Sukcesy naukowców

14.06.2021
Prof. Piotr H. Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej został powołany na członka dwóch komitetów amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery w kadencji 2021–2022: Implantable Hearing Devices Committee oraz Otology & Neurotology Education Committee. Prof. Piotr H. Skarżyński jest jedynym Polakiem wchodzącym w skład komitetów AAO-HNS.
10.06.2021
Dr Natalia Czaplińska - Asystent w Klinice Neonatologii UCK WUM i dr Katarzyna Bocian - Adiunkt w Zakładzie Immunologii, Wydziału Biologii UW otrzymały środki finansowe w postaci mikrograntu na realizację projektu pt. „Badanie użyteczności nowych markerów laboratoryjnych do przewidywania wystąpienia i przebiegu Martwiczego zapalenia jelit”.
09.06.2021
Trzech naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzyma prestiżowe stypendia naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - START. W gronie wyróżnionych 100 wybitnych młodych badaczy znaleźli się: Paweł Matryba – doktorant w Zakładzie Immunologii UCK WUM, Victor Murcia Pienkowski - doktorant w Zakładzie Genetyki Medycznej oraz dr Kajetan Grodecki związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii UCK WUM.
08.06.2021
W Oddziale Ortopedii i Endoprotezoplastyki Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM wykonano pierwszy raz zabieg implantacji spersonalizowanej endoprotezy stawu biodrowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Kilka tygodni temu wykonano podobny zabieg w implantacji stawu kolanowego.
07.06.2021
Na mocy umowy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Université de Montpellier, Andrzej Patyra – doktorant II roku Szkoły Doktorskiej WUM będzie realizował tzw. podwójny doktorat (International Dual Degree PhD doctorat en cotutelle), którego tematem jest „Wpływ związków bioaktywnych na regulację wydzielania insuliny i mechanizm leżący u jej podstaw: potencjalne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2”. Przyznane na ten cel stypendium Rządu Francuskiego wynosi 13 420 euro.
Printer Friendly, PDF & Email