Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie do udziału w konkursie „Złoty Skalpel”

Redakcja „Pulsu Medycyny” zaprasza do udziału w organizowanym przez siebie konkursie "Złoty Skalpel", który od 12 lat promuje innowatorów w polskiej medycynie.

Udziału w konkursie mogą wziąć zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze, mogące poszczycić się wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej, implementacją na polskim gruncie nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w lecznictwie na świecie czy wprowadzeniem innowacyjnej strategii, związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Konsultacje społeczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy

Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Konsultacje będą otwarte do 15 września 2020 r.

Strategia farmaceutyczna dla Europy ma na celu rozwiązanie obecnych problemów poprzez stworzenie przyszłych ram regulacyjnych i wspieranie przemysłu w promowaniu badań i technologii, które faktycznie docierają do pacjentów i spełniają ich potrzeby terapeutyczne, jednocześnie eliminując niedoskonałości rynku. Weźmie również pod uwagę słabości ujawnione przez pandemię koronawirusa i uwzględni odpowiednie działania w celu wzmocnienia systemu.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu - komunikat nr 10

Szanowni Państwo,
przekazuję Państwu kolejną ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu – komunikat nr 10 (plik pdf 143 kb)

Ponadto informuję, że każdy z Państwa, kto przystąpił do Grupowego Ubezpieczenia na Życie, może uzyskać numer swojej karty członkostwa w klubie wysyłając maila na adres klubypzupomoc@pzu.pl wpisując w treści korespondencji swoje imię, nazwisko i nr PESEL.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc z Życiu – komunikat nr 9

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu kolejną ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc z Życiu – komunikat nr 9 (plik pdf).

Uprzejmie informuję, że każdy z Państwa, kto przystąpił do Grupowego Ubezpieczenia na Życie może uzyskać numer swojej karty członkostwa w klubie wysyłając maila na adres klubypzupomoc@pzu.pl wpisując w treści korespondencji swoje imię, nazwisko i nr PESEL.

Pismo Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ws. realizacji zadań statutowych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z pismem Rektora - prof. Mirosława Wielgosia dotyczącym wydłużenia terminów na składanie wniosków i dokumentowanie wydatków ze środków finansowych przyznanych jednostkom z subwencji w części przeznaczonej na badania naukowe.

Treść pisma_plik pdf_27 Kb