Ogłoszenia dla pracowników

Oferta dla pracowników WUM - członków Klubu PZU Pomoc w Życiu

Dział Płac WUM informuje, iż w związku ze zgłoszeniem akcesu do nowych warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie z dniem 1 lutego 2020 r. otrzymali Państwo możliwość korzystania z różnorodnych ofert proponowanych członkom Klubu PZU Pomoc w Życiu.
Każdy z Państwa, kto przystąpił do Grupowego Ubezpieczenia na Życie może uzyskać numer swojej karty członkostwa w klubie wysyłając maila na adres klubypzupomoc@pzu.pl wpisując w treści korespondencji swoje imię, nazwisko i nr PESEL.

Informacja dot. nagrody specjalnej JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - "Złotej Kukułki"

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z pismem Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwigi Turło dotyczącym naboru wniosków o przyznanie "Złotej Kukułki" - nagrody specjalnej JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Treść pisma_plik pdf_87 Kb

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów WUM do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020. 

Zostań wykładowcą Uniwersytetu Otwartego UW - zgłoś swój kurs

Uniwersytet Otwarty UW zaprasza do nawiązania współpracy i do zgłaszania propozycji autorskich kursów na I trymestr roku akademickiego 2020/2021.

W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto Wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć.