Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

(Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 13 marca 2020 r.)

 

 


Rektorowi podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji podporządkowane jest bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju podporządkowane są bezpośrednio


Kanclerzowi podporządkowane są bezpośrednio: