Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowcy z WUM powołani do prezydium Rady Sanitarno-Epidemiologicznej

4 grudnia 2017 r. Minister Zdrowia powołał do prezydium Rady Sanitarno-Epidemiologicznej dr. hab. n. med. Piotra Tyszko na stanowisko przewodniczącego oraz dr hab. n. med. Anetę Nitsch-Osuch na stanowisko sekretarza. Nominowani będą pełnić te funkcje do 2020 roku.

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna jest organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organ składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej.

Do kompetencji Rady należy m.in. opiniowanie polskiego program szczepień ochronnych, a także wyrażanie opinii w obszarach związanych z bezpieczeństwem żywności, suplementów diety, zagrożeniami środowiskowymi.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter