Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

wybitnego Lekarza Patologa i Naukowca

Prof. dr. hab. n. med.
Bogdana Woźniewicza

związanego z naszą Uczelnią w latach 1967-1981,
Kierownika Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Instytutu Pediatrii w latach 1973-1981.
Żegnamy Człowieka, który w znaczący sposób przyczynił się do powstania oraz rozwoju patologii pediatrycznej w Polsce.

 Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

przekazujemy wyrazy współczucia i wparcia.

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Pana Dr. n. med. Wojciecha Michalskiego

doświadczonego i wspaniałego nauczyciela akademickiego
związanego z Zakładem Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM od roku 1982,
odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dydaktyczno-naukową.

Żegnamy znakomitego Wykładowcę i Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia i wparcia

 

Panu Prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Braksatorowi

– Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji, 
Kierownikowi Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

po śmierci

Mamy

 składają

Rektor, Prorektorzy, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  

 Dr. n. med. Wojciecha Michalskiego

 

wieloletniego pracownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM.

 Wielkiego przyjaciela młodzieży, cenionego dydaktyka, dobrego i prawego człowieka.
 Żegnamy  wspaniałego Współpracownika, który nigdy nikomu niczego nie odmówił.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

 Dziekan i Rada Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
wraz z Zespołem  Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej


Uroczystości
pogrzebowe odbędą się w dn. 29.01.2019 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Odprowadzenie Zmarłego od bramy północnej Cmentarza na miejsce spoczynku nastąpi o godz. o godz.11.00 (zbiórka przy bramie o godz.10.55).

Paweł Adamowicz

Rektor i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wstrząśnięci śmiercią Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. Głęboko poruszeni przekazujemy kondolencje Rodzinie i Bliskim Pana Prezydenta, środowisku akademickiemu Gdańska i wszystkim jego mieszkańcom. Dodatkowym ciosem jest dla nas fakt, że to tragiczne zdarzenie miało miejsce podczas XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Fundacji, która od wielu lat tak mocno wspiera swoimi działaniami polską medycynę i szpitale kliniczne naszego Uniwersytetu, dzięki czemu możemy razem skuteczne pomagać pacjentom. 

 

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzymy w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci

 dr. inż. Macieja Śmietanowskiego

 doświadczonego i wspaniałego nauczyciela, związanego z Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zaangażowanie i wieloletnia praca pana doktora zostały docenione przyznaniem Złotego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Nagrody JM Rektora zespołowej dydaktycznej III stopnia.

Rodzinie i bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Ks. Jan Twardowski 


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z ogromnym smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 72 lat

Prof. dr. hab. n. farm. Józefa Sawickiego

Prorektora do spraw Kadr w latach 1999-2005,
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1996, 1996 -1999 oraz 2005-2008,
Prodziekana ds. Nauki macierzystego Wydziału w latach 1987-1993,
Przewodniczącego Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w latach 2005-2008,
Kierownika Zakładu Badania Środowiska w latach 1983-2012,
Zastępcy Dyrektora Instytutu Biofarmacji w latach 1985-1987.

 Odszedł wybitny Naukowiec, wspaniały Nauczyciel akademicki,
wielki Przyjaciel studentów i młodej kadry naukowej.

Wielkie zaangażowanie Pana Profesora zostało docenione przyznaniem m.in.  
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnego Krzyża Zasługi,  
Medalu Komisji Edukacji Narodowej,  Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, 
Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla aptekarstwa,
nagród naukowych Ministra Zdrowia  oraz ponad 30 nagród JM Rektora. 

Pan Profesor był Absolwentem naszej Uczelni i z Alma Mater związał swoje zawodowe życie  
od roku 1969 aż do końca swojej ziemskiej drogi.
Jeszcze kilka dni temu uczestniczył w uczelnianych i wydziałowych uroczystościach.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.
W przypadku Pana Dziekana Józefa Sawickiego to nie jest prawda.
Będzie nam bardzo brakowało Jego ciepła, serdeczności,
uśmiechu i dobrych, płynących z serca rad.

Choć wiedzieliśmy o chorobie, z którą się zmagał, trudno nam uwierzyć w Jego odejście.

Spoczywaj w pokoju, Drogi Profesorze.

Z  głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Prof. dr. hab. n. farm. Józefa Sawickiego

Człowieka o wielkim sercu, wybitnego Naukowca,
wspaniałego Nauczyciela akademickiego.
Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia 

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

„Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić...”

 Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 21 grudnia 2018 roku zmarł nasz Przyjaciel i Kolega

dr Maciej Śmietanowski

Człowiek o wielkim sercu. Doświadczony i wspaniały nauczyciel.  
Jego nagłe odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.
Maciek na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Córce Maryli,
naszej serdecznej Koleżance oraz Całej Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia i wsparcia

 Koleżanki i Koledzy
z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
I Wydziału Lekarskiego 

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci w wieku 89 lat

 Prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Spiechowicza

 związanego z naszą Uczelnią przez 70 lat - od rozpoczęcia studiów w roku 1948,
Absolwenta z roku 1952,
Prorektora ds. Dydaktycznych w latach 1972-1978.
Kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii w latach 1973-1999,
Kierownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej  w latach 1970-1973.

 Pan Profesor był wielkim orędownikiem i skutecznym organizatorem
współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem w Lund
i Uniwersytetem Stony Brook w Nowym Jorku,
Visiting profesor wielu światowych uczelni,
 Autorem i współautorem ponad 230 publikacji w czasopismach polsko- i obcojęzycznych
oraz 16 podręczników, monografii i filmów dydaktycznych,
wieloletnim Redaktorem Naczelnym Protetyki Stomatologicznej,
Przewodniczącym Krajowego Zespołu w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej,
Członkiem Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
Członkiem Rady Głównej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
Ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia,
Członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 Praca i zaangażowanie Pana Profesora zostały docenione przyznaniem m.in.:
Krzyża Kawalerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Medalu za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Medalu za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.

 Żegnamy wybitnego Naukowca,
wspaniałego Nauczyciela akademickiego,
Przyjaciela studentów i młodych badaczy,
Człowieka, który przez wiele lat z oddaniem służył naszej Uczelni.

 Pozostaniesz Profesorze
we wdzięcznej pamięci
Społeczności akademickiej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 Spoczywaj w pokoju.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter