Dane statystyczne i finansowe

DANE STATYSTYCZNE PODMIOTÓW LECZNICZYCH WUM

 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2019 roku » pobierz plik pdf_264 Kb
 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2019 roku na podstawie umów cywilnoprawnych » pobierz plik pdf_270 Kb
 • Baza łóżkowa podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stan w 2019 roku » pobierz plik pdf_199 Kb
 • Liczba pacjentów hospitalizowanych w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2019 roku » pobierz plik pdf_198 Kb
 • Liczba porad udzielanych przez poradnie specjalistyczne w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2019 roku » pobierz plik pdf_275 Kb
 • Zbiorcze zestawienie danych podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2019 » pobierz plik pdf_159 Kb

DANE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH WUM

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  - Centralny Szpital Kliniczny;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
  - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
  - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   

 2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   
 3. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   
 4. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   
 5. Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.

Printer Friendly, PDF & Email