2020 - Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

W dniu 15 grudnia 2020 r. na platformie MS Teams odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nursing  now - Dokąd zmierza współczesne pielęgniarstwo", zorganizowana przez jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM: Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego; Studenckie Koła Naukowe WNoZ-u – SKN Podstawowej Opieki  Zdrowotnej i SKN  Rozwoju Pielęgniarstwa, a także Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Przewodnicząca Oddziału Uniwersyteckiego Polskiego Towarzystwa Położnych przekazuje życzenia z Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Nursing now - Dokąd zmierza współczesne pielęgniarstwo", która odbędzie się 15 grudnia 2020 r., w godz. 10.00-12.00 na platformie MS Teams. 
Celem działalności SKN NEFRON jest prowadzenie badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa nefrologicznego, kardiologicznego i transplantacyjnego. Otrzymywane wyniki badań będą prezentowane w postaci doniesień zjazdowych oraz publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej. Ponadto SKN NEFRON będzie przygotowywać studentów WUM do samodzielnego pisania prac naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych i statystyki.
„Stawiam na przyszłość” to najnowsza kampania Ministerstwa Zdrowia, która ma pokazać atrakcyjność i wieloprofilowość zawodu pielęgniarki i zawodu położnej.
Twórcy kampanii chcą pomóc młodym ludziom w odkryciu w sobie talentu, pasji i powołania, które są podstawą studiowania na kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo, przedstawiając pielęgniarki i położne jako profesjonalistki posiadające wykształcenie na poziomie wyższym, dobrze przygotowane do szeroko rozumianego pielęgnowania.

Wydarzenia

Printer Friendly, PDF & Email