Zarządzenia Rektora z 2005 r.

Zarządzenia z 2005 roku

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 


 

  • Zarządzenie nr 23/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r.
    z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe.
    [ wersja w pliku PDF ]


 

  • Zarządzenie nr 12/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
    w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe.
    [ wersja w pliku PDF ]