Committee for the Recruitment and Development of Research Workers of the Medical University of Warsaw

Members of the Committee 2019-2020:

Prof. dr hab. Piotr Małkowski - Chairman, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych                                                                      
Prof. dr hab. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
Dr hab. Maciej Czerniuk - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
Dr hab. Filip M. Szymański - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
Dr Anna Płatek - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
Dr hab. Iwona Traczyk - Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
Dr hab. Dorota Włodarczyk - Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Anna Kiss - Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
Dr hab. Piotr Luliński - Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
Mgr Bartosz Godek - Przewodniczący Samorządu Doktorantów
Dr Antonina Doroszewska - Dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej
Mgr Dorota Szubstarska - Dyrektor Pionu ds. Nauki i Transferu  Technologii
Mgr inż. Ewa Kaczmarek - Dyrektor Pionu ds. Personalnych  i Organizacyjnych
Mgr Jakub Sokolnicki - Kierownik Biura Karier,
Mgr Katarzyna Janeczek - Kierownik Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników
Magdalena Mullen - Sekretarz

 

Photo of the meeting - 3 March 2020

 

Printer Friendly, PDF & Email