Ogłoszenia dla pracowników

Innovation Cup 2020

Firma Merck zaprasza studentów studiów II stopnia lub wyższych oraz doktoranckich (aplikować mogą również Absolwenci studiów doktoranckich), którzy interesują się zagadnieniami z branż farmaceutycznej oraz chemicznej do udziału w „Innovation Cup” - letnim obozie innowacyjny, podczas którego jego uczestnicy zdobędą pogłębioną wiedzę na temat badań i rozwoju w obszarze farmacji oraz chemii, współpracując z najlepszymi studentami ze wszystkich stron świata, tworząc biznesowy projekt pod okiem doświadczonych ekspertów.

Lecture “From Interest to Action: Student-Driven Learning and the Future of Medical Education” by Aditya Narayan

The Polish-U.S. Fulbright Commission and the Medical University of Warsaw are pleased to invite for a next open lecture, which will take place on Friday, Dec. 6, at 5:00 pm in the MUW's Main Library, room 8 (63, Żwirki i Wigury St.). The guest speaker will be Aditya Narayan, who will talk about student-driven learning and the future of medical education.

1st SKULL BASE SURGERY DISSECTION COURSE & CONFERENCE

W dniach 12-14 grudnia 2019 roku Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM, pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Postawy Czaszki, organizuje międzynarodową konferencję naukową połączoną z kursem chirurgii podstawy czaszki „1st SKULL BASE SURGERY DISSECTION COURSE & CONFERENCE”. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM  Rektora  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosława Wielgosia. Honorowym patronatem objął konferencję Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  Jarosław Gowin.

Celem Konferencji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat chirurgii podstawy czaszki pośród młodych chirurgów i studentów oraz wymiana doświadczeń na temat innowacyjnych metod leczenia i nowych technik przekazywania wiedzy „Life-Surgery” oraz Telementoringu wśród doświadczonych lekarzy operatorów.

Otwarcie „1st SKULL BASE SURGERY DISSECTION COURSE & CONFERENCE” odbędzie się w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie w piątek,12 grudnia 2019 r., o godz. 9.00.

Udział w konferencji w dniach 13 i 14 grudnia jest bezpłatny.
Ze względów organizacyjnych konieczna jest rejestracja pod podanym linkiem https://forms.gle/axHmkTfpakCGKWBb9 lub potwierdzenie uczestnictwa pod adresem: otolaryngology@wum.edu.pl

Program_plik pdf_1,55 MB


The Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery of Medical University of Warsaw, under the auspices of European Skull Base Society, kindly invite you to 1'st Skull Base Surgery Dissection Cours & Conference.

When: 12-14 December 2019, Warsaw

On December 13 (Sunday) and 14 (Monday) participation in the Conference is free of charge.

For organizational reasons it is necessary to register at the link: https://forms.gle/axHmkTfpakCGKWBb9 or confirm participation at: otolaryngology@wum.edu.pl

More: https://ptnch.pl/1st-skull-base-surgery-dissection-course-conference/

Programme_pdf file_1,55 MB

 

Wspomnienie o prof. Marianie Grzybowskim w 70. rocznicę Jego śmierci w Muzeum Historii Medycyny WUM

Muzeum Historii Medycyny WUM zaprasza na spotkanie poświęcone pamięci prof. Mariana Grzybowskiego, które odbędzie się 11 grudnia o godz. 12:30 w sali im. M. Grzybowskiego, przy ul. Koszykowej 82a w Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM.
Podczas spotkania zostaną wygłoszone dwa wykłady: „Zapomniany lekarz chorób skóry z ulicy Koszykowej” - dr n. hum Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM oraz „Prof. Marian Grzybowski – Prezes dwóch epok” - Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

 


11 grudnia 2019 roku minie 70 lat od tragicznej śmierci Mariana Grzybowskiego − wybitnego dermatologa, kierownika czołowej Kliniki Dermatologicznej w Polsce. Jest to rocznica pozwalająca na przypomnienie dorobku wybitnego naukowca. Profesor otworzył Klinikę na Świat, o czym świadczą jego liczne kontakty międzynarodowe i liczne publikacje w zagranicznych czasopismach. Opracował w 1938 roku histopatologię rumienia guzowatego erythema nodosum. Pracował nad patogenezą bielactwa i mięsaków. Zajmował się głównie terapią rentgenowską skóry. Od 1940 r. był członkiem Tajnej Rady Wydziału Lekarskiego. Został także wykładowcą na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich i w Szkole doc. Jana Zaorskiego. Po wojnie odbudowywał Klinikę Dermatologiczną, działając jednocześnie na rzecz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ do współpracy w ramach projektu „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Wybory członków komitetów naukowych PAN - dodatkowa rejestracja!

W odpowiedzi na liczne prośby oraz w trosce o wysoką frekwencję Polska Akademia Nauk uruchamia dodatkową rejestrację w wyborach do komitetów naukowych PAN.
Kandydować i głosować mogą samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

Między 29 listopada a 6 grudnia trzeba założyć indywidualne konto w serwisie https://wyborykomitety.pan.pl.