Złote Odznaki STN dla wybitnych absolwentów

09.11.2018
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM – przyznał Złote Odznaki STN - nagrody dla wybitnych absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

Z grona 35 osób starających się o nagrodę, wyłoniono 13 laureatów, którzy odbiorą wyróżnienie podczas dyplomatorium lub też innej uroczystości po zakończeniu studiów. Złote Odznaki STN otrzymają:

 • I Wydziału Lekarskiego:
  lek. Monika Gawałko – (otrzymała największą liczbę punktów)
  lek. Agnieszka Segiet
  lek. Magdalena Zgliczyńska (z domu Ciebiera)
  lek. Wiktor Paskal
  lek. Piotr Stępiński
  lek. Piotr Konopelski
  lek. Magdalena Czerwińska
  lek. Kacper Pełka
  lek. Paulina Talarowska
   
 • II Wydziału Lekarskiego:
  lek. Alicja Krejner
  lek. Łukasz Białek
   
 • Wydziału Lekarsko-Dentystycznego:
  lek. dent. Daniel Surowiecki
   
 • Wydziału Nauki o Zdrowiu
  mgr Kinga Kalita

Zasady przyznawania Odznaki określa Regulamin Konkursu

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji