: 2009.03.27

  Rezerwacja miejsc parkingowych

  W związku z realizacją akcji poboru krwi, w dniu 6 kwietnia wjazd na parking od
  ul. ks. Trojdena będzie nieczynny, ponadto w godz. 8:00 – 14:00 zostanie wyłączona część parkingu od strony wjazdowej. Miejsce to będzie zarezerwowane dla ambulansu do poboru krwi. Za niedogodności przepraszamy.


   

  Opublikowane: 2009.03.23

  Letni kurs hodowli komórek

  Zakład Cytologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na letni kurs hodowli komórek. Zajęcia będą się odbywały w dniach od 15 do 18 czerwca oraz od 22 do 25 czerwca 2009 r. (terminy do wyboru. Program kursu obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej www.biol.uw.edu.pl/cytologia, tam też znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy www.biol.uw.edu.pl/cytologia/ogloszenia/kurshodowli.html.


   

  Opublikowane: 2009.03.18

  V konferencja naukowo-szkoleniowa „Diagnostyka i problemy leczenia zabiegowego chorych hematologicznych”

  Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM serdecznie zaprasza na V konferencję naukowo-szkoleniową „Diagnostyka i problemy leczenia zabiegowego chorych hematologicznych”. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

  Konferencja, której kierownikiem jest dr. hab.med. Włodzimierz Otto, odbędzie się 28 marca 2009 r. w godzinach 10:00 – 18:00 w Sali Senatu WUM przy ul. Żwirki i Wigury 61. Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 10 zł. – dla pracowników, studentów i doktorantów WUM (pod warunkiem złożenia pisemnego zgłoszenia w Dziekanacie CKP do 25 marca 2009 r.; po tym terminie opłata wynosić będzie 50 zł.) oraz 50 zł - dla osób spoza Uczelni.

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej z dopiskiem student/doktorant/pracownik WUM drogą mailową, faxem lub też pozostawienie jej w Dziekanacie Centrum Kształcenia Podyplomowego (ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 509, tel./fax: (022) 57-20-511, e-mail: ckp@wum.edu.pl). Kartę zgłoszenia na kurs ustawiczny można pobrać ze strony internetowej http://ckp.wum.edu.pl bądź też bezpośrednio w Dziekanacie CKP.
  Opłatę za udział w konferencji należy wnieść na konto nr : Bank PEKAO S.A., Oddział Warszawa 27 1240 6247 1111 0000 4978 5340 z dopiskiem "konferencja nr U8/2009"

  Program konferencji przygotowany przez dr. hab. med. Andrzeja Szczepanika:

  • 10:00 – 10:05 Wprowadzenie
  • 10:05 – 10:50 Podstawy hemostazy – dr med. Jerzy Windyga
  • 10:50 – 11:35 Diagnostyka zaburzeń hemostazy – dr Ewa Stefańska
  • 11:35 – 12:20 Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe – dr Jerzy Windyga
  • 12:20 – 13:05 Operacje u chorych z małopłytkowością – dr med. Andrzej Misiak
  • 13:05 – 13:35 Przerwa
  • 13:35 – 14:20 Operacje u chorych z wrodzonymi skazami krwotocznymi – dr hab. med. Andrzej Szczepanik
  • 14:20 – 15:05 Operacje u chorych leczonych antykoagulantami i preparatami przeciwpłytkowymi – prof. dr hab. Alfred J. Meissner
  • 15:05 – 15:50 Problemy chirurgiczne u chorych z nabytymi niedoborami czynników krzepnięcia – dr med. Sławomir Huszcza
  • 15:50 – 16:35 Operacje w chorobach onkohematologicznych – dr med. Wojciech Jaśkowiak
  • 16:35 – 17:20 Trombofilia jako problem chirurgiczny – prof. dr hab. Alfred J. Meissner
  • 17:20 – 17:40 Podsumowanie

   

  Opublikowane: 2009.03.15

  Adres e-mail do zgłaszania aktualizacji zawartości witryny centralnej WUM

  W związku z koniecznością usprawnienia publikacji treści w centralnej witrynie internetowej WUM (www.wum.edu.pl) został utworzony nowy adres e-mail specjalnie do obsługi zgłoszeń aktualizacji www. Informacje przeznaczone do umieszczenia na witrynie centralnej WUM należy teraz przesyłać na adres webmaster@wum.edu.pl z zaznaczoną datą upływu ważności informacji (jeśli dotyczy).

  Przypominamy też, że za przekazywanie treści do publikacji na www i ich aktualność odpowiedzialni są pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.03.11

  Wykłady w ramach Tygodnia Mózgu

  W imieniu tygodnika POLITYKA serdecznie zapraszamy na cykl wykładów poświęconych tematyce neurologicznej. Spotkania będą się odbywać w redakcji czasopisma od 16 do 20 marca o godz. 17:00. Wstęp na wszystkie spotkania wolny.
  (Pobierz program wykładów).


   

  Opublikowane: 2009.03.09

  Webkioski – stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla pracowników i studentów WUM

  Od 6 marca 2009 r. studenci i pracownicy WUM mogą korzystać z trzech webkiosków – wolno stojących stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, ulokowanych na parterze Rektoratu oraz na parterze i I piętrze Centrum Dydaktycznego w Kampusie Banacha.

  Do webkiosku należy się zalogować na swoje konto domenowe, czyli za pomocą loginu i hasła ustawionych w Centralnym Systemie Autoryzacji. W przypadku studentów loginem jest numer albumu poprzedzony literką s, a hasłem startowym numer wydrukowany na odwrotnej stronie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej pod kodem kreskowym, pisany bez spacji. Pracownicy logują się do webkiosku jak do komputerów podłączonych do domeny.

  Użytkownik webkiosku ma możliwość korzystania z internetu i Intranetu WUM (przez przeglądarkę Internet Explorer 7), otwarcia z nośnika pendrive własnych dokumentów i ich wydruku na drukarkach Systemu Centralnego Wydruku (zainstalowany pakiet Open Office, Viewery do dokumentów MS Office oraz Acrobat Reader). Ponadto pracownicy mają dostęp do swoich dysków sieciowych – prywatnych i działowych – a studenci do globalnego dysku Studenci. Brak natomiast możliwości instalacji własnego oprogramowania.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.03.06

  Testowy dostęp do systemu informacji prawnej Legalis

  Dział Informatyki WUM uprzejmie informuje, że pracownicy WUM mogą skorzystać
  z testowego (wygasa 12 marca 2009) dostępu przez Internet do systemu informacji prawnej Legalis.

  Należy połączyć się ze stroną www.legalis.net.pl i zalogować się podając jako login: legalis6359, a jako hasło: internet.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.03.05

  Walne Zebranie Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi WUM

  Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi WUM zaprasza członków związku na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 marca 2009 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali nr 201 w budynku Rektoratu.


   

  Opublikowane: 2009.03.04

  Autonomiczna witryna Wydziału Nauki o Zdrowiu

  Dział Informatyki WUM we współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu uruchomił pod adresem www.wnoz.wum.edu.pl autonomiczną witrynę internetową WNoZ. Wszystkie informacje dotyczące Wydziału Nauki o Zdrowiu dotychczas dostępne na podstronach witryny centralnej WUM zostały przeniesione na stronę Wydziału, która będzie teraz redagowana bezpośrednio przez Dziekanat WNoZ (kontakt do redakcji:
  redakcja-wnoz@wum.edu.pl
  ).

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.02.24

  Przerwa w działaniu centrali telefonicznej w budynku Centrum Biostruktury

  „Dział Informatyki WUM informuje, że w związku z niezbędnymi do wykonania pracami wynikającymi z gwarancji na centralę telefoniczną w najbliższy czwartek tj. 26 lutego pomiędzy godziną 12:00 a 14:00 nie będzie działała centrala telefoniczna w budynku Centrum Biostruktury. W trakcie prowadzonych prac nie będzie możliwe wykonywanie połączeń zarówno wewnętrznych jak i miejskich dokonywanych za pośrednictwem centrali telefonicznej.

  Planowane prace mają na celu podniesienie poziomu bezawaryjności systemu.

  Za utrudnienia przepraszamy”

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.02.23

  Przerwy w dostępie do internetu

  Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą informację od ICM UW, dostawcy Internetu dla lokalizacji WUM:

  „W czwartek 26 lutego w godzinach 22:00-04:00 planowane są prace modernizacyjne w szkielecie sieci UW. Podczas prac występować będą przerwy w dostępie do Internetu, sieci szkieletowej UW (AS8890) oraz serwisów publicznych ICM (AS8664).”

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.02.20

  Pierwsza pomoc – szkolenia

  Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia organizowane są na trzech poziomach: podstawowym, ( 1 marca), rozszerzonym ( 14 i 15 marca) i pełnym (7 i 8 oraz 21 i 22 marca, kurs dwudniowy).

  Spotkania będą się odbywać w sali 221 Centrum Dydaktycznego o godzinie 10:00; organizatorzy proszą o odpowiednio wcześniejsze przybycie. Terminy szkoleń dla pracowników WUM będą ustalane indywidualnie drogą mailową.

  Zgłoszenie należy wysłać na adres: livemed@o2.pl, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów ( w przypadku pracownika tylko imię i nazwisko), preferowany poziom i termin kursu – w przypadku braku miejsc na wybrany termin/poziom, organizatorzy zaproponują alternatywny. Uczestnicy kursu mogą otrzymać bezpłatną kartę ICE ( In Case of Emergency). Więcej informacji na www.livemed.com.pl.


   

  Opublikowane: 2009.02.17

  Można wspomóc Fundację im. Tomasza Jakuba Michalskiego

  Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2008 na jej rzecz. Będzie to istotna pomoc w rozszerzeniu działalności organizacji.

  Fundacja została powołana przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Jej celem jest promowanie, wspieranie i nagradzanie najwybitniejszych młodych pracowników nauki, których badania i działalność naukowa przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych. Swoje cele realizuje poprzez nagrody, stypendia oraz inne formy wspierania działalności naukowej.

  Więcej informacji o Fundacji na: http://www.fundacjatjm.pl


   

  Opublikowane: 2009.02.16

  1% podatku na rzecz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

  Informujemy o możliwości przekazania 1% podatku za rok 2008 na rzecz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

  Przekazanie 1% podatku możliwe jest poprzez wskazanie Fundacji w rozliczeniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego. We „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, należy wpisać pełną nazwę organizacji, numer KRS (0000005496) oraz wnioskowaną do przekazania kwotę. Urząd Skarbowy, w imieniu podatnika, dokona przelewu na konto Fundacji.

  Jak zapewniają władze Fundacji, zebrane środki zostaną przekazane na szczytne cele, jakimi są: działania na rzecz podwyższania jakości edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, budowa standardów kształcenia, środowiskowe seminaria i konferencje, projekty propagujące nowoczesne technologie w dydaktyce, jak również inicjatywy służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

  Dodatkowymi wyjaśnieniami służy biuro Fundacji: tel.(22) 646 61 42, biuro@fundacja.edu.pl


   

  Opublikowane: 2009.02.16

  Film i medycyna

  EMSA Warszawa z przyjemnością zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu Movies & Medicine. Seans odbędzie się w komfortowych warunkach auli Centrum Dydaktycznego WUM już 19 lutego (czwartek) o godzinie 18:00.

  Na pytania dotyczące adrenoleukodystrofii (ALD) odpowie nam prof. dr hab. Anna Tylki–Szymańska z Kliniki Chorób Metabolicznych, Endokrynologii i Diabetologii Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem obejrzymy film „Olej Lorenza”. Ukazano w nim wstrząsającą historię walki rodziców o życie ich syna Lorenza, chorego na rzadką chorobę genetyczną – ALD. Wobec bezradności współczesnej medycyny zdeterminowani rodzice (ojciec ekonomista, matka wydawca) podjęli decyzję o samodzielnym poszukiwaniu skutecznego leczenia. Po przewertowaniu wielu książek z zakresu neurologii, biochemii oraz fizjologii udało im się stworzyć lek hamujący postęp choroby – tytułowy olej Lorenza.

  Film, którego scenariusz napisało życie, został doceniony przez krytyków. Susan Sarandon – aktorka wcielająca się w rolę matki Lorenza została za nią nominowana do Oscara.


   

  Opublikowane: 2009.02.12

  Przerwy w dostępie do internetu

  Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą informację od Crowley Data Poland, operatora łączy sieciowych wykorzystywanych przez WUM:

  „Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lutego 2009 roku (sobota) w godzinach 5:00 – 7:00 będą prowadzone prace modernizacyjne sieci szkieletowej. W związku z tym wystąpi jedna przerwa ok. 20–30 minut. Przerwa dotyczy usług dostępu do Internetu, VoIP, L2/L3 VPN w całej Polsce.”

  Powyższa informacja dotyczy lokalizacji WUM z wyjątkiem Kampusu Banacha.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.02.05

  Przerwa w dostępie do internetu

  Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą informację od Crowley Data Poland, operatora łączy sieciowych wykorzystywanych przez WUM:

  „Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 lutego 2009 roku (niedziela) w godzinach 5:00 – 7:00 będą prowadzone prace modernizacyjne sieci szkieletowej. W związku z tym wystąpi jedna przerwa ok. 15–20 minut. Przerwa dotyczy usług dostępu do Internetu, VoIP, L2/L3 VPN w całej Polsce”.

  Powyższa informacja dotyczy lokalizacji WUM z wyjątkiem Kampusu Banacha.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.02.03

  Przerwy w dostępie do skrzynek pocztowych

  Dział Informatyki WUM uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością rozszerzenia przestrzeni dyskowej serwera poczty wum.edu.pl (am.edu.pl) nastąpi przerwa
  w dostępie do skrzynek pocztowych na tym serwerze w środę 4-02-2009 od godziny 16.00. Planowany termin przywrócenia dostępu do poczty: środa 4-02-2009
  o godz. 18.30.


   

  Opublikowane: 2009.01.30

  Przerwy w dostępie do internetu

  Dział Informatyki WUM uprzejmie informuje, że wystąpią przerwy w dostępie do Internetu i działaniu wewnętrznej sieci komputerowej WUM.

  W niedzielę 1.02.2009 przerwy w dostępie do Internetu i w działaniu wewnętrznej sieci komputerowej WUM mogą wystąpić w godzinach 13.00–16.00 i są związane z niezbędną modernizacją sieci komputerowej WUM.

  Dział Informatyki WUM otrzymał także poniższą wiadomość od Działu Sieciowego ICM UW, naszego dostawcy Internetu:

  „W wtorek 3.02.2009 w godzinach 6:30-8:00 planowane są prace modernizacyjne w sieci UW. Zmianie ulegnie sposób połączenia z siecią Pionier. W trakcie prac wystąpią kilkuminutowe przerwy w łączności do większości sieci zagranicznych oraz do niektórych sieci w Polsce.”

  Przerwy w dostępie do Internetu mogą wystąpić we wszystkich lokalizacjach WUM.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.01.23

  Kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt systemowy z II osi priorytetowej POKL z Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Podstawowymi działaniami podejmowanymi w czasie realizacji projektu będzie organizacja kursów specjalizacyjnych w deficytowych specjalnościach kardiologii, medycynie pracy i onkologii (onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej). Organizacja kursów prowadzona będzie równolegle z działalnością informacyjno promocyjną dotyczącą zarówno podjęcia specjalizacji w danych dziedzinach jak i samego projektu.

  Informacje o Projekcie
  W dniu 29 lipca 2008 r., zatwierdzony został Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”.

  Źródło finansowania
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

  Okres realizacji projektu
  Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 r.

  Cel główny projektu
  Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co jak się zakłada, przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.

  Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych

  • finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych z dziedzin onkologii, kardiologii i medycyny pracy, stanowiących jeden z niezbędnych elementów teoretycznego kształcenia specjalizacyjnego
  • dofinansowanie lekarzom kosztów uczestnictwa w kursach poprzez refundowanie poniesionych wydatków na dojazdy, wyżywienie oraz zakwaterowanie
  • podniesienie jakości kształcenia na kursach specjalizacyjnych z kardiologii, onkologii i medycyny pracy
  • zwiększenie dostępności kursów poprzez dostosowanie ich liczby do potrzeb specjalizujących się lekarzy
  • opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów
  • promocja specjalizacji w kardiologii, onkologii i medycynie pracy wśród lekarzy i studentów medycyny

  Więcej informacji w Biurze Projektów WUM oraz na stronie internetowej: http://www.cmkp.edu.pl/projekt_sys_eu_1.htm


   

  Opublikowane: 2009.01.14

  Przerwy w dostępie do internetu

  Szanowni Państwo,

  Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą wiadomość od Działu Sieciowego ICM UW, naszego dostawcy Internetu:

  „W poniedziałek 19.01.2009 w godzinach 7:00–9:00 planowane są prace modernizacyjne w sieci UW. Zmianie ulegnie sposób połączenia z siecią Pionier.
  W trakcie prac wystąpią kilkuminutowe przerwy w łączności do większości sieci zagranicznych oraz do niektórych sieci w Polsce.”

  Przerwy w dostępie do Internetu mogą wystąpić we wszystkich lokalizacjach WUM.

  – – – Dział Informatyki


   

  Opublikowane: 2009.01.07

  Nabór do Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  W dniu 12 stycznia o godz. 18.00 w sali 201 Domu Medyków przy ul. Oczki 5 odbędzie się kolejny nabór do Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Zainteresowanych prosimy o przygotowanie fragmentu ulubionej kolędy. Dewiza Chóru sprowadza się do słów: „...śpiewać każdy może... tylko musi zechcieć”.
  Zapraszamy!